Nieuws uit Transvaal

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Wonen

Werkplaatsbijeenkomst Hobbemaplein

Het Hobbemaplein wordt opnieuw ingericht. Daarvoor is al een aantal keren een werkplaatsbijeenkomst georganiseerd. Hierbij nodigen wij u graag opnieuw uit voor een werkplaatsbijeenkomst.

Op woensdag 7 december van 16.00 tot 19.00uur is er een werkplaats bijeenkomst in de bibliotheek op het Hobbemaplein. U kunt gewoon binnenlopen.

Op basis van de reacties en meningen van de voorgaande bijeenkomst liggen nu 2 ontwerpen voor waarin de nieuwe inrichting van het Hobbemaplein en Hobbemastraat is voorgesteld.

Een belangrijk verschil tussen de 2 ontwerpen is de plaats van de tramhaltes.

In het ene ontwerp blijven de haltes op dezelfde plaats. In het andere ontwerp worden deze verplaats naar de plek naast de bibliotheek.

U bent van harte welkom om mee te praten over deze 2 ontwerpen. U kunt ook laten weten welke ideeën u heeft over de nieuwe inrichting van het Hobbemaplein en Hobbemastraat.

Benieuwd hoe de 2 ontwerpen er precies uit zien? En wilt u graag meepraten over de toekomstige inrichting?

Kom dan woensdag 7 december naar de bijeenkomst in de bibliotheek of doe online mee.

Sociaal

Kennismaken met Robbert Houdijk

In het pand van de gemeente aan het Kaapseplein 150 ontmoet ik Robbert Houdijk. Sinds kort werkt hij voor Den Haag als medewerker Welzijn, Jeugd en Participatie. "Zorgen voor een fijne en veilige wijk waar mensen uit Transvaal mee kunnen doen, daar zet ik mij voor in”, zegt Robbert (38 jaar).

Als vader van een gezin met jonge kinderen weet hij als geen ander dat een wijk prettig moet zijn om te wonen, en je het gevoel geven dat je er veilig bent. De wijk moet je de ruimte geven om te kunnen sporten, spelen en ontmoeten. Maar ook de mogelijkheden geven je te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het leren van taal. Dat is nodig voor iedereen in Transvaal: gezinnen, mensen die al lang in de wijk wonen en ook de mensen de maar kort in de wijk verblijven. Robbert, “Het bieden van genoeg ruimte voor iedereen is in deze dichtbevolkte wijk is dan ook een grote uitdaging”.

Er is duidelijk enorme behoefte in Transvaal om elkaar te ontmoeten, dat kun je zien aan de drukke parken en pleinen in de wijk. Robbert heeft meer dan 13 jaar ervaring in het stimuleren van sporten en bewegen door kinderen en jongeren in de openbare ruimte , juist op die plekken waar dat niet vanzelfsprekend is zoals in Transvaal. Met deze ervaring hoop ik de mensen in Transvaal nog meer in beweging kan krijgen. “Dan bedoel ik dat niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk doordat mensen meer gaan zorgen voor de buurt, elkaar en zichzelf. Want deze buurt is divers en biedt nog veel kansen.”

Robbert, “Ik zie veel enthousiaste mensen met hart voor de wijk, ondernemers, bewoners en professionals in de wijk. Ik kom graag in contact met hen, want zo kom ik meer te weten wat er speelt in Transvaal. Ook met die mensen zich niet zo snel laten horen. Ik werk onder andere samen met veldwerkers van de welzijnsorganisaties die ook die bewoners spreken die geen Nederlands kunnen.  

Ik nodig mensen uit om hun verhaal, wensen en ideeën voor een betere buurt aan mij te vertellen. Je kunt mij bereiken door een mail te sturen naar robbert.houdijk@denhaag.nl. Kijk ook op transvaaldenhaag.nl waar je mijn gegevens kunt vinden. Of kom langs bij het Kaapseplein 150 voor een kopje koffie en een praatje!

Sport

Stadsdeel Centrum in de sportspotlight!

Elke 2 maanden zet de WSDH (Werkgever Sportclubs Den Haag) een Haags stadsdeel in de spotlight. Dit keer stadsdeel Centrum! In deze editie gaat extra aandacht naar Girls & Streetsport. In dit artikel lees je over de upgrade van playgrounds, komen vrouwelijke buurtsportcoaches aan het woord over sporten voor en door vrouwen en lees je welke evenementen de komende periode op het programma staan in stadsdeel Centrum!

Lees het artikel hier. 

Wonen

Succesvolle handhavingsactie

Ploertendoder, honkbalknuppel en zwaar vuurwerk in beslag genomen tijdens grote controle in Transvaal

Zomaar een greep uit de opbrengsten van de grote integrale Handhavingsactie (IHA) die op vrijdag 11 oktober plaats vond in het levendige en drukke Transvaal. Leefbaarheid en veiligheid staan onder druk in de wijk. De laatste tijd vinden er regelmatig incidenten plaats. Vele partners samen trokken meldingen van bewoners na en ondernamen actie op misstanden in de wijk. Tijdens de actie was er volop aandacht voor het Kaapseplein en de groente- en fruitmarkt. Dit is aangewezen prioritair gebied waarvoor een brede gebiedsaanpak is opgezet.

De gemeente Den Haag werkte tijdens deze IHA samen met de politie, douane, het Openbaar Ministerie, de Rijksbelastingdienst, het HEIT, NVWA, Stedin, HTM en de brandweer om de problemen in het gebied aan te pakken. Medewerkers van de gemeente waren ook aanwezig voor het beantwoorden van vragen van bewoners.

Veel boetes in het openbaar vervoer

De HTM controleurs hadden het druk tijdens deze IHA. Maar liefst 123 zwartrijders ontvingen een proces verbaal en een boete van 55 euro. Eén persoon is aangehouden en overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Een ander stond geregistreerd om DNA af te staan in verband met een lopende strafzaak.

Zwaar vuurwerk gevonden tijdens grote verkeersactie

Het wijkpark is een drukbezochte plek in Transvaal. Hier ontmoeten veel bewoners elkaar en er is druk verkeer. Een prima plek dus voor een grote verkeersactie. De politie controleerde 280 voertuigen. Er werden diverse bekeuringen uitgedeeld voor onder andere defecte verlichting, te gladde banden en het niet dragen van een gordel. Ook werden twee voertuigen in beslag genomen voor rijden zonder rijbewijs. Vijf personen werden aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs.

In de kofferbak van 1 van de voertuigen trof de politie zwaar vuurwerk aan. Dit is in beslag genomen. Ook werden een ploertendoder (wapenstok) en een honkbalknuppel aangetroffen. Bestuurders van brom- en snorfietsen moesten er ook aan geloven. Op 15 scooters werd een wachten op keuring melding op het kenteken geplaatst. Dit betekent dat het voertuig niet voldoet aan de eisen en opnieuw gekeurd moet worden. In alle gevallen betrof het een te hoge maximale snelheid. Ook werd er een rijverbod uitgedeeld voor rijden zonder rijbewijs.

Het team van gemeentelijke belastingen legde beslag op 16 voortuigen met een totale waarde van 35000 euro. In 7 gevallen kon er meteen betaald worden en 1 voertuig werd weggesleept. De overige 8 zijn in een klem gezet. De eigenaren kunnen op zijn vroegst maandag hun voertuig terugkrijgen. De Rijksbelastingdienst nam 12 voertuigen in beslag waarvan er 5 direct zijn afgevoerd. In totaal waren zij goed voor een openstaande schuld van 388.313 euro waarvan ruim 16.300 direct kon worden geïnd.

Woning gesloten vanwege overbewoning

De Haagse Pandbrigade zette zich met name in op het Kaapseplein en omgeving. Het gebied rond het Kaapseplein is prioritair gebied met een eigen gebiedsaanpak. Er is sprake van veel huurwoningen met hoge huren in relatie tot de kwaliteit van de woningen. De huurbedragen lopen op tot 2200 euro voor een woning van 100 m2. Gevolg hiervan is dat er een informele huurwoningmarkt ontstaat waarin veel mensen samen zo’n huis en de huur gaan delen. Met overbewoning en gevaarlijke situaties tot gevolg. Hiertegen wordt stevig opgetreden. Eén pand is per direct gesloten omdat daar 17 personen verbleven en er sprake was van brandgevaar. De bewoners zochten een ander onderkomen voor de nacht. Er zijn in totaal 17 woningen gecontroleerd. Op 7 adressen was er sprake van onzelfstandige bewoning. In 4 gevallen werd er een bestuurlijke boete opgelegd omdat de eigenaren voor de tweede keer in overtreding zijn. Ook werden er tijdens de controle 2 illegale personen aangetroffen. De Haagse Pandbrigade controleerde ook op rookmelders. Deze zijn vanaf juli 2022 verplicht. Op 12 adressen ontbraken deze. De bewoners ontvingen een waarschuwing.

