Jacob Schorerlaan werkzaamheden


Woensdag 8 januari 2020 starten de werkzaamheden op de Jacob Schorerlaan. Het onderhoud duurt waarschijnlijk tot half maart 2020.

Dit zijn de werkzaamheden:
- vernieuwen delen stoep
- opnieuw bestraten parkeerplaatsen
- vervangen straatstenen voor straatbakstenen
- vervangen tegels voor gras op Arnold Aletrinoplantsoen

Overlast
De werkzaamheden geven overlast. Bewoners wordt verzocht om:
- de auto ergens anders te parkeren
- spullen die los op straat staan weg te halen, zoals fietsen en bloembakken
- overhangend groen weg te halen

Bereikbaarheid
Woningen en winkels blijven voor voetgangers bereikbaar met loopschotten. De werkzaamheden bij inritten duren zo kort mogelijk. Tijdens de werkzaamheden:
- zijn de stoep en delen van de rijbaan afgesloten
- wordt verkeer omgeleid
- is parkeren, laden en lossen niet mogelijk

Veiligheid
De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om hier niet in de buurt te spelen.

Parkeren
Bewoners met een gehandicaptenparkeerplaats krijgen een tijdelijke parkeerplaats op een andere plek.

Huisvuil
De ondergrondse restafvalcontainers zijn tijdens de werkzaamheden niet in gebruik. Er komen tijdelijk bovengrondse containers. Naast de containers is de aanbiedplaats voor grofvuil. Voor het ophalen van grofvuil moet u een afspraak maken. Rolcontainers (kliko's) kunnen bij de speciaal geplaatste borden neergezet worden.

Meer informatie
Neem bij vragen over de werkzaamheden contact op met de heer K. Schouten of mevrouw R. Witkamp van Ingenieursbureau Den Haag via het e-mailadres gow@denhaag.nl.

Bron: Denhaag.nl


https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/stadsdelen/centrum/nieuws-stadsdeel-centrum/jacob-schorerlaan-werkzaamheden.htm

Deel via sociale media Reageer