Gevraagd

Coördinator Schilderswijk Moeders mv

Door:
32 uur.

Buurtcentrum De Mussen
De Mussen is het oudste Buurtcentrum van Nederland en bevindt zich in het hart van de Schilderswijk in Den Haag. Wekelijks wordt De Mussen bezocht door ruim 2000 buurtbewoners van alle leeftijden en verschillende etnische achtergronden.

De Mussen biedt kinderen, jongeren en hun ouders in de wijk kansen op ontwikkeling. Dit doen wij door activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden op het gebied van Participatie, Kunst & Cultuureducatie, Gezondheid & Bewegen en Natuur & Techniek. De Mussen is een inspirerende plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, hun talenten kunnen ontdekken en zichzelf kunnen ontwikkelen.

Het team van De Mussen bestaat uit 32 medewerkers, 45 medewerkers in een participatiebaan, ruim 120 vrijwilligers en tientallen stagiaires.


Schilderswijk Moeders
De Schilderswijk Moeders zijn 22 getrainde moeders uit de wijk die geïsoleerde vrouwen en gezinnen in de wijk ondersteunen bij kleine en grote problemen op het gebied van financiën, opvoedondersteuning, huiselijk geweld, scholing en ontwikkeling. Zij activeren vrouwen in de wijk en dragen zo bij aan de ontwikkeling en emancipatie van vrouwen. De Schilderswijk Moeders werken outreachend; zij ontmoeten vrouwen op het schoolplein, op straat, gaan op huisbezoek en ontvangen wijkbewoners bij hun spreekuren. Indien nodig zorgen zij dat gepaste hulp op gang komt. De methodiek van het project is wetenschappelijk onderzocht door het Kennisinstituut Integratie en Samenleving (KIS) en heeft bewezen maatschappelijk en economisch effect (www.verwey-jonker.nl/publicaties/2017/bereikt-en-geholpen).Het project bestaat 6 jaar en zal vanaf dit jaar in een Europees samenwerkingsverband (ENSURE) participeren. ENSURE onderzoekt op welke wijze peer to peer ondersteuning het beste vorm kan krijgen.
Daarnaast neemt het project deel aan een programma van ZonMw, waarin we samen met andere formele en informele instellingen en organisaties onderzoeken op welke wijze de juiste zorg op de juiste plek georganiseerd kan worden.
Voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/samen-schilderswijk/
Tevens wordt met het JMO in 2020 een pilot gedraaid waarbij een professional van het JMO samen met een Schilderwijk Moeder als duo, clienten in de wijk gaan ondersteunen. Het doel is dat het ondersteuningsaanbod beter aansluit bij de hulpvragen van bewoners in de wijk. Belangrijk uitgangspunt is dat bewoners tijdig worden bereikt en dat de kloof tussen de leefwereld van bewoners en systeemwereld van organisaties kleiner wordt.
Een van de doelen van het komende jaar is te komen tot een Stichting Familiezorg, waarmee we de ambitie hebben om passende en laagdrempelige (dichtbij de leefwereld) professionele ondersteuning voor gezinnen kunnen bieden; de Schilderswijk Moeders zijn hier een onderdeel van.
Kortom: de Schilderswijk Moeders is een project met ambities en volop in ontwikkeling!
Voor meer informatie: https://www.demussen.nl/projecten/schilderswijk-moeders/


De functie
De coördinator Schilderswijk Moeders werkt samen met een duo-coördinator, een projectmedewerker, vrijwilligers en medewerkers in een participatiebaan. Zij maakt deel uit van de afdeling participatie en legt verantwoording af aan de directeur van De Mussen.

Functietaken

• Begeleiden van de Schilderswijk Moeders
o Mede organiseren en uitvoeren van wekelijkse bijeenkomsten
 Vakinhoudelijk
 Casuïstiek overleg
o Mede organiseren en uitvieren van intervisies
o Mede organiseren en uitvoeren van inhoudelijk teamdagen
o Voeren van individuele voortgangsgesprekken

• Begeleiden en monitoren van de spreekuren

• De Schilderswijk Moeders ondersteunen bij acute crisissituaties

• Op aanvraag van ketenpartners een Schilderswijk Moeder matchen aan een cliënt van de ketenpartner

• Coördineren van de pilot duo coaching i.s.m. JMO
o Begeleiden van de Schilderswijk Moeders
o Contactpersoon voor de JMO
o Verslaglegging van deze pilot
o Bij goede resultaten zorg dragen voor verduurzaming van deze methodiek, i.s.m. de directeur en de projectontwikkelaar van De Mussen.

• Coördineren en uitvoeren van het project ‘de juiste zorg op de juiste plek’
o I.s.m de ketenpartners zorg dragen dat dit project haar resultaten behaald
o Contactpersoon voor ZonMw
o Bij goede resultaten zorg dragen voor vervolg subsidies

• Onderzoek doen naar de mogelijkheid / het starten van een Stichting Familiezorg De Mussen. Met deze nieuwe stichting zal De Mussen, naast de Schilderswijk Moeders, duo coaching en gezinsbegeleiding aanbieden aan gezinnen in de wijk


Profiel
Wij zoeken een enthousiaste en inspirerende collega, die:

• beschikt over een passende, afgeronde HBO / WO opleiding
• visie heeft op de samenwerking tussen formele en informele zorg
• in het bezit is van coachende vaardigheden
• kennis heeft van groepsdynamische processen
• cultuursensitief is
• een pionier is
• oog heeft voor kwaliteit
• probleemoplossend vermogen heeft
• stressbestendig is
• uitstekende aantoonbare organisatorische vaardigheden heeft
• in het bezit is van uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
• planmatig en gestructureerd kan werken
• prioriteiten kan stellen en snel kan schakelen tussen verschillende werkzaamheden
• proactief is
• een prettige collega is, die zowel zelfstandig als in een team kan werken en organisatiebreed kan denken


Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een senior collega met een migratieachtergrond.

Aanbod

• Een veelzijdige en uitdagende baan bij een prachtig project met impact.
• Een baan waar je werkelijk verschil kunt maken voor vrouwen in de Schilderswijk
in een bruisende organisatie die van betekenis is voor bewoners in de Schilderswijk.
• Een enthousiast en dynamisch team, hardwerkend in een informele sfeer.
• Een contract van 32 uur, dat eventueel uitgebreid kan worden in de toekomst, dit is afhankelijk van de financiering.
• Een contract van een half jaar, dat daarna verlengd kan worden met een jaar. Bij goed functioneren kan het contract daarna worden omgezet in een vast contract.
• Een salaris in schaal 9 van de CAO Sociaal Werk, (minimaal € 2.793,- en maximaal € 4.118,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur) met toepassing van de CAO Sociaal Werk met de daarbij behorende uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.


Verloop van de procedure
Je kunt je reactie tot en met uiterlijk 8 maart 2020 mailen naar: vacature@demussen.nl
We vragen je als reactie een motivatiebrief én een CV op te sturen. Reacties na 8 maart 2020 of CV’s zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandagmiddag 16 maart, vrijdag ochtend 20 maart en woensdagochtend 25 maart.
We verzoeken je vriendelijk alvast rekening te houden met deze data.

Voor meer informatie over deze vacature kun je, uitsluitend per e-mail, contact opnemen met Nicoline Grötzebauch, directeur van De Mussen via nicoline.grotzebauch@demussen.nl.Deel via sociale media Stuur mij een bericht
Media
Prijs
Prijs op aanvraag
Reageer