Buurthuis Mandelaplein

Het ontmoetingsplatform voor bewoners, bedrijven, bezoekers.

Buurthuis Mandelaplein

Door:
Nina Tromp

Buurthuis Mandelaplein bevindt zich in het hart van de wijk Transvaal in Den Haag en heeft een centrale rol als het gaat om de verbinding en participatie van bewoners in de wijk. In brede buurtzones versterken we de samenwerking met (zelf)organisaties, de buurtbewoners en de gemeente. De nadruk van onze activiteiten ligt hierbij op Transvaal-Zuid.

Onze missie is het versterken van de zelfredzaamheid, participatie en ontwikkeling van de wijkbewoners, en ook het bevorderen van sociale cohesie en veiligheid in de wijk Transvaal. Wij faciliteren en stimuleren activiteiten die met en door de bewoners worden uitgevoerd. Daarnaast bieden wij, vraaggestuurd, een uitgebreid activiteitenaanbod aan op het gebied van (taal)educatie, sport en ontspanning.

Volg ons

mandelaplein.nl


Deel via sociale media

Bezoek ons

Mandelaplein 1
2572HT S-Gravenhage

vaste nummer: 070-380 5474
  Contact