Bijeenkomst wijkagenda 8 september

30-08-2021

Wonen

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Beste genodigden, De laatste keer dat wij bij elkaar kwamen voor de wijkagenda Transvaal en in het specifiek het wijkprofiel, is alweer enige tijd geleden. Ik heb in de tussentijd een aantal processtappen kunnen maken. Het volgende product is voorstel met daarin de doelstellingen en acties die gedestilleerd zijn uit gesprekken met de wijk tijdens de zogeheten ‘wijktafels’ en gesprekken met de verschillende diensten binnen de gemeente. De zomervakantie is bijna ten einde en het leek mij tijd om weer bij elkaar te komen om een laatste blik te werpen op de wijkagenda.

De bijeenkomst is bedoeld om samen te kijken naar acties die de komende 4 jaar moeten worden opgepakt. De wijktafel vindt plaats op 8 september. Tijdens de wijktafel bepalen wij samen drie thema’s. Wat is er nodig om de drie thema’s te verwezenlijken en wat kan een struikelblok zijn bij het verwezenlijken van de drie thema’s?

Project: vernieuwing tramlijn 6 Transvaal

Aan het einde van de bijeenkomst geven collega’s van DSO een kort toelichting op de plannen rondom de vernieuwing van tramlijn 6 Transvaal. De nieuwe tramsporen moeten opnieuw ingepast worden in de omgeving. Omdat de nieuwe trams en bredere perrons meer ruimte nodig hebben én omdat we de wegen vooral voor voetgangers en fietsers steeds veiliger willen maken moeten we soms keuzes maken over het gebruik van de beschikbare ruimte.

Op 15 september 2021 van 18:30 tot 20:30 nodigen we u uit om hierover in gesprek te gaan tijdens een bijeenkomst.

Aanmelden hiervoor kan via projectbureau-nrr@denhaag.nl.

Hieronder tref je het programma voor de wijktafel:

18.15 uur Inloop

18.30 uur Opening

18.35 uur Uitleg ambities/acties

18.50 uur Uitleg haalbaarheid

19.10 uur Start dialoog

20.00 uur Terugblik dialoog

20.05 uur Communicatie e.a. projecten

20.10 uur DSO mobiliteit – Tram 6 mededeling en verdere communicatie

Locatie: Julianaplaza, Schalk burgerstraat 271, Den Haag

Met vriendelijke groet,

Mohamed el Khalifi

Projectleider Haagse Kracht Transvaal