Melden voor een veilige en leefbare stad Den Haag

Het melden van misstanden draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk. De ervaring is dat overlastgevers en criminelen wegtrekken als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Veel mensen houden zich namelijk heel goed aan de regels en maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen steeds vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Dat is heel goed. Zo kan er gerichter actie ondernomen worden. Dus werk mee en meld!

 • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
 • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
 • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
 • Meld vermoedens van misstanden met uitzendwerk bij Inspectie SZW
Wonen

Den Haag wint NK Tegelwippen weer!

Den Haag is weer kampioen NK Tegelwippen en wint de Gouden Tegel. Net als vorig jaar wipte Den Haag de meeste tegels van Nederland: 307.178 tegels maakten plaats voor planten.

In de afgelopen zeven maanden zijn in de 135 deelnemende gemeenten meer dan 2,8 miljoen tegels vervangen voor groen: een nieuw record voor het NK Tegelwippen. Er is ruim 250.000 m² vergroend. Dat zijn maar liefst 40 voetbalvelden! Onder het motto ‘tegels eruit, groen erin’ zetten bewoners van Den Haag zich gezamenlijk in voor een fijnere leefomgeving en een meer klimaatbestendige toekomst. Den Haag heeft de meeste straatstenen gewipt en is daarmee kampioen!

Eigen buurt groener maken

Van mini-tuintjes tot vergroende schoolpleinen en van opgeknapte parkeerplaatsen tot buurtprojecten. Heel veel mensen staken de handen uit de mouwen. “Den Haag heeft de Gouden Tegel weer gewonnen omdat er ontzettend veel bewoners zijn die zich inzetten voor het groener maken van hun eigen buurt. En Den Haag pakt zoveel mogelijk kansen om ook stenen uit straten en pleinen te halen en groener te maken”, zegt een trotse wethouder Arjen Kapteijns van Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie.

Meer informatie over Den Haag en groen: Welkom op hethaagsegroen.nl - Het Haagse Groen

Wonen

Themabijeenkomst Energiebesparing

Maandag 17 oktober was in de Paardenberg een themabijeenkomst over energiebesparing.

De ca. 30 aanwezigen kregen vooral veel voorlichting over hoe je thuis vrij eenvoudig energie kunt besparen. Er waren veel vragen vanuit het publiek, waardoor een leuke interactieve sfeer ontstond.

Iedereen die dat wilde kon zich opgeven voor een huisbezoek, zodat thuis een pakket energiebesparende hulpmiddelen geïnstalleerd kon worden. 

De informatie werd gegeven door Hanae Ouljabri van de Gemeente Den Haag.

Sociaal

LOKAAL informatiepunt geopend!

Aan de Kempstraat 23 in Transvaal opende burgemeester Jan van Zanen dinsdagavond 1 november het LOKAAL informatiepunt Transvaal. Hier kunnen wijkbewoners, EU-arbeidsmigranten en ondernemers uit de wijk terecht voor al hun vragen over financiën, werk, zorg en gezondheid.

De Helpdesk Geldzaken en de Sociaal Raadslieden van de gemeente Den Haag houden spreekuur in het informatiepunt om bewoners met vragen over geld of juridische zaken te ondersteunen. EU-arbeidsmigranten die vragen hebben over werk of huisvesting kunnen hier terecht bij stichting Barka. Vanuit het informatiepunt werken de veldwerkers die het aanspreekpunt zijn voor EU-arbeidsmigranten in de wijk. Het Leerwerkloket Haaglanden zit op deze locatie voor scholings- en loopbaanadvies. MKB-Den Haag en het leerwerkbedrijf Ap’s Services ondersteunen de ondernemers op de Haagse Markt en geven hen informatie over goed ondernemerschap. Tenslotte worden er speciale spreekuren georganiseerd voor Oekraïense vluchtelingen.

Prioritaire gebieden

Het LOKAAL informatiepunt is een initiatief vanuit het programma ‘aanpak prioritaire gebieden’ van de gemeente Den Haag. Met dit programma heeft de gemeente samen met bewoners en wijkpartners van Transvaal de afgelopen jaren extra ingezet op het aanpakken van de veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek op en rond het Kaapseplein. Deze aanpak wordt de komende vier jaar voor heel Transvaal voortgezet. Vanuit het informatiepunt wordt nauw samenwerkt met o.a. stadsdeel centrum, die een dependance heeft op het Kaapseplein 150, The Hage International Centre en wijkpartners zoals Wijkz, Buurthuis Mandelaplein, Servicepunt XL, De Paardenberg en de Bibliotheek Transvaal.

Sociaal

Kanshebbers Haagse Vrijwilligersprijzen

Sinds september lopen de aanmeldingen voor de Haagse Vrijwilligersprijzen. Haagse inwoners hebben hun favoriete vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie kunnen opgeven.

Nu zijn de kanshebbers voor de Haagse Vrijwilligersprijzen 2022 bekend. Op zaterdag 19 november reikt de gemeente de prijzen uit binnen 7 onderwerpen. De winnende vrijwilligers krijgen dan een eretitel, bijzondere oorkonde en een persoonlijk cadeau. 

Kijk wie de kanshebbers zijn. 

Sport

Subsidieregeling Haags Sport Initiatief

Gemeente Den Haag doet een oproep aan Hagenaars en Haagse organisaties om met initiatieven te komen om inwoners in beweging te brengen. Hiervoor is de subsidieregeling ‘Haags Sport Initiatief’ beschikbaar. Op deze manier wil gemeente Den Haag, naast alle eigen programma’s en activiteiten, zoveel mogelijk Hagenaars structureel laten bewegen. 

Op zoek naar initiatieven om Hagenaars in beweging te krijgen

Het Haags Sport Initiatief is een stimuleringsregeling waarmee de stad wordt uitgedaagd om zelf initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren om Hagenaars in beweging te brengen en te houden. Na twee jaar van afwezigheid (door de onuitvoerbaarheid van activiteiten tijdens corona) is de regeling nu opnieuw opengesteld. De regeling is aangepast en toegankelijker gemaakt. Zo kunnen naast Hagenaars en non-profit organisatie nu ook profit-organisaties een aanvraag doen. Juist in deze financieel zware tijd voor vele verenigingen en organisaties, is het extra belangrijk om ondersteuning te blijven bieden voor creativiteit die leidt tot meer beweging bij Hagenaars. 

Voor Haagse organisaties (scholen zijn uitgesloten van de regeling) is maximaal 10.000 euro per aanvraag beschikbaar, voor particulieren ligt dit bedrag op 5.000 euro. Er is in totaal 200.000 euro beschikbaar in 2022. 

Klik hier voor meer informatie.

Wonen

Wijkoverleg Transvaal

Dinsdag 18 oktober kwamen bewoners (- organisaties) en wijkorganisaties uit Transvaal in Juliana Plaza bij elkaar. Tijdens dit wijkoverleg werd men bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in Transvaal op het gebied van overbewoning, afval, handhaving en communicatie. Ook ging men in groepen in gesprek om samen acties op te pakken rond deze onderwerpen. Het verslag van deze avond verschijnt binnenkort op deze website.

Samen werken aan fijner en prettiger leven in Transvaal!

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Transvaal? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief van Transvaaldenhaag.nl door een mailtje te sturen naar thijs@comclose.nl.

Foto's: Henriëtte Guest

Sociaal

Fiets mee met Haagse Fietslichtjesparade

Fiets je donderdag 3 november 2022 mee met de tweede Haagse Fietslichtjesparade? Een gezellige fietstocht door het donker, dus pimp je fiets met zoveel mogelijk mooie verlichting!

Versier je fiets met brandende, knipperende en gekleurde lampjes en stap op de fiets voor dit gezellige, gratis Haagse fietsevent. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen en meedoen is gratis.

Programma Fietslichtjesparade

Vanaf 17.00 uur verzamelen we met alle verlichte fietsen bij Den Haag Fietst! Service & Info aan de Wagenstraat 185a. Heb je nog wat hulp of inspiratie nodig voor het versieren van de fiets? Van 16:00 tot 18:00 uur kun je nog meedoen aan de gratis workshops ‘Pimp Your Bike’.

Om 18.00 uur vertrekt de fietslichtjesparade met live muziek vanaf de Wagenstraat naar het centrum. De route voert onder andere langs de Hofvijver en over de Lange Voorhout. Voor Paleis Noordeinde is er een stop voor een kop warme chocolademelk, dus neem je eigen beker mee.

Na ruim een uur eindigt de tocht weer bij de Wagenstraat. Daar is de prijsuitreiking. Een professionele jury, onder leiding van een aantal Haagse fietsprominenten, bepaalt wie de prijs wint voor de fraaist verlichte fiets: een nieuwe fiets! Om 20.00 uur is het spektakel afgelopen.

Fiets met licht!

Met de Haagse fietslichtjesparade hopen de Haagse Fietsburgemeesters veel mensen op de fiets te krijgen om te genieten van het samen licht brengen in donkere tijden. Daarnaast is er zo aandacht voor goede verlichting in de wintermaanden.

Nog meer workshops en tutorials

Dit jaar zijn er speciale workshops en tutorials ontwikkeld voor scholen en groepen, die vanaf vandaag in de klas en -in de herfstvakantie- in diverse buurtcentra te doen zijn. Er is bijvoorbeeld een workshop waarin kinderen leren hoe ze fietslampjes kunnen laten branden door een windmolentje op hun fiets te plaatsen!

Bekijk hier hoe je je fiets kunt pimpen!

De Tweede Haagse Fietslichtjesparade wordt georganiseerd door Marcel Kleizen, Patty Broese van Groenou, Michiel van Zuijlen, de Gemeente Den Haag in samenwerking met Pépé Den Haag, Den Haag Fietst! en de Haagse Fietsburgemeesters en hun Kettingcast.

Klik hier voor meer informatie.

Wonen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Binnenkort verschijnt de eerste editie van de digitale nieuwsbrief transvaaldenhaag.nl.

Eén keer in de twee weken houden we je op die manier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en activiteiten in Transvaal.

Wil je die nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan snel in door een mailtje te sturen naar info@comclose.nl

Wonen

Wijkwerkplaats 24 oktober tramlijn 6/12

Woensdag 24 oktober 2022 van 16:00 – 20:00 uur (Vrije inloop), Transvaal Bibliotheek.

Op de vorige wijkwerkplaats van 29 juni en online via de website werkaandewijk.nl hebben we het schetsontwerp gepresenteerd aan bewoners en ondernemers. De reacties hierop hebben we verwerkt in het ontwerp.

Het ontwerp is nu bijna klaar. Wij laten het ontwerp zien, vertellen wat er met de reacties is gedaan en vragen u om met ons mee te praten hoe we het ontwerp kunnen afmaken. U kunt langs komen tussen 16:00 en 20:00 in de Bibliotheek Transvaal.

In de bijlage vindt u de flyer met meer informatie over het project en de plannen.

Details:

 • Locatie: Bibliotheek Transvaal, Hobbemaplein 30
 • Tijd: 16:00 – 20:00 uur (vrije inloop)
 • Datum: 24 oktober 2022

Neem contact op voor meer informatie

Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met Jessica de Vries, omgevingsmanager van de gemeente Den Haag.

E-mail: projectbureau-nrr@denhaag.nl. Of bel met 06 25772720

(op werkdagen bereikbaar van 08:30 – 17:00 uur).

Sociaal

Samen voor een betere buurt

Transvaal: Samen voor een betere buurt

Gezondheid

GRATIS UW GEZONDHEID LATEN CHECKEN

Zaterdag 15 oktober organiseert Sportief Plus samen met Juliana Plaza een Vitaliteitsdag.

Bij een Vitaliteitsdag krijgen senioren inzicht in hun gezondheid en kunnen zij in gesprek met vele lokale partners. Op deze informatieve, actieve en gezellige dag kunnen de senioren een gezondheidscheck laten doen (met onder andere testen voor de bloeddruk, cholesterol, BMI en balans en conditie), meedoen aan activiteiten en informatie ophalen over het aanbod in de buurt. Ook zorgt de Vitaliteitsdag ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en nieuwe sociale contacten kunnen opdoen. En geeft deze dag een boost aan de lokale samenwerking tussen partners.

Wilt u meer informatie of wilt u aanmelden? Dan kunt u kijken op www.vitaliteitsdagenhaaglanden.nl.

Duurzaamheid

Actie schone buurt

Zet het in je agenda: vanaf 17 september organiseert de gemeente Den Haag de tweede Actie Schone Buurt van 2022! Een week lang haal je eenvoudig opschoonmaterialen zoals een afvalknijper op bij een van de uitleenpunten in de stad. Alle beetjes helpen! Grootser aanpakken? Sluit je aan bij een speciale opschoonactiviteit! Lees meer op de website

https://schoondoenwegewoon.nl/nieuws/actie-schone-buurt-17-t-m-23-september-2022/

Sport

Stadsspelen op 17 & 18 september

Het is weer zover! Samen bewegen, sporten, dansen en genieten tijdens de Stadsspelen in en rondom Sportcampus Zuiderpark. In het weekend van 17 & 18 september kan iedereen uit Den Haag, van jong tot oud, meedoen aan sport- en beweegactiviteiten. Ook zijn er foodstands en is er live muziek.

Wat kan je allemaal doen tijdens de Stadsspelen?

Heel veel! Er zijn activiteiten voor jong tot oud, voor mensen met en zonder beperking. Probeer alle sporten uit of kom gewoon voor de gezelligheid naar de Sportcampus in het Zuiderpark:

 • Probeer gratis sporten zoals honkbal, beachvolleybal, skateboarden, rolstoelbasketbal, turnen, vechtsporten, pannavoetbal en AirBadminton;
 • Neem een kijkje in de indrukwekkende Sportcampus en doe mee met al het sportaanbod;
 • Ervaren sporters en dansers geven demonstraties en clinics, er is een fietsplein, de topsporthal is omgetoverd in een vechtsport arena, ADO Den Haag is aanwezig, er is een kidscorner en nog heel veel meer!;
 • Ervaar hoe het is om te sporten met een beperking want sport is voor iedereen;
 • Ontdek hoe gezond en fit jij bent door mee te doen aan een fittest;
 • Wil je ook na de Stadsspelen blijven sporten? Ontdek het sportaanbod van alle sportverenigingen die er zijn;
 • Geniet van de live optredens op het podium;
 • En geniet van heerlijk eten en drinken op het foodcourt.

Kortom; er is echt genoeg te doen! Kom gezellig met familie, vrienden en buren naar dit tweedaagse sport- en beweegfestival in het Zuiderpark. 

Alle activiteiten en het programma zijn te vinden op www.stadsspelendenhaag.nl 

Of houd de social mediakanalen, Facebook en Instagram, in de gaten voor het programma.  

Cultuur

Open avond Topaze

In het kader van het Uitfestival Den Haag en de start van het nieuwe culturele seizoen was de werkplaats van Topaze vrijdag avond 02-09-2022 open om een kijkje achter de schermen te nemen, een zeefdruk of spetterpainting te maken en te zien wat er zoal bij Topaze gebeurt.

In de toekomst zal vaker een open avond worden georganiseerd.

Foto's: www.topaze.net

Sociaal

Meld uw favoriete vrijwilliger aan

Op zaterdag 19 november aanstaande reikt gemeente Den Haag de jaarlijkse Haagse Vrijwilligersprijzen uit. Kent u iemand of een organisatie die zich actief inzet voor mensen in de buurt, een schone wijk of andere vrijwilligerswerk. Meld uw favoriete vrijwilliger dan nu aan. Dat kan tot en met zondag 25 september via haagsevrijwilligersprijzen.nl. De jury bestaat uit winnaars van afgelopen jaar. Zij maken een keuze uit alle aanmeldingen en beslissen wie de zeven winnaars dit jaar worden.  

Wethouder Kavita Parbhudayal: “Vrijwilligerswerk is veelzijdig en heel belangrijk in onze stad. Veel Hagenaars doen al vrijwilligerswerk. Als hulp bij de dierenambulance, met zieke ouderen, het opruimen van het strand, klaarmaken van pakketten bij de Voedselbanken of als bestuurslid voor een stichting. Met deze eervolle prijs zetten we de vrijwilligers van onze stad ieder jaar in het zonnetje.”  

Onderdelen

Er worden zeven verschillende vrijwilligersprijzen uitgereikt.

 1. Sport
 2. Zorg & Welzijn,
 3. Buurt & Omgeving,
 4. Cultuur,
 5. Ontwikkeling & Jeugd.

Aanmelden 

Meld uw favoriete vrijwilliger aan via www.haagsevrijwilligersprijzen.nl. U kunt kiezen voor een persoon, voor een team en/of voor een organisatie. Per onderdeel worden er in oktober drie kanshebbers bekendgemaakt. Uit deze drie wordt door de jury één winnaar gekozen. De uitreiking is dit jaar op zaterdag 19 november 2022 in Amare Studio. De winnende vrijwilligers krijgen dan een eretitel, bijzondere oorkonde en persoonlijk cadeau.  

 Haagse Vrijwilligersprijzen 2022 - YouTube

Cultuur

Binnenkijken in bijzondere gebouwen

Heeft u altijd al een keer een bijzonder monumentaal gebouw in Den Haag willen bezoeken? Of door de prachtige verborgen, groene hofjes willen wandelen? Dit kan tijdens de Open Monumentendag in Den Haag op zaterdag 10 en zondag 11 september. Door de hele stad kunt u een rondleiding krijgen in verschillende bijzondere gebouwen en plekken. Er zijn 80 monumentale gebouwen geopend voor bezoekers.

Kinderworkshop, fietsen en varen

Tijdens het weekend is er ook een kinderworkshop op De Plaats (Jules Kinderatelier) waar je ideeën voor daktuintjes kunt knutselen. Verder zijn er rondritten met historische trams, een fietstocht en kunt u de mooie plekjes ook vanaf de boot bekijken. 

Bekijk historische gebouwen vanuit huis

De afdeling Monumentenzorg en Welstand heeft van meer dan 60 monumenten 360° foto’s laten maken. U kunt nu dus ook vanaf uw bank of luie stoel manier binnenkijken bij bijzondere gebouwen. Ga naar dutchvrviewer.com

Ga voor aanmelden voor rondleidingen en activiteiten naar: home | Den Haag (monumentenzorgdenhaag.nl)

Wonen

Muurschildering onthuld Joubertplantsoen

Aan het Joubertplantsoen, onthulde kunstenaar Nadia van Luijk vrijdag 26 augustus op feestelijke wijze haar muurschildering. De muurschildering is onderdeel van het project ‘Mauritshuis Murals/Muâhtjes’ voor het 200-jarig jubileum van het Mauritshuis. Staedion stelde de gevel van het woningcomplex beschikbaar. Het was een gezellige buurtfeest voor jong en oud. 

Door haar 200-jarig jubileum werkt Mauritshuis samen met Staedion. Staedion stelt de gevels van woningcomplexen beschikbaar voor vier muurschilderingen, ook wel ´murals´ genoemd. De eerste gevel met een Mauritshuis Mural werd eind juli onthuld aan de Vrederustlaan en deze tweede gevel werd op 26 augustus samen met buurtbewoners feestelijk onthuld. 

Bewoners en kinderen kozen de muurschildering

De mural, Taste my culture van Nadia van Luijk werd in juli door bewoners van het Transvaalkwartier uitgekozen in een wedstrijd die het Mauritshuis en hoofdpartner Nationale-Nederlanden organiseerden. De kinderen in de wijk gingen huis aan huis om reacties op te halen van de bewoners. De kleurrijke muurschildering staat symbool voor de smeltkroes van culturen in de Transvaalwijk en is geïnspireerd op het schilderij Vaas met bloemen van Jan Davidsz de Heem. 

Symbool voor rijkdom aan culturen    

Kunstenaar Nadia van Luijk liet zich inspireren door het schilderij Vaas met bloemen van Jan Davidsz de Heem (uit 1670) uit de collectie van het Mauritshuis. Zij zegt over haar creatie: “Je ziet een spuitbus van glas gevuld met wortels en water. Hieruit spuit een kleurrijke explosie van bloemen, groenten, fruit, lekkernijen en vlinders uit allerlei mooie culturen. Het water en de wortels staan symbool voor dezelfde bron waaruit alle culturen zijn ontstaan. Deze ‘food explosie’ staat voor de rijkdom die iedere cultuur heeft in unieke smaken die samenkomen in de wijk Transvaal. En natuurlijk refereert al dit eten aan de Haagse Markt en de buurtwinkels waar die ingrediënten te vinden zijn.”

Kunst in de wijk

Martine Gosselink, directeur Mauritshuis: “Nadia’s ingrediënten zijn net zo internationaal als die op onze 17de-eeuwse schilderijen. Alleen nu van onze tijd, zoals je ze op de Haagse Markt kunt vinden. Een feest voor het oog”. Vanuit Staedion is Latifa Elousrouti, bewonersconsulent, nauw betrokken bij de tot standkoming van de mural en het buurtfeest: “Met deze mural brengen we de kunst in de wijk. Daarom werken we samen met het Mauritshuis, want door kunst dichter bij onze huurders te brengen, leveren wij hiermee ook een bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk. Het is een pareltje voor de buurt!”

Twee murals in september en oktober  

In haar jubileumjaar breekt het Mauritshuis de muren van het museum open en brengt het de kunst naar buiten. Enkele, bekende street artists uit binnen- en buitenland laten zich inspireren door de schilderijen uit de collectie en maken hier levensgrote muurschilderingen van. Op verschillende muren in Den Haag, dag en nacht voor iedereen te zien. In mei werd in de Haagse Lonnekerstraat de eerste muurschildering van 272 m2 onthuld van Collin van der Sluijs & Super A (Nederland), in juli volgde Julien de Casabianca (Frankrijk) met een schildering van 75 m2 in Bouwlust en Vrederust. Street art-kunstenaars GLEO uit Colombia en Nina Valkhoff uit Nederland volgen in september en oktober. 

Mauritshuis Murals/Muâhtjes is een project in samenwerking met Nationale-Nederlanden, The Hague Street Art, Gemeente Den Haag en woningcorporatie Staedion. 

Bron: Staedion.nl

Wonen

Alles voor een schone stoep

Dagelijks zetten medewerkers van de gemeente Den Haag zich in om uw stad schoon te houden. Veel bewoners en ondernemers houden hun stoep netjes en schoon. Toch ligt er vaak genoeg nog zwerfval op straat of staat er afval naast de ondergrondse containers. De gemeente Den Haag organiseert daarom het hele jaar door extra acties zodat we blijven werken aan een schone stad.

Acties bij u in de wijk

In de Bothastraat in Transvaal wordt vanaf 5 september tot eind november tijdelijk een ondergrondse afvalcontainer (Orac) verwijderd. In deze straat staan meerdere containers. Een van deze containers is vaak niet vol. Maar mensen zetten er toch afval naast. De Haagse Milieu Service (HMS) krijgt dan geen signaal om de containers te legen, want ze zijn niet vol. We gaan één container tijdelijk weghalen. Zo hopen we dat er meer afval in de andere containers gaat. De HMS krijgt dan vaker een bericht dat de containers vol zijn. De plek wordt dan schoner, netter en veiliger. Dit plan wordt in meerdere straten in Den Haag uitgevoerd.

 Jongeren maken in het weekend schoon

De gemeente werkt sinds augustus dit jaar samen met Ap’s Services, het bedrijf van de lokale ondernemer Appie el Massaoudi, met jongeren uit de wijk. Zes maanden lang maken vier jongeren in het weekend het gebied tussen de Haagse markt en het Kaapseplein schoon. Ze halen groot afval op en de vuilniszakken naast containers. Ook ruimen ze zwerfafval rond de ondergrondse containers (orac’s) op. Dit doen ze elke zaterdag én zondag van 12.00 tot 21.00 uur. Na een half jaar wordt gekeken of deze actie ‘Schoon Transvaal’ effect heeft. Er wordt dan besloten of de actie verder gaat of wordt uitgebreid.

 Ook door extra inzet van HMS willen we blijven werken aan het schoonhouden van Transvaal.

Doe mee met de opruimdag in Transvaal

Heeft u spullen waar u vanaf wilt? Lever ze dan op dinsdag 27 september gratis in tijdens de opruimdag in de Joubertstraat. Dit kan tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Denk aan: meubels, elektrische apparaten, spullen voor de kringloop of klein chemisch afval.

Spullen die nog te gebruiken zijn, gaan naar de kringloop en grofvuil wordt netjes afgevoerd.

Kijk hier voor meer info.

Zelf actief meedoen uw straat schoon te houden?

-         Vraag een afvalknijper aan om uw stoep schoon te houden.

-         Adopteer een afvalcontainer. U houdt dan de plek rond een container in uw buurt schoon. U krijgt ook een sleutel zodat u de container open kunt maken als die verstopt is.

-         Begin zélf een opruimactie in uw buurt. Kijk op www.haagsehanden.nl voor ideeën en inspiratie.

Meer informatie over wat u kunt doen om de buurt schoon te houden vindt u op: Den Haag - Zorgen voor een schone buurt

Cultuur

Gratis concert voor Transvaal op 11-09

Geniet in eigen wijk van klassieke klanken! Het Residentie Orkest Den Haag speelt in JulianaPlaza speciaal voor alle inwoners van Transvaal. Het concert is gratis, aanmelden doe je door een email te sturen naar info@julianaplaza.nl. Er zijn maximaal 4 kaarten beschikbaar per persoon.

Programma:

14:30 – 15:00 inloop genodigden

15:00 – 16:00 concert voor Transvaal

16:00 – 17:00 hapje en drankje

Locatie: Juliana Plaza

Adres: Schalk Burgerstraat 217, 2572 TV, Den Haag

Wonen

Uw mening over betaald parkeren

Uw mening telt!

De parkeertijden in Transvaal zijn sinds januari 2019 niet meer veranderd.

Bent u tevreden hierover? En wilt u op niet marktdagen (dinsdag, donderdag en zondag) ook betaald parkeren? De gemeente wil graag uw mening weten.

Vul de vragenlijst in.

U heeft een vragenlijst ontvangen voor het evalueren van de parkeertijden in Transvaal, via de gemeentelijke post.

Alle antwoorden worden verzameld en onderzocht. Zo wordt het voor de gemeente duidelijk wat de wensen zijn. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar parkeertijdenschilderswijk@denhaag.nl

Tip: wilt u op de hoogte gehouden worden van de uitkomst? Vul uw e-mailadres in op de vragenlijst of stuur een e-mail naar parkeertijdentransvaal@denaag.nl

 

 

Wonen

Jongeren helpen bij aanpak afvaloverlast

Zwerfafval, vuilniszakken naast containers en matrassen en bankstellen die op straat zijn gedumpt: de grote hoeveelheid afval in Transvaal zorgt voor een onprettige leefomgeving voor bewoners. De gemeente Den Haag is daarom samen met Ap’s Services de pilot ‘Schoon Transvaal’ gestart.

