Vrouwendag in Juliana Plaza druk bezocht

Home / Nieuws / Vrouwendag in Juliana Plaza druk bezocht
In Nieuws

Afgelopen vrijdag werd op 8 maart 2019, de Internationale vrouwendag met ruim 200 vrouwen feestelijk gevierd in de Juliana Plaza in Transvaal. Internationale vrouwendag stond dit jaar in het teken van Aletta Jacobs en 100 jaar kiesrecht. Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat we dit recht in Nederland hebben verworven, dankzij een krachtige vrouw genaamd Aletta Jacobs.

Onze burgemeester Pauline Krikke heeft dan ook in het licht daarvan mooie woorden gewijd aan de kracht van de vrouw. Namelijk een sterke vrouw betekent een sterke stad. En zo is het. Boodschap op deze dag was dan ook dat slechts één vrouw een hele beweging tot stand heeft gebracht zijn de woorden van de dagvoorzitter Jale Celen, voorzitter van Stichting Podium Juliana. Het recht om te studeren en het recht om actief kiesrecht waren na een lange strijd een feit. Vandaag de dag, dit jaar precies 100 jaar later hebben we het nog steeds over deze krachtige vrouw.

Elke gemeenschap kent dan ook zo zijn/haar eigen rolmodellen die de kartrekker van belangrijke maatschappelijke onderwerpen zijn. En al die vrouwen die wat hebben betekent in de geschiedenis, in het heden en in de toekomst van Nederland vormen een leerzame inspiratiebron voor de volgende generatie. “Belangrijk is te weten dat verandering pas echt begint wanneer men er eerst zelf in gelooft. Laat daarom de dynamiek tot vooruitgang en de dynamiek van verandering niet afhangen van de beslissing van een ander, zijn de wijze woorden van de dagvoorzitster. “Dat staat centraal en daar zullen wij volop aandacht aan blijven besteden. Aan het empoweren van vrouwen van Transvaal en Schilderswijk”. De vlag om maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen is zo te zien overgenomen door nieuwe krachtige dames. Zo te zien is de vlag om maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen overgenomen door nieuwe Aletta’s van deze tijd.

Tekst: Atalay Celenk