Kaapseplein 150: open voor de wijk

De gemeente Den Haag opende op 14 november een nieuw kantoor in Transvaal: Kaapsplein 150. Vanuit deze locatie werkt het team Transvaal van het stadsdeel Centrum aan een veilige en leefbare buurt. Ook is hier een team van de Haage Pand Brigade te vinden en houdt de wijkagent een spreekuur. Het pand wordt tevens gebruikt door het Pleinteam, een groep bewoners die van het Kaapseplein weer een veilige, schone en mooie plek wil maken.

Eric Borst (team Transvaal, gemeente Den Haag) heeft nauw contact met bewoners, ondernemers, welzijnsorganisaties, politie en de woningcorporatie. Eric: ‘We zitten midden in de wijk en kijken uit op het Kaapseplein.

We zien wat daar gebeurt en ondernemen actie als dat nodig is. Bewoners en ondernemers kunnen altijd bij ons binnen lopen voor informatie of met ideeën voor een leuke, veilige en leefbare wijk. Omdat we elkaar op deze manier makkelijker kunnen spreken, hopen wij het vertrouwen van de bewoners terug te winnen en problemen beter op te lossen.“

Heeft u vragen of een goed idee?

Kom langs op het Kaapseplein 150 of stuur een e-mail naar centrum@denhaag.nl

Via de website www.transvaaldenhaag.nl vindt u meer informatie.