Werkzaamheden Scheepersstraat en omgeving


Gemeente Den Haag gaat de riolering en bestrating in de Scheepersstraat vervangen. Hierover heeft u een informatiefolder ontvangen vanuit de gemeente. In deze brief informeren wij u aanvullend over de start van de werkzaamheden op maandag 6 april en enkele praktische aandachtspunten voor u als bewoner.

Wat gaat er gebeuren?
De riolering is verouderd en wordt vervangen in (delen van) de:
A Scheepersstraat, van Schalk Burgerstraat t/m Kritzingerstraat
B Scheepersstraat, van Kritzingerstraat t/m Beijersstraat
C Scheepersstraat, van Beijersstaat tot De La Reyweg
D Hertzogstraat, van Scheepersstraat tot Paul Krugerlaan
E Brandtstraat, van Scheepersstraat tot Paul Krugerlaan
F Beijersstraat, van Scheepersstraat tot Oranjerivierstraat
G Kritzingerstraat, van Scheepersstraat tot Paul Krugerlaan

De stoepen krijgen nieuwe tegels en oude stenen worden zoveel mogelijk hergebruikt voor de parkeervakken en - stroken. Op de kruisingen in de Scheepersstraat komen verhoogde delen met drempels. De bomen krijgen meer ruimte en de fietsstroken worden iets smaller.

Om het riool te kunnen vervangen, moet de straat in zijn geheel open: van gevel tot gevel. Ook de huisaansluitingen worden vervangen.

Bereikbaarheid
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. We starten op maandag 6 april om 07:00 uur met fase A – deel 1 van de Scheepersstraat. De werkzaamheden in dit deel van de straat duren naar verwachting tot half mei.

Wanneer de werkzaamheden starten, wordt uw straat afgesloten voor auto-, vracht en fietsverkeer. Woningen en bedrijven blijven voor voetgangers bereikbaar via loopschotten. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk gaan of wanneer er iets wijzigt, wordt u hierover geïnformeerd.

Persoonlijke eigendommen
Wij willen u verzoeken om uw auto tijdens de werkzaamheden in uw straat elders in de wijk te parkeren. Wij willen u ook verzoeken om fietsen, bloembakken of andere obstakels langs uw woning, voor de start van de werkzaamheden te verwijderen. Mocht uw haag over ander groen over de openbare ruimte hangen, verzoeken wij u dit voor de start te snoeien.

Locatie aanbiedplaats huisvuil of grofvuil
Tijdens de afsluiting is het niet mogelijk uw huisvuil of grofvuil op de normale wijze aan te bieden. De tijdelijke inzamellocatie wordt aangeduid met gele bebording. Deze locaties zijn ‘buiten’ herkenbaar aan een geel bord met de tekst ‘Hier uw huisvuil’. De vervangende inzamellocatie wordt ingericht met afsluitbare rolcontainers. Zo is de kans op overlast door ongedierte minimaal.

Hulpdiensten
Onze werkwijze, de bereikbaarheid en communicatie over de aanrijdroutes voor de wijk zijn afgestemd met de hulpdiensten. Aan u willen wij verzoeken om uw auto alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken te parkeren, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Wanneer dit nodig is leggen wij voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten extra rijplaten neer. Uw woning is te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.

Informatie over het project
De actuele planning en algemene informatie kunt u vinden op de website www.denhaag.nl/riolering.
Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Stel dan uw vraag via het e-mailadres: renske@trentoo.nl. Ook kunt u bellen of een Whatsapp sturen naar Renske Heijker, de omgevingsmanager van AW Vessies Infra. Zij is telefonisch bereikbaar op werkdagen via het mobiele nummer 06 – 30 63 60 50.


https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/water-en-bodem.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=riolering

Deel via sociale media Reageer