Terugkoppeling onderzoek parkeertijden

Wonen
12 april 2023

De Gemeente wilde uw mening weten over de huidige parkeertijden in Transvaal. In 2022 ontving u hierover een vragenlijst. Op verschillende manieren kon u de vragenlijst terugsturen, zoals: een foto mailen van de ingevulde vragenlijst, via een retourenveloppe of de QR-code. De resultaten zijn binnen en de gemeente wilt u hierover informeren.

Gebied

Transvaal is een vergunninggebied op zichzelf en maakt in zijn geheel onderdeel uit van de enquête. In de afbeelding hieronder wordt het vergunninggebied ter verduidelijking getoond met de daarbij behorende venstertijden per deelgebied.

Voor de Transvaal hebben 1084 bewoners de vragenlijst ingevuld en gestuurd. In het blauwe gebied reageerde 567 bewoners en 517 bewoners voor het oranje gebied. In totaal reageerde 12,52% van de bewoners uit Transvaal.

De vragenlijst bood ruimte voor het plaatsen van opmerkingen en suggesties. Hieronder de top 7 van de meest voorkomende opmerkingen en suggesties vanuit Transvaal:

1           Betaald parkeren afschaffen / Gratis

2           Meer parkeerplaatsen

3           Invalide parkeerplekken (meer controle op rechtmatigheid en onrechtmatigheid aanpakken)

4           Hele dag betaald parkeren (24/7 en 9.00-24.00 uur)

5           Bedrijfsbussen (niet meer parkeren in de woonwijk, controle erop of er iets aan doen)

6           Meer handhaving (zowel voor fout parkeren als leefbaarheid)

7           Garages maken, bestaande garages beter vullen of betaalbaar maken

Hoe verder

Voor de Gemeente Den Haag is 12,52% reactie te laag om actie te ondernemen voor verandering. Toch ziet de gemeente dat de toenemende parkeerdruk een feit is en het aantal klachten en meldingen hierover. De genoemde opmerkingen en suggesties van de bewoners zijn herkenbaar.

De resultaten zijn besproken met de werkgroep parkeren Schilderswijk en Transvaal.

Voor de zomer komt wethouder Mulder met een aanpak voor pareeroverlast in de Schilderswijk.

 

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u mailen naar parkeertijdenschilderswijk@denhaag.nl

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren