Buurthuis Boerenplein

Home / Wij werken aan de wijk / Buurthuis Boerenplein

De hoofddoelstelling van de buurthuis Boerenplein is het verrichten van sociaal cultureel en educatief werk in al zijn veelzijdigheid in de wijk Transvaal te Den Haag.

Het buurthuis biedt activiteiten aan voor bewoners in de wijk in de leeftijd van 2 tot 99 jaar. Ook ondersteunen zij bewoners bij activitetien die zij zelf opzetten en uitvoeren. Met de diverse activiteiten richt het buurthuis zich op verschillende groepen en sluiten daarbij zo goed mogelijk aan bij de leeftijd en de behoeften van elke groep.

Contactgegevens
Mandelaplein 1
2572 HT Den Haag
Tel: 070 380 54 74
Email: infor@boerenplein.nl