Vier jongeren uit de wijk gaan in het weekend helpen bij het schoonhouden van een gebied tussen de Haagse Markt en het Kaapseplein. Hierdoor vermindert niet alleen het afvalprobleem in deze wijk, maar wordt deze jongeren ook perspectief op een studie of baan geboden.

De pilot is een aanvulling op de inzet van het Haags Veegbedrijf en de Haagse Milieu Services. De gemeente kiest bewust voor een aanpak met een ondernemer uit de wijk die in het weekend aanwezig is. Ap’s Services gaat het komende half jaar elke zaterdag én zondag van 12.00 tot 21.00 uur aan de slag met het weghalen van groot afval, vuilniszakken naast containers en het opruimen van zwerfafval rondom de ORAC’s in dit gebied. Ook volle afvalbakken worden geleegd. Na een half jaar worden de resultaten van de pilot geëvalueerd.

Groen

Extra groen voor Transvaal

Er is 100.000 euro gereserveerd om in de Haagse wijk Transvaal extra bomen te planten. Het besluit volgt naar aanleiding van een aangenomen motie van de Haagse PvdA. De bomen worden deze winter geplaatst, waar precies wordt nog bepaald.

De gemeente Den Haag heeft daarnaast in kaart gebracht waar mogelijkheden zijn voor groen in Transvaal. De uitgevoerde studie laat zien dat hier voldoende kansen voor zijn. Een voorbeeld is het Paul Krugerplein. Op deze plek is in 2024/2025 de vervanging van het tramsysteem gepland. Hier bestaat de kans om het plein gelijktijdig flink te vergroenen. De verschillende opties uit de studie moeten wel nog verder worden uitgewerkt.

Wethouder Hilbert Bredemeijer: ‘‘Juist in de meer versteende wijken is het belangrijk dat we werken aan vergroening. Dit komt de leefbaarheid ten goede, zorgt voor verkoeling en geeft de wijk een fijnere aanblik. De uitgevoerde studie laat in ieder geval zien dat er volop kansen zijn in Transvaal. De komende tijd blijven we ons daarom inzetten voor verdere vergroening van deze wijk.’’ 

Bron: Denhaag.nl

Wonen

Loosduinseweg: nieuw asfalt

De Loosduinseweg krijgt nieuw asfalt tussen de Noord-West Buitensingel en de Regentesselaan. Het gaat alleen om de weghelft richting Loosduinen. Het werk gebeurt in 2 delen tussen 16 en 26 juli 2022. De einddatum kan nog veranderen.

Het asfalt van de Loosduinseweg is in slechte staat. Daarom voert de gemeente dit onderhoud uit. Om overlast te verminderen gebeurt het werk zo veel mogelijk in de avond en nacht.

Wat gaat er gebeuren?

 • De aannemer verwijdert het oude asfalt.
 • De rijbaan krijgt nieuw asfalt. Hierin komen meetpunten die meten hoeveel auto’s voor het verkeerslicht staan.
 • Het asfalt krijgt witte lijnen.

Planning

Het werk gebeurt in 2 delen:

 • Deel 1: vanaf zaterdag 16 juli 18.00 uur tot dinsdag 19 juli 6.00 uur.
 • Deel 2: vanaf zaterdag 23 juli 18.00 uur tot dinsdag 26 juli 6.00 uur.
 • Als dat nodig is, zijn er ook nog werkzaamheden van zaterdagavond 29 juli tot dinsdagochtend 2 augustus.

Bereikbaarheid

Tijdens het werk is de Loosduinseweg dicht vanaf de Noord-West Buitensingel tot de Regentesselaan. Het gaat alleen om de weghelft richting Loosduinen. De weg is afgesloten als doorgaande route voor de hulpdiensten. De trambaan is wel beschikbaar voor hulpdiensten. In geval van nood zijn woningen en bedrijven bereikbaar via de rijbaan of via het fietspad.

Omleidingen autoverkeer

Autoverkeer rijdt om via de Noord-West Buitensingel, Groot Hertoginnelaan en Valkenboslaan. Voor fietsers en openbaar vervoer zijn er geen omleidingen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar het Ingenieursbureau Den Haag via GOW@denhaag.nl. U kunt ook bellen of een e-mail sturen naar de gemeente. Geef aan dat het gaat om het werk aan de Loosduinseweg.

Klik hier voor meer informatie (bijvoorbeeld de visual van de omleidingsroute) op de website van de gemeente Den Haag.

Bron: DenHaag.nl

Sport

Maak kennis met zomerprogramma 070

Dicht bij huis leuke dingen doen deze zomer? Dat kan bij het Zomerprogramma in Den Haag!

Zes weken lang (9 juli t/m 21 augustus 2022) zijn er activiteiten in de wijk. Het Zomerprogramma is voor iedereen van 4 tot en met 16 jaar.

In iedere wijk is wat te doen op het gebied van sport, cultuur en bijscholing. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar de kans te geven aan activiteiten deel te kunnen nemen. En te zorgen dat ze plezier hebben bij activiteiten die hun wereld vergroten en waarbij ze (nieuwe) leeftijdsgenoten ontmoeten.

Er zijn vakantiestraten, workshops, cursussen streetsports en veel meer. Het Zomerprogramma wordt georganiseerd door de gemeente Den Haag samen met welzijns- en jongerenorganisaties, scholen, cultuurinstellingen en sportverenigingen. En is bedacht met jongeren.

Meer informatie? Bekijk hier de website.

Sport

Kwiek beweegroutes in Transvaal

Dinsdagmiddag 5 juli werden voor de deur bij buurthuis Mandelaplein twee Kwiek Beweegroutes in Transvaal feestelijk geopend.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om twee beweegroutes aan te leggen in Transvaal-Noord en Transvaal-Zuid. Een Kwiek-beweegroute is een wandelroute van ongeveer 1,5 km door de wijk, waarbij je onderweg verschillende oefeningen moet uitvoeren. De route wordt aangegeven met behulp van oranje-witte pijltjes en de bijbehorende oefeningen met behulp van een stoeptegel.

Benieuwd geworden? Neem dan eens een kijkje bij buurthuis Bario (het vertrekpunt van de beweegroute door Transvaal-Noord) of buurthuis Mandelaplein (het vertrekpunt van de beweegroute door Transvaal-Zuid).

 

Groen

Kaapseplein wordt opnieuw ingericht

Het Kaapsplein wordt grondig aangepakt. Het plein wordt opnieuw ingericht en wordt hiermee veiliger, groener en een fijnere speelplek voor kinderen en jongeren.

Er komt een nieuwe voetbalkooi, kindvriendelijk schelpenasfalt, nieuwe speeltoestellen voor kinderen van 0-6 jaar, een podium met zonnedoek, een waterpunt en een nieuw Haags Hopje. De feestelijke opening is gepland voor november 2022. Tot die tijd is het plein - om veiligheidsredenen - afgesloten met hekken.

Zo’n 400 bewoners en een speciaal Pleinteam met bewoners dachten mee over het nieuwe ontwerp van het Kaapseplein. Dit Pleinteam blijft ook na de metamorfose betrokken bij het plein door mee te denken over de organisatie van nieuwe activiteiten voor de buurt op het Kaapseplein.

Wonen

Nieuwe website wijkwerkzaamheden

In de wijken Transvaal en Schilderswijk West zijn tot 2024 meerdere projecten om de wijk beter te maken. En daar heeft de gemeente de hulp van bewoners bij nodig. Daarom is de website werkaandewijk.denhaag.nl in het leven geroepen. Op deze website kun je meedenken, stemmen en op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt in de wijk.

Bekijk hem snel!

Sociaal

Koffieuurtje Kaapseplein 150

Op elke donderdag van 10.30 uur en 12.00 uur organiseert de Haagse Beppies een koffie uurtje in het pand van Team Transvaal. U kunt dan binnenlopen voor een praatje, een vraag of een idee voor uw wijk. U bent van harte welkom. 

Team Transvaal opende dit jaar een pand middenin Transvaal aan het Kaapseplein 150. Door dichtbij te zien wat daar gebeurt en actie te nemen als dat nodig is. Bewoners en ondernemers kunnen hier altijd terecht voor informatie. De deur staat voor u open.

Heeft u vragen of een idee? Kom langs op het Kaapseplein 150 

Sociaal

Den Haag zoekt gebruikte (kinder)fietsen

Fietsen is voor kinderen meer dan alleen plezier. Met een goede fiets kan elk kind meedoen aan activiteiten met vriendjes en op school. Voor 1 op de 9 kinderen in Nederland is een eigen ­fiets niet vanzelfsprekend. De gemeente Den Haag doet daarom mee met het Kinderfietsenplan van de ANWB.

Het Kinderfietsenplan zamelt ­fietsen in, knapt ze op en zorgt dat ze bij de juiste kinderen terecht komen. Heb je een kinderfiets over? Doneer ‘m dan aan het Kinder­fietsenplan.

Inzamelactie ­1 mei tot en met 4 juni 2022.

Lever je ­fiets in bij:

• Afvalbrengstations

• Biesieklette (Leyweg en Kranenstraat)

• Leren Doen

• Stadsboerderijen

• Meer inzamelpunten op de website

www.denhaag.nl/kinder­fietsenplan

ww.denhaag­fietst.nl/kinder­fietsenplan

Wonen

Meedenken over mobiliteit in de wijk

Het college van B&W heeft begin maart een stappenplan gepresenteerd om bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te raadplegen bij grote verkeersprojecten in Transvaal en de Schilderswijk in het kader van de mobiliteitsvisie.

Klik hier om dat stappenplan te bekijken.

Wil je meer weten over die mobiliteitsvisie en zien welke projecten er de komende jaren worden uitgevoerd? Klik dan hier

Wonen

Bijeenkomst herinrichting en nieuwe tram

Op woensdag 20 april was er een wijkwerkplaatsbijeenkomst in Bibliotheek Transvaal. Tijdens de bijeenkomst kregen bewoners en ondernemers informatie over de projecten herinrichting Hobbemaplein, Hobbemastraat en Paul Krugerlaan.

Ook de nieuwe lage vloertram die gaat rijden op lijn 6 en 12 in Transvaal kwam aan de orde. De gemeente liet ook de eerste schetsvarianten zien van beide projecten waar bewoners en ondernemers hun voorkeur konden aangeven. Het was een inloopbijeenkomst van 16:00 – 20:00 waar circa 80 mensen op af kwamen. Rond 18:00 uur was Wethouder Robert van Asten aanwezig de sfeer te proeven en informele gesprekken te voeren.

Opvallende opmerkingen van aanwezigen gingen over:

 • De verkeersveiligheid Paul Krugerplein. Hier wordt vaak te hard gereden en het is lastig oversteken voor fietsers.
 • De parkeeroverlast mag niet toenemen als er parkeerplaatsen worden weggehaald. De gemeente kijkt naar maatregelen om de parkeeroverlast te verminderen in Transvaal.
 • De loopafstand tussen de verschillende haltes op het Hobbemaplein 
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid op het Hobbemaplein

Spreekuren 

Tot en met mei 2022 zijn er spreekuren over de herinrichtingsplannen en de nieuwe tram in Buurthuis Bario, Kockstraat 175. De spreekuren zijn in de oneven weken op woensdagochtend van 10:00 tot 13:00 uur.

Sociaal

Ontbijt voor ondernemers

Dinsdag 29 maart organiseerde de gemeente Den Haag een ontbijt voor ondernemers uit Transvaal en de Schilderwijk. In het bijzijn van de wethouders Saskia Bruines en Robert van Asten werd de bijeenkomst geopend. Tijdens het welkomstwoord benadrukte Saskia Bruines het belang van deze bijeenkomsten. “Zo krijgen wij meer ideeën van ondernemers over wat er nodig is om fijner te wonen en te ondernemen”.

Het was de tweede keer dat er een ontbijtbijeenkomst was waar de gemeente graag wil luisteren naar meningen en ideeën van ondernemers over de toekomst van de twee Haagse wijken. In dit gebied worden herinrichtingen voorbereid voor het Hobbemaplein, de Hobbemastraat en de Paul Krugerlaan.

Op 20 april is er een werkplaats bijeenkomst in de Transvaal Bibliotheek waar meegepraat kan worden over de ontwerpen van deze herinrichtingen. Tegelijkertijd wordt met elkaar de wijkagenda Schilderswijk ontwikkeld om prettiger te kunnen wonen, werken en leven in de Schilderswijk. Het is voor de gemeente belangrijk dat het bedrijfsleven betrokken is en de ondernemers ideeën geven in voorbereiding op de ontwikkelingen in de wijk. Zo kunnen de herinrichtingen aangegrepen kunnen worden om het gebied meteen een economische impuls te geven.

Ook werd het ondernemersportaal onder de aandacht gebracht. Het aanbod aan hulp en advies voor ondernemers is groot; de Ondernemersschool, de MKB digiwerkplaats, de digitaliseringsvoucher. En op 31 mei vindt het event Den Haag Onderneemt! plaats. Hoe meer ondernemers zich met elkaar verenigen, hoe beter de winkelstraten in Transvaal en Schilderswijk functioneren. 

Wonen

Kempstraat schoongemaakt en opgeknapt

Woensdag 30 maart was de derde opknapactie in Transvaal in de afgelopen drie maanden. Een schone winkelstraat geeft het voorbeeld voor de rest van de buurt. Ondernemers aan de Kempstraat werden afgelopen woensdag door medewerkers en vrijwilligers van de gemeente Den Haag, Wijkz, Staedion, Buurtpreventieteam Bario Plus, Haagse Hopjes en Buurthuis Mandelaplein bezocht. De winkeliers ontvingen een bezem, stoffer en blik en een knijper. Ook kregen zij een flyer met daarin de afvalregels voor bedrijven.

Met elkaar blijven werken aan een schoon, heel en veilig Transvaal

De gemeente wil samen met de ondernemers van de Paul Krugerlaan/plein en de Kempstraat blijven werken aan een schone, hele en veilige wijk. Ondergrondse restafvalcontainers (oracs) werden schoongespoten. Het Haags Veegbedrijf gaf extra aandacht voor het verwijderen van zwerfvuil en ander afval in de Kempstraat en zijstraten. Ook werden verzakte inritten bij de ingang van de straten hersteld en wees- en wrakfietsen verwijderd. Als ondernemers uit Transvaal nog meer met elkaar gaan samenwerken heeft dit effect op de winkelstraten. Zo wordt Transvaal mooier en fijner om in te wonen, werken en leven.

Wonen

Bijzonder lijsttrekkersdebat Transvaal

Beste bewoner, ondernemer en professional van Transvaal, 

We blikken terug op een erg bijzondere avond. We bedanken u voor uw aanwezigheid en betrokkenheid bij de wijk Transvaal.

Tijdens het lijsttrekkersdebat dat door Podium Juliana werd georganiseerd zijn lijsttrekkers en kandidaten van 12 Haagse politieke partijen onder leiding van Pierre Heijnen in gesprek gegaan met wijkbewoners uit Transvaal. Diverse maatschappelijke thema’s kwamen hierbij aan bod, zoals leefbaarheid, veiligheid, klimaat, onderwijs en ondernemerschap. Het leverde bevlogen gesprekken op, waarbij de aanwezige politici door bewoners werden bijgepraat over de uitdagingen van de wijk Transvaal en stevig werden bevraagd op hun standpunten.

Benefietconcert Oekraïne

De avond werd muzikaal geopend en afgesloten door de musici van het Residentie Orkest en rappers van het Haags HipHop Centrum. Uiteraard was er ook aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Onze gedachten gaan uit naar de vrouwen, mannen en kinderen die te midden van het meest gruwelijke geweld op zoek zijn naar veiligheid voor henzelf en hun geliefden. Aanstaande zondag 6 maart vindt in Amare een Benefietconcert plaats van het Residentie Orkest in samenwerking met het Conservatorium en Nationale Theater om geld op te halen voor noodhulp aan de mensen in Oekraïne. Voor meer informatie en kaartverkoop, zie: website Residentie Orkest.

Ontmoeting in Amare

Het Residentie Orkest droeg met haar maatschappelijke programmering Symphony 2030 bij aan het lijsttrekkersdebat. Het stimuleren van ontmoetingen en verbinding staat in deze programmering centraal. Musici brengen muziek naar de wijk, maar bewoners worden ook in de concertzaal welkom geheten. U bent van harte uitgenodigd om op donderdagavond 19 mei een repetitie van het Residentie Orkest bij te wonen. Op het programma staat het Requiem van Verdi. Ook krijgt u een rondleiding door het prachtige nieuwe Amare. Meer informatie over het programma volgt. Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met Juliana Plaza.

Breng uw stem uit!

Op 16 maart 2022 vinden de Haagse gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijk moment voor de democratie en een kans voor de bevolking om richting te geven aan het beleid van de gemeente Den Haag. We leven in bijzonder uitdagende tijden. Het is aan u, en alle andere inwoners van Den Haag, om te bepalen welke politieke partij uw belangen het beste te vertegenwoordigt. Julianakerk fungeert als stemlokaal, u bent van harte uitgenodigd om bij ons uw stem uit te brengen.

We hopen dat we met de organisatie van het lijsttrekkersdebat de uitdagingen van Transvaal stevig bij de Haagse politici onder de aandacht hebben weten te brengen en dat ze de komende vier jaar in hun beleid aan Transvaal blijven denken. We bedanken ook de Haagse politici voor hun inspirerende en kundige bijdragen.

