Samen voor een fijnere, prettigere wijk

Wonen
21 december 2022

Tijdens het wijkoverleg Transvaal werd door zo n 100 bewoners en vertegenwoordigers van wijkorganisaties gesproken over de vier thema’s: overbewoning, afval, handhaving en communicatie. Het overleg werd op 18 oktober georganiseerd door een kerngroep van bewoners, -organisaties, Haagse Beppies, Mandelaplein, Juliana Plaza en de gemeente Den Haag. De bijeenkomst werd enthousiast begeleid door onafhankelijk voorzitter Pierre Heijnen.

Eerst werd per thema een korte toelichting gegeven. Daarna hebben de aanwezigen in twee rondes aan vier thematafels gesprekken gevoerd. De gesprekken aan de tafels hebben veel waardevolle discussies, knelpunten en oplossingen opgeleverd over wat er op korte en langere termijn moet gebeuren in Transvaal. Deze zijn in dit verslag samengevat. In het voorjaar zoeken wij we de bewoners weer op om hen mee te nemen in de verdere ontwikkelingen in Transvaal. Zij zullen hiervoor worden uitgenodigd.

Overbewoning

• Het team van de Haags Pandbrigade heeft extra aandacht voor het Kaapseplein. Zij kijkt naar overbewoning, illegale kamerverhuur en situaties waar de bovenwereld en criminele onderwereld samenkomen (ondermijning).

• 1 maart 2023 start de ‘Wet opkoopbescherming’. Verwachting is dat deze wet het derde kwartaal 2023 in uitvoering gaat.

• Ideeën zijn om anoniem adressen te kunnen melden waar vermoeden is van overbewoning.

Afval

• Bewoners gaven aan ze meer te informeren over acties rond afval van de gemeente en hen hier beter bij te betrekken en met ze samen te werken. Zij kunnen praktisch meedenken over oplossingen.

• Positieve resultaten van pilots rond afval (cameratoezicht Oracs, extra schoonmaakacties buiten werktijden) moeten een vervolg krijgen. Neem bewoners hierin mee.

• Zet communicatie-acties/campagnes in (samen met wijkpartners) om bewoners bewust te maken van het juiste gedrag en regels rond afval. Zoek hierin het persoonlijke contact en communiceer ook in de eigen taal van de bewonersgroepen.

Handhaving

• Door de vele werkzaamheden in Transvaal is de bereikbaarheid slecht. Ook brengt het hulpdiensten in gevaar. Politiek moet hiervoor in actie komen.

• Het is lastig om elkaar aan te spreken over overlastgevende zaken zoals afval, dubbel parkeren, bromfietsers op de stoep, overlast jeugd. Communiceer duidelijk over het gewenste gedrag en de leefregels in Transvaal. Zet winkeliers in, werk samen met het Buurtpreventieteam. Betrek organisaties en scholen en zet rolmodellen en /of ambassadeurs in om het overlastgevend gedrag van jongeren in de wijk aan te pakken. Organiseer een aanbod voor de jeugd in het wijkpark.

• Men uit zorgen over de aanvraag, procedures en controle vergunningen. Parkeervergunningen, invalideplekken en terrasvergunningen komen hierbij aan de orde

• Men ervaart veel overlast van de vele busjes in de wijk (van ondernemers, wegwerkzaamheden). Men vraagt hier intensiever op te handhaven. Een idee is een busjespark te creeren.

Communicatie

• Bewoners moeten makkelijker een melding kunnen doen. Bijvoorbeeld door het verbeteren van meldingenapps en duidelijker te informeren waar en hoe men meldingen kan doen.

• Neem bewoners meer mee in de ontwikkelingen in Transvaal. Informeer ze over de resultaten van acties van de gemeente Den Haag. Betrek bewoners bij het aanpakken van de problematieken in Transvaal.

• Om iedereen in Transvaal te bereiken zoek je bewoners persoonlijk op en communiceer je in de taal van de bewoners. Zet scholen in om ouders en kinderen te bereiken. Dit naast de standaardcommunicatie zoals een website, brief, flyer of poster. Het helpt als gemeentemedewerkers in de wijk bekend zijn en benaderd kunnen worden voor inhoudelijke vragen.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Transvaal? Kijk op www.transvaaldenhaag.nl en schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief van Transvaaldenhaag.nl door een e-mail te sturen naar thijs@comclose.nl

 

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren