Blog 5 Bhagavad Gita

Aangeboden
Helpen

De Vrome en de Demonische eigenschappen van de mens.

Mijn Naam is Devanand Rambharose ( Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga Docent ). De komende tijd schrijf ik een keer per maand een blog, waarin ik telkens een ander vers uit de Bhagavad Gita vertaal en toelicht. Zo probeer ik een brug te slaan tussen de kennis uit Het antieke India en onze moderne maatschappij.

Vandaag wil ik met u hebben over de vrome en demonische eigenschappen van de mens (Positief- Constructief gedrag VS Negatief-Destructief gedrag).

Hiervoor wil ik u meenemen naar hoofdstuk 16 vers 21 van de Bhagavad Gita.

त्रिविधंनरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन: |

काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत ||्

tri-vidhaṁ narakasyedaṁ, dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ

kāmaḥ krodhas tathā lobhas, tasmād etat trayaṁ tyajet

In de Bhagavad Gita zijn drie poorten, die de Ziel tot de hel van zelf-destructie leiden, beschreven. Deze zijn Lust, Woede en Hebzucht. Daarom doet moet ieder verstandig mens deze drie opgeven. Shri Krishna omschrijft in dit vers de bron van de demonische aard van de mens en noemt Lust, Woede en Hebzucht als de drie oorzaken voor het ontstaan ervan.

Eerder in Hoofdstuk 3 vers 36 had Arjun Shri krishna gevraagd waarom mensen als het ware door een sterke kracht gedwongen worden om te zondigen. ( Zie mijn blog van januari2016). Shri krishna had geantwoord dat het lust is, dat later tot woede transformeert, en dat woede, de alles verslindende vijand van de wereld is. Hebzucht is ook een transformatie van Lust ( zie 2.62 BG). Lust, Woede en Hebzucht samen vormen de basis voor de ontwikkeling van demonisch eigenschappen. Zij verzieken de geest en maken het een geschikte voedingsbodem, waaruit alle soorten van demonische eigenschappen kunnen ontspringen.

Daarom bestempelt Shri Krishna ze als de poorten tot de hel en adviseert iedereen met klem om ze te vermijden om zo zelfvernietiging te voorkomen. Zij, die verlangen naar welzijn zouden moeten leren om deze drie demonische eigenschappen te vrezen en moeten heel zorgvuldig de aanwezigheid ervan in hun eigen persoonlijkheid vermijden/verwijderen.

In de Bhagavad Gita heeft Shri Krishna 5 oorzaken van demonische eigenschappen genoemd. Deze zijn Kama (Lust), Krodha (Woede), Lobha (Hebzucht), Moh (Gehechtheid) en Ahankar ( Ego). Van deze 5 zijn drie ervan de poorten van hel/zefvernietiging. Als we in staat zijn om deze drie te vermijden dan verkrijgen we automatisch controle over de overige twee.

Laten we eens kijken hoe wij onbewust door ons eigen zintuigen worden beïnvloed. Uit gehechtheid ontstaat begeerte, uit niet vervulde begeerte ontstaat woede en uit woede ontstaat waanzin. En wanneer dit gebeurt dan faalt het geheugen, vergaat de intelligentie en regeert de vernietiging.

We moeten niet vergeten dat elke keer dat we worden afgeleid, er gehechtheid wordt ontwikkeld. Zelfs al is het maar voor een fractie van een seconde, de geest zal zich altijd aan iets hechten. Meestal gebeurt dit onopgemerkt. Uit gehechtheid ontwikkelt een verlangen en uit dit verlangen ontstaat de drang om het opnieuw te willen ervaren. De drang om genot wordt steeds groter. En als je het niet krijgt, dan ervaar je woede en toorn. De gemoedstoestand van woede en toorn leidt tot een volledige blokkade van de intellect. Door deze blokkade zul je lijden omdat je het contact met jou bewustzijn hebt verloren. Is dit herkenbaar voor u?

Dit is waarom Shri Krishna heeft gezegd; “Als je de wereld benadert met de zintuigen die vrij zijn van gehechtheid en afkeer, zul je sereniteit winnen”. Wanneer sereniteit het lijden heeft overwonnen dan wordt de redenatie standvastig. Maar de niet onderscheidende en geestige zonder verlangen naar de ziel is nooit tevreden. Hij kent geen vrede en zal nooit gelukkig zijn.

Mijn beste lezers benader de wereld via jouw bewustzijn en niet via jouw geest. Laat de geest jouw bewustzijn volgen. Leef bewust.

In mijn blog van April 2022 heb ik over een zwarte kraai geschreven. Ik wil u vragen om het verhaal nog een keer te lezen en voor u zelf de vraag te beantwoorden of de Kraai een van deze poorten van hel is binnen gewandeld. Waar kwam zijn verdriet vandaan?

Ook wil ik u vragen om voor uzelf na te gaan welke uw demonen zijn en hoe u ze kunt overwinnen.

Stichting YogaShishya

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren