Nieuws uit Transvaal

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Sociaal

Ontmoeting met burgemeester / wethouders

Het college van burgemeester en wethouders wil dichtbij en benaderbaar zijn voor bewoners en ondernemers. Wil luisteren en actie ondernemen voordat zorgen problemen worden. We brengen daarom de komende maanden een bezoek aan alle stadsdelen. Dinsdagavond 30 mei willen wij graag horen wat er speelt in de wijken Rivierenbuurt, Stationsbuurt, Schilderswijk en Transvaal.

Wij nodigen u van harte uit om op 30 mei hierbij aanwezig te zijn.

Programma

U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in Theater De Vaillant, Hobbemastraat 120, 2526 JS Den Haag. Het programma start om 19.30 uur. Tijdens het programma stelt wethouder Arjen Kapteijns het college van burgemeester en wethouders aan u voor en vertelt kort iets over het coalitieakkoord. Ook vertelt een aantal mensen uit het publiek iets over een voor hen belangrijk thema in het stadsdeel. Daarna heeft u de mogelijkheid om informeel in gesprek te gaan met elkaar en met de burgemeester en wethouders. Het programma eindigt om 21.00 uur.

Komt u ook?

We stellen het zeer op prijs als u bij het programma in Theater De Vaillant aanwezig kunt zijn. Deze uitnodiging kunt u delen met anderen in de wijken Rivierenbuurt, Stationsbuurt, Schilderswijk en Transvaal. 

Er is plek voor maximaal 140 personen.

Kunt u ons vóór 24 mei 2023 laten weten of u komt?

U kunt zich aanmelden via deze link.

Sociaal

Zelf leren met behulp van de computer

Nieuw in de Paardenberg! Zelf leren met behulp van de computer.

Wat kunt u leren?

- Nederlandse taal

- Engelse taal

- Rekenen

- Geld

- Gezond leven

- Verkeersregels

Let op: dit is dus geen computercursus!

Wanneer?

- Vanaf april 2023

- Op woensdagavond, 19.00 – 20.30 uur

Kosten? Gratis!

Wilt u meedoen?

Vertel het in De Paardenberg, bel met 070-3181660 of mail naar paardenberg@stekdenhaag.nl 

Sociaal

Kennismaken met Robbert Houdijk

In het pand van de gemeente aan het Kaapseplein 150 ontmoet ik Robbert Houdijk. Sinds kort werkt hij voor Den Haag als medewerker Welzijn, Jeugd en Participatie. "Zorgen voor een fijne en veilige wijk waar mensen uit Transvaal mee kunnen doen, daar zet ik mij voor in”, zegt Robbert (38 jaar).

Als vader van een gezin met jonge kinderen weet hij als geen ander dat een wijk prettig moet zijn om te wonen, en je het gevoel geven dat je er veilig bent. De wijk moet je de ruimte geven om te kunnen sporten, spelen en ontmoeten. Maar ook de mogelijkheden geven je te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het leren van taal. Dat is nodig voor iedereen in Transvaal: gezinnen, mensen die al lang in de wijk wonen en ook de mensen de maar kort in de wijk verblijven. Robbert, “Het bieden van genoeg ruimte voor iedereen is in deze dichtbevolkte wijk is dan ook een grote uitdaging”.

Er is duidelijk enorme behoefte in Transvaal om elkaar te ontmoeten, dat kun je zien aan de drukke parken en pleinen in de wijk. Robbert heeft meer dan 13 jaar ervaring in het stimuleren van sporten en bewegen door kinderen en jongeren in de openbare ruimte , juist op die plekken waar dat niet vanzelfsprekend is zoals in Transvaal. Met deze ervaring hoop ik de mensen in Transvaal nog meer in beweging kan krijgen. “Dan bedoel ik dat niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk doordat mensen meer gaan zorgen voor de buurt, elkaar en zichzelf. Want deze buurt is divers en biedt nog veel kansen.”

Robbert, “Ik zie veel enthousiaste mensen met hart voor de wijk, ondernemers, bewoners en professionals in de wijk. Ik kom graag in contact met hen, want zo kom ik meer te weten wat er speelt in Transvaal. Ook met die mensen zich niet zo snel laten horen. Ik werk onder andere samen met veldwerkers van de welzijnsorganisaties die ook die bewoners spreken die geen Nederlands kunnen.  

