Handhavingsactie Transvaal

30-11-2020

Wonen

De gemeente, politie, Openbaar Ministerie, brandweer en HTM hielden op donderdag 26 november 2020 een grote handhavingsactie in de wijk Transvaal. Deze actie is onderdeel van de aanpak Kaapseplein. De diensten trokken signalen na van bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Dit soort acties zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

Controle woningen

De Haagse Pandbrigade controleerde 15 woningen waarbij in 13 woningen uiteenlopende misstanden zijn geconstateerd. Vooral kamerverhuur en hoge huurprijzen is een veel voorkomend probleem. Voor een woning van 71 m2 wordt bijvoorbeeld € 1500 huur gevraagd. Van 23 personen wordt het adres in onderzoek gesteld omdat zij niet ingeschreven stonden op het adres, maar daar vermoedelijk wel wonen. 

Controle openbaar vervoer

De controleurs van de HTM hebben tram 2, 4, 6, 11 en 12 gecontroleerd. 39 reizigers kregen een boete van € 55. Zij konden geen geldig vervoersbewijs laten zien. Het is sinds een aantal maanden verplicht om een mondkapje in het openbaar vervoer te dragen. Tijdens de handhavingsactie hadden 9 reizigers geen mondkapje. Ze zijn daarom uit de tram verwijderd. 

Voertuigcontrole en verkeersveiligheid

De politie controleerde samen met gemeentelijke belastingzaken, brandweer en het gemeentelijk parkeerteam honderden voertuigen uit de wijk. Belastingzaken heeft € 19.532 geïnd aan openstaande belastingschulden.

Verder hebben 9 voertuigen een wielklem gekregen. De politie heeft 10 automobilisten een boete gegeven voor het overtreden van verkeersregels. Ook hebben zij 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. Het parkeerteam heeft 131 bekeuringen gegeven voor het niet betalen van parkeergeld. Fout parkeren is ook een grote ergernis in de wijk. Hier heeft het parkeerteam 23 bekeuringen gegeven voor het fout parkeren. 

Controle bijzondere wetten

De politie en het Openbaar Ministerie gingen met elkaar op pad om controles uit te voeren op bijzondere wetten. Denk hierbij aan de Wet Wapens en Munitie, Geneesmiddelenwet en de Drank- en Horecawet. Zij hebben 2 supermarkten gecontroleerd waar zij verschillende producten in beslag hebben genomen, waaronder medicijnen die uit het buitenland komen maar door een arts voorgeschreven moeten worden. Ook hebben zij namaakkleding en sterke drank in beslag genomen.

Werk mee en meld

De actie werd gewaardeerd en positief ontvangen door de bewoners van Transvaal. Steeds meer bewoners maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Alle diensten zijn erg blij met deze betrokkenheid en juichen dit toe. Overlastgevers en criminelen trekken namelijk weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Wilt u ook een melding doen of een signaal doorgeven? Dat kan op de volgende manieren:

Bron: DenHaag.nl

Waar

Wagenstraat 185 Den Haag