Bijzondere dank aan: Jale Celenk, Sanne Tieke, Pierre Heijnen, Tugba Isguzar, Sylvia Korver, het Residentie Orkest en de Haagse HipHop centrum. 

Foto: Wouter Vellekoop

Wonen

Kramen met informatie over nieuwe tram

Den Haag krijgt een nieuwe tram. De nieuwe tram heeft een lage vloer en is breder en langer. Hierdoor is de tram beter geschikt voor minder validen en is er ruimte voor meer passagiers. 

Voor dit nieuwe vervoersmiddel moeten tramrails worden verlegd en soms moeten de bochten worden aangepast. Ook worden de tramhaltes vernieuwd. De nieuwe tram rijdt straks ook op lijn 6 en 12 in Transvaal.

In een aantal delen van de wijk moet daarom ruimte voor deze nieuwe tram en tramhaltes worden gemaakt. Het gaat in de wijk vooral om de delen Delftselaan, Paul Krugerlaan zuid, Paul Krugerplein en Steijnlaan.

Wij komen binnenkort naar Transvaal om u hierover te informeren. 

Wijkkramen informatie nieuwe tram 

Op woensdag 9 maart staat onze wijkkraam van 14.00 tot 17.00 uur op de Delfselaan bij het wijkpark Transvaal

Op zaterdag 12 maart staat onze wijkkraam van 13.00 tot 16.00 uur op het Paul Krugerplein

Spreekuren

Van maart tot en met mei 2022 houden we spreekuren in Buurthuis Bario.

De spreekuren zijn in de oneven weken op woensdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur.

Meer informatie over de planning voor de aanpassingen van tramlijn 6 in Transvaal vindt u op www.denhaag.nl/tramlijnen onder het kopje: tramlijn 6

Wonen

Samen voor een schone Paul Krugerlaan

Een schone winkelstraat heeft een belangrijke voorbeeldfunctie voor alle ondernemers en bewoners van de wijk. Om de winkeliers te blijven betrekken bij het schoonhouden van de Paul Krugerlaan startte woensdag 23 februari de tweede opknap actie dit jaar. De gemeente, Staedion en Wijkz gaven hiervoor samen het startsein.

In gezamenlijke groepjes van ondernemers, bewoners, bewonersorganisatie BOT, Buurtpreventie, wijkambassadeurs, professionals en andere betrokkenen bezochten zij de ondernemers. Zij gingen in gesprek met elkaar over het schoonhouden van de stoep en straat en ontvingen een bezem, afvalknijper en een stoffer en blik. De ondernemers waren positief over deze actie en er was frisse energie bij iedereen die meedeed.

Iedereen zijn aandeel in het schoonhouden van de buurt

Actieve en betrokken winkeliers die de Paul Krugerlaan schoonhouden zijn nodig om de bewoners in de aangrenzende straten het goede voorbeeld te laten zien. Met een onlangs ingezette proef met afvalcamera's en strengere handhaving is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de wijk om straks prettiger in een schoon Transvaal te kunnen wonen. Op woensdag 30 maart wordt eenzelfde gezamenlijke actie in de Kempstraat, Schalkburgerstraat en Kaapseplein uitgevoerd.

Resultaten eerdere actie Paul Krugerlaan

De opknapactie die hieraan op 19 januari voorafging had als concreet resultaat dat:

-     de Paul Krugerlaan en alle zijstraten zijn schoongeveegd

-     vuil rondom de boomspiegels verwijderd

-     de ORAC's in de zijstraten van de Paul Krugerlaan e.o. zijn schoongespoten

-     de afvalbakken op de Paul Krugerlaan zijn schoongemaakt en enkele weer herstelt

-     de lichtbronnen van 40 hoge lichtmasten zijn vervangen

-     de kortere lantaarnpalen op de Paul Krugerplein zijn geschilderd

-     de HTM-haltes extra zijn schoon gemaakt

-     64 boomspiegels zijn opgeschoond

-     95 gelabelde wrakfietsen op de Paul Krugerlaan zijn verwijderd

De komende weken wordt gewerkt aan het herstel van de grondspotverlichting en de feestverlichting aan de bomen. De 68 stuks HTM masten worden opnieuw geschilderd en de weesfietsen worden verwijderd.

Meer informatie

Informatie over verdere ontwikkelingen in Transvaal rond Schoon, heel en veilig en de wijkagenda Transvaal kan men vinden op www.transvaaldenhaag.nl

Foto: Hugo de Wol

Duurzaamheid

Praat mee over tiny forest Beiersveld

Kom meepraten over een tiny forest voor de buurt op het Beiersveld!

Wanneer? Woensdag 9 maart

Waar? Beiersveld (buiten), tent tegenover De La Reyschool aan De La Reyweg 212 (Bij slecht weer in de gymzaal)

Hoe Laat? Van 12:00 tot 14:00 uur

Meer informatie: info.bosmakers@gmail.com

Wonen

Wijkagenda overhandigd aan wethouder

Wijkagenda Transvaal: Samen voor een leefbaar en veilige wijk

De wijkagenda Transvaal is gisteren door de betrokken bewoners, ondernemers en wijkorganisaties overhandigd aan stadsdeelwethouder Arjen Kapteijns. Meer onderlinge verbondenheid en een prettige en schone woonomgeving zijn de grote thema’s voor de wijkagendaTransvaal. 

Voorbereidingen uitvoering wijkagenda begonnen

De voorbereidingen voor de uitvoering van de wijkagenda zijn al volop bezig. Zo startte gisteren een tweede opschoonactie op de Paul Krugerlaan. De gemeente, Staedion en Wijkz gaven hiervoor samen het startsein. In gezamenlijke groepjes van betrokkenen uit de wijk en gemeente bezochten zij de winkeliers op de Paul Krugerlaan. Ze ontvingen een bezem, afvalknijper en een stoffer en blik. De ondernemers waren positief over deze actie en er was frisse energie bij iedereen die meedeed. Eind maart wordt ook de Kempstraat aangepakt op een schonere buurt. Met de inzet van cameratoezicht tegen zwerfaval bij ondergrondse afvalcontainers in o.a Transvaal en strengere handhaving werkt men op de langere termijn aan een schoon Transvaal.

Foto: Henriette Guest

Wonen

Verkiezing nieuwe gemeenteraad

Op 14, 15 en 16 maart kiest Den Haag een nieuwe gemeenteraad. Door te stemmen bepaalt u wie er in de gemeenteraad komt.

De Haagse gemeenteraad heeft 45 leden. Zij worden om de vier jaar gekozen door de Haagse bevolking. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Er doen dit keer 21 politieke partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Op www.denhaag.nl/gemeenteraad vindt u meer informatie over de kandidaten waarop u kunt stemmen. Hier vindt u ook een link naar de stemhulpen Stemwijzer en Kieskompas. Daarmee kunt u zien welke partij het beste bij u past. Op kieskompas.steffie.nl staat een stemhulp in eenvoudige taal.

Praktische informatie staat op www.denhaag.nl/verkiezingen en in de Verkiezingskrant die begin maart huis-aan-huis wordt bezorgd. Daarin vindt u ook een lijst met kandidaten en een overzicht van de stembureaus. De stempassen worden verstuurd in de week van 21 februari.

Bron: Stadskrant

Wonen

Lijsttrekkersdebat in Transvaal

Op dinsdag 1 maart vindt in Juliana Plaza het Grote Lijsttrekkersdebat van Transvaal plaats. Verschillende lijsttrekkers kruisen, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, de verbale degens en gaan met elkaar in debat over thema's als veiligheid, leefbaarheid en ondernemerschap.

Inloop: 18:30 uur

Start: 19:00 uur

Aanmelden: info@julianaplaza.nl

Adres: Schalk Burgerstraat 217

Wees erbij!

Gezondheid

Bij Bario ook Corona informatie en prik

Buurthuis Bario is vanaf 12 februari ook een corona informatie- en priklocatie.

U kunt er uw vragen stellen over corona en de coronaprik en een coronaprik halen. Dit kan iedere zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur. Buurthuis Bario zit in de Kockstraat 175 in Den Haag.

Wonen

Afvalcamera’s filmen eerste vervuilers

De gemeente Den Haag startte eind vorig jaar een proef met afvalcamera’s op plekken waar afval vaak naast de container wordt gedumpt. Zo onderzoekt de gemeente of de afvalcamera’s helpen tegen afvaloverlast. De camera’s worden tijdens de proefperiode steeds op andere plekken in Transvaal en Laak gezet. De resultaten van de proef zijn eind 2022 pas bekend, maar de eerste vervuilers zijn al gefilmd in zowel Laak als in Transvaal.

Zo zette één persoon meerdere keren afval naast de container. Ook filmden de camera’s mensen die met de auto kwamen om afval naast de container te zetten. Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) onderzoeken vervolgens de gefilmde incidenten. Ze proberen bijvoorbeeld dankzij de gefilmde kentekens de eigenaar van de auto te achterhalen.

Locaties afvalcamera’s

Eind december werden de eerste afvalcamera’s geplaatst in de wijk Transvaal, in de Cillierstraat, de Kaapsestraat, de Saenredamstraat, de Groenteweg en op het Kaapseplein. De milieubeheerders dachten samen met de handhavers mee over de locaties. Daarbij kozen ze voor plekken in het volle zicht. Om te kijken of de camera’s vervuilers afschrikken, moesten de camera’s namelijk duidelijk zichtbaar zijn. Dat zijn ook allemaal plekken waar normaal gesproken het meeste afval naast de containers ligt. Onderaan dit artikel staat een lijst met alle locaties waar de camera’s staan of stonden tijdens de proefperiode.

Privacy goed geregeld

Hagenaren die vlakbij de proeflocaties wonen lieten verschillende geluiden horen over de afvalcamera’s. Voor sommigen hadden afvalcamera’s er al eerder mogen zijn. Terwijl andere omwonenden zich zorgen maakten over hun privacy.

Sinds de start van de proef voldoen de afvalcamera’s op elk vlak aan de privacybescherming. Zo filmen de camera’s alleen de afvalcontainers en de directe omgeving. De camera’s zijn ‘slim’ en herkennen wanneer iemand afval naast de container plaatst. Alleen deze beelden worden bewaard. Alle andere opnames worden niet opgeslagen. Vervolgens mogen alleen de boa’s en de politie de camerabeelden bekijken. Bovendien is dat maar voor beperkte tijd, daarna worden ook deze video-opnames alsnog verwijderd. Op de website van de gemeente Den Haag staat meer informatie over de (privacy rondom de) afvalcamera’s.

Afvalcamera’s verhuizen naar Laak

Op dinsdag 1 februari verplaatste de gemeente de eerste afvalcamera van Transvaal naar Laak, waar diezelfde dag nog een vervuiler werd gefilmd. De gemeente onderzoekt wat er gebeurt op de locaties nadat de afvalcamera’s weg zijn. Maar ook wat de effecten van de camera’s zijn op de nieuwe locaties. De eindresultaten van de proef met afvalcamera’s zijn naar verwachting eind 2022 bekend.

Hieronder staan de 10 plekken waar afvalcamera’s in Transvaal tijdelijk komen te staan of stonden tijdens de proef.

 • Cilliersstraat
 • Kaapstraat
 • Kaapseplein
 • Saenredamstraat
 • Springfonteinstraat
 • Marktweg
 • Groenteweg
 • Honthorststraat
 • Steijnlaan
 • Herman Costerstraat

Bron: Haagse Handen

Sociaal

Wie verdient een Haags Jeugdlintje?

Ken je iemand die een Jeugdlintje verdient en voldoet aan de onderstaande criteria? Meld hem of haar dan aan!

We reiken het Haags Jeugdlintje uit in drie leeftijdscategorieën:

 • 6 tot en met 12 jaar;
 • 13 tot en met 17 jaar;
 • 18 tot en met 22 jaar.

De aanmelding moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De jeugdige is op 26 april 2022 tussen de 6 en 23 jaar oud;
 • De inzet duurt minimaal 1 jaar en is tot op heden nog niet gestopt;
 • De jeugdige heeft een bijzondere maatschappelijke prestatie geleverd of geïnitieerd.

Aanmelden kan tot en met maandag 31 januari 2022 via www.denhaag.nl/jeugdlintje.

Heb je vragen? Mail naar haagsjeugdlintje@denhaag.nl

Gezondheid

Boosterprik halen zonder afspraak

Sinds maandag 17 januari kan iedereen van 18 jaar en ouder de boosterprik ook halen zonder afspraak. De boosterprik kan worden gegeven 3 maanden na de laatste vaccinatie of coronabesmetting. Wie zonder afspraak een boosterprik wil, kan terecht bij de vaste priklocaties in de regio. 

Sociaal

Zebra Welzijn is nu Wijkz

Zebra Welzijn, een van de organisaties die in Transvaal sinds jaar en dag actief is op welzijnsgebied, heeft recent een naamsverandering ondergaan en heet nu Wijkz. Ook in de organisatie is het een en ander veranderd. Hieronder de brief die Wijkz daarover recent stuurde aan haar partners in de wijk:

Geachte geadresseerde,

Middels deze brief informeren wij u graag over de fusie van Mooi, Voor en Zebra Welzijn per 1 januari 2022 tot de nieuwe welzijnsstichting Wijkz. De naam zegt het al: de wijk staat centraal. Nieuwsgierig naar Wijkz, bekijk de video.

De inzet van de professionals in de wijk, ten dienste van de Haagse inwoner, blijft centraal staan.

Wij anticiperen met deze verandering op uw en onze wens om het gebiedsgerichte werk nog dichter aan te laten sluiten op de vragen, wensen en behoeften van inwoners in de straat, wijk of buurt in uw stadsdeel. Kleinschalig uitgevoerd vanuit vakkundige teams van welzijnsprofessionals. De stedelijke dienstverlening vanuit de Servicepunten XL krijgt een eenduidige aansturing, rekening houdend met de specifieke situatie en noden van inwoners in uw stadsdeel.

Concreet betekent dit voor uw stadsdeel dat de manager gebiedsgericht werken vanaf 1 januari Desiree Hodes is. Zij zal voor uw stadsdeel het 1e aanspreekpunt zijn en de leidinggevende van de kinderwerkers, jongerenwerkers, opbouwwerkers en bewonersondersteuners. Voor de WMO gefinancierde individuele ondersteuning in de wijk, herkenbaar via de Servicepunten XL, zal Mariel de Jong de leidinggevende zijn. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inzet en samenhang van de dienstverlening in uw stadsdeel.

De openstelling van de welzijnsaccommodaties en aansturing van beheerders (en waar relevant spelbeheerders) ligt bij Mariëlle Jansen, manager Sociaal beheer. De komende maanden zullen de diverse managers u benaderen in het kader van verdere kennismaking, en om te onderzoeken waar we elkaar nog meer kunnen vinden en gezamenlijk op kunnen trekken.

We verwachten op deze wijze nauw aan te sluiten bij de herijking van het professioneel welzijnswerk. Een professionele welzijnsorganisatie die investeert in vakmanschap, werkt aan impactmeting en datasturing, luistert naar de inwoner en vaart op de kennis, ervaring en expertise en de passie van haar welzijnsmedewerkers. En die dit doet vanuit de verbinding met het fijnmazige netwerk in de wijk.

Met veel enthousiasme kijken wij uit naar een gezamenlijk optrekken in partnerschap in de komende jaren en willen wij u bedanken voor het tot dusver in ons gestelde vertrouwen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Sociaal

JONG maakt kans op Appeltje van Oranje

JONG Transvaal|Schilderswijk maakt kans op een Appeltje van Oranje 2022. En vanaf 12 januari kan het Nederlands publiek de winkansen van dit project vergroten. Dat kan door te stemmen op JONG als favoriet. Er zijn in totaal 39 projecten in de race voor de prestigieuze prijzen, die jaarlijks door het Oranje Fonds worden uitgereikt aan uitzonderlijke sociale projecten. Stemmen kan tot en met 21 januari via stem.oranjefonds.nl

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar Kansengelijkheid voor álle jongeren. Dat betekent dat de prijzen dit jaar gaan naar succesvolle projecten die zich inzetten om alle jonge mensen gelijke kansen te geven en controle te laten nemen over het eigen leven. Denk hierbij aan projecten waarbij een jongere is geholpen en zich vervolgens inzet voor andere leeftijdsgenoten. Want kansenongelijkheid is een urgent probleem in onze samenleving, dat door de coronacrisis groter is geworden.

Stem op JONG

Dankzij projecten als JONG voelen jongeren dat zij ertoe doen en hoeven zij er niet alleen voor te staan in Nederland. Dat is al een bijzondere prestatie op zich, maar er zijn slechts drie Appeltjes van Oranje te vergeven. Het aantal stemmen dat de kanshebbers krijgt, bepaalt mede wie er doordringen naar de laatste tien nominatieplaatsen. Het project dat de meeste stemmen in de wacht sleept, gaat in elk geval door naar de laatste tien. Hieruit worden door een jury uiteindelijk de drie winnaars gekozen. De prijzen worden in mei uitgereikt door Koning Willem-Alexander. De drie winnaars ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 25.000 euro. 

JONG Transvaal | Schilderswijk

Bij JONG komen jongeren na school om hun huiswerk te maken en uitleg te krijgen, maar ook om hun verhaal te vertellen over wat er gebeurt in hun leven op school en thuis. Ze worden in kleine groepjes begeleid door coaches, studenten uit hun eigen buurt die hen begrijpen en een voorbeeld voor hen zijn. Voor gesubsidieerde huiswerkbegeleiding op school moeten jongeren in Den Haag gemiddeld 150 euro per maand bijbetalen. Voor veel gezinnen is dat niet te betalen. JONG vindt dat armoede nooit een belemmering mag zijn om je talenten te ontwikkelen. Steun daarom JONG en steun Haagse jongeren om het maximale uit zichzelf te halen!

Zoom