Ik nodig mensen uit om hun verhaal, wensen en ideeën voor een betere buurt aan mij te vertellen. Je kunt mij bereiken door een mail te sturen naar robbert.houdijk@denhaag.nl. Kijk ook op transvaaldenhaag.nl waar je mijn gegevens kunt vinden. Of kom langs bij het Kaapseplein 150 voor een kopje koffie en een praatje!

Sociaal

Koffieuurtje Kaapseplein 150

Op elke donderdag van 10.30 uur en 12.00 uur organiseert de Haagse Beppies een koffie uurtje in het pand van Team Transvaal. U kunt dan binnenlopen voor een praatje, een vraag of een idee voor uw wijk. U bent van harte welkom. 

Team Transvaal opende dit jaar een pand middenin Transvaal aan het Kaapseplein 150. Door dichtbij te zien wat daar gebeurt en actie te nemen als dat nodig is. Bewoners en ondernemers kunnen hier altijd terecht voor informatie. De deur staat voor u open.

Heeft u vragen of een idee? Kom langs op het Kaapseplein 150 

Sociaal

Wie verdient een Haags Jeugdlintje?

Ken je iemand die een Jeugdlintje verdient en voldoet aan de onderstaande criteria? Meld hem of haar dan aan!

We reiken het Haags Jeugdlintje uit in drie leeftijdscategorieën:

  • 6 tot en met 12 jaar;
  • 13 tot en met 17 jaar;
  • 18 tot en met 22 jaar.

De aanmelding moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De jeugdige is op 26 april 2022 tussen de 6 en 23 jaar oud;
  • De inzet duurt minimaal 1 jaar en is tot op heden nog niet gestopt;
  • De jeugdige heeft een bijzondere maatschappelijke prestatie geleverd of geïnitieerd.

Aanmelden kan tot en met maandag 31 januari 2022 via www.denhaag.nl/jeugdlintje.

Heb je vragen? Mail naar haagsjeugdlintje@denhaag.nl

Sociaal

Zebra Welzijn is nu Wijkz

Zebra Welzijn, een van de organisaties die in Transvaal sinds jaar en dag actief is op welzijnsgebied, heeft recent een naamsverandering ondergaan en heet nu Wijkz. Ook in de organisatie is het een en ander veranderd. Hieronder de brief die Wijkz daarover recent stuurde aan haar partners in de wijk:

Geachte geadresseerde,

Middels deze brief informeren wij u graag over de fusie van Mooi, Voor en Zebra Welzijn per 1 januari 2022 tot de nieuwe welzijnsstichting Wijkz. De naam zegt het al: de wijk staat centraal. Nieuwsgierig naar Wijkz, bekijk de video.

De inzet van de professionals in de wijk, ten dienste van de Haagse inwoner, blijft centraal staan.

Wij anticiperen met deze verandering op uw en onze wens om het gebiedsgerichte werk nog dichter aan te laten sluiten op de vragen, wensen en behoeften van inwoners in de straat, wijk of buurt in uw stadsdeel. Kleinschalig uitgevoerd vanuit vakkundige teams van welzijnsprofessionals. De stedelijke dienstverlening vanuit de Servicepunten XL krijgt een eenduidige aansturing, rekening houdend met de specifieke situatie en noden van inwoners in uw stadsdeel.

Concreet betekent dit voor uw stadsdeel dat de manager gebiedsgericht werken vanaf 1 januari Desiree Hodes is. Zij zal voor uw stadsdeel het 1e aanspreekpunt zijn en de leidinggevende van de kinderwerkers, jongerenwerkers, opbouwwerkers en bewonersondersteuners. Voor de WMO gefinancierde individuele ondersteuning in de wijk, herkenbaar via de Servicepunten XL, zal Mariel de Jong de leidinggevende zijn. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inzet en samenhang van de dienstverlening in uw stadsdeel.

De openstelling van de welzijnsaccommodaties en aansturing van beheerders (en waar relevant spelbeheerders) ligt bij Mariëlle Jansen, manager Sociaal beheer. De komende maanden zullen de diverse managers u benaderen in het kader van verdere kennismaking, en om te onderzoeken waar we elkaar nog meer kunnen vinden en gezamenlijk op kunnen trekken.

