Blog 6 Bhagavad Gita

Aangeboden
Helpen

Mijn Naam is Devanand Rambharose ( Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga Docent ). De komende tijd schrijf ik op gezette tijden een blog, waarin ik telkens een ander vers uit de Bhagavad Gita vertaal en toelicht. Zo probeer ik een brug te slaan tussen de kennis uit het antieke India en onze moderne maatschappij.

Vandaag Bhagavad Gita 2.15 

:यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ |

समदु:खसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते || 15||

yaṁ hi na vyathayantyete puruṣhaṁ puruṣharṣhabha

sama-duḥkha-sukhaṁ dhīraṁ so ’mṛitatvāya kalpate.

Woord-voor-woord-vertalingen:

yam — iemand die; hi — zeker; na — nooit; vyathayanti — kwellen; ete — al deze; puruṣam — een persoon; puruṣa-ṛṣabha — o beste onder de mensen; sama — onveranderd; duḥkha — in verdriet; sukham — en geluk; dhīram — verdraagzaam; saḥ — hij; amṛtatvāya — voor bevrijding; kalpate — wordt als geschikt gezien.

Vertaling: 

O beste onder de mensen [Arjuna], wie onverstoorbaar is in vreugde en verdriet en in beide omstandigheden standvastig blijft, is zeker geschikt voor bevrijding.

Commentaar:

Dit is de spirituele uitleg.

Wie vastberaden blijft streven om het gevorderde stadium van spirituele bewustwording te bereiken en daarnaast ook alle ellende en geluk die hem overkomen weet te verdragen, is zeker geschikt voor bevrijding. In het varṇāśrama-stelsel is de vierde orde, namelijk de onthechte levensorde (sannyāsa), een zeer moeizame situatie. Maar wie in alle ernst probeert zijn leven te vervolmaken, zal ondanks alle moeilijkheden zeker de