We verwachten op deze wijze nauw aan te sluiten bij de herijking van het professioneel welzijnswerk. Een professionele welzijnsorganisatie die investeert in vakmanschap, werkt aan impactmeting en datasturing, luistert naar de inwoner en vaart op de kennis, ervaring en expertise en de passie van haar welzijnsmedewerkers. En die dit doet vanuit de verbinding met het fijnmazige netwerk in de wijk.

Met veel enthousiasme kijken wij uit naar een gezamenlijk optrekken in partnerschap in de komende jaren en willen wij u bedanken voor het tot dusver in ons gestelde vertrouwen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Sociaal

Wijktijgerkrant december 2021

Ken jij de Wijktijgers al? Dit is een ambitieuze- en actieve groep kinderen uit de wijk die samen een wijkkrant maken. Hiervoor komen ze elke week bij elkaar in buurtcentrum Bario in de Kockstraat.

Benieuwd naar de krant die zij deze maand gemaakt hebben? Bekijk via deze link dan de artikelen.

Sociaal

Vrijwilliger worden bij luisterlijn?

Er wordt steeds vaker gebeld naar de vrijwilligers van de Luisterlijn. Dag en nacht bieden zij een luisterend oor aan mensen met zorgen, verdriet en problemen. Via chat, telefoon en e-mail. In januari start er een nieuwe training om vrijwilligers op te leiden in Den Haag. De Luisterlijn is dringend op zoek naar mensen die hieraan willen meedoen.

De Luisterlijn wordt vaker gebeld dan ooit. In 2021 beantwoordden de vrijwilligers van de Luisterlijn ongeveer 10 % méér telefoontjes dan in diezelfde periode vorig jaar. Het aantal vrijwilligers is te laag om de groei te kunnen opvangen. Om dit op te vangen zijn er dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Zij krijgen een professionele training en begeleiding. 

Echt iets betekenen

Jos, een van de vrijwilligers uit Den Haag vertelt: “Ik heb juist voor dit vrijwilligerswerk gekozen omdat ik iemand kan helpen met mijn luisterende oor, in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek. Door echte aandacht te geven en de juiste vragen te stellen, kan ik mensen op hun gemak stellen. Dan komen ze de dag net even wat beter door. Daarnaast is het heerlijk iets voor een ander te kunnen betekenen.’’ Een andere vrijwilliger vult aan: ‘’We bieden geen hulp, maar door alleen al te luisteren, kun je het verschil maken.” In locatie Den Haag zijn nu 85 vrijwilligers actief maar dat moeten er meer worden.

Over de Luisterlijn

De Luisterlijn is al 60 jaar dé organisatie in Nederland die anonieme hulp op afstand biedt. Vanuit 28 locaties voeren zo’n 1.500 vrijwilligers dag en nacht anonieme gesprekken via telefoon, chat en e-mail. Deze vrijwilligers worden goed opgeleid en continu begeleid. Kun jij goed luisteren en heb je interesse? Meld je dan via www.deluisterlijn.nl.

Wil jij meer weten over het vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn?

Kijk dan op onze website www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk en meld je aan.

Sociaal

Terrassen mogen groter tot 1 mei

Ook deze winter kunnen horeca-ondernemers hun terras met maximaal 25% uitbreiden. Ook kunnen ze een parkeerplaatsterras aanvragen en via een omgevingsvergunning een aanvraag te doen voor het overkappen.

De regeling is verlengd tot 1 mei. Seizoensgebonden strandpaviljoens mogen deze winter blijven staan.

Meer informatie: denhaag.nl/coronavirusondernemers

Sociaal

Transvaaldenhaag.nl gratis te gebruiken

Leuk dat je deze website bezoekt. Hopelijk spreekt die je aan en vind je wat je zoekt.

Wist je dat je zelf als bezoeker ook snel en helemaal gratis een account kunt aanmaken en nieuwsberichten kunt plaatsen, activiteiten mag aankondigen en oproepjes kunt doen?

Dus twijfel niet langer en klik op inloggen rechts bovenaan, vervolgens op "Ik ben nieuw" en volg de korte stappen.

Van Harte welkom!

Alleen voor het plaatsen van advertenties in de etalage vragen we een vergoeding.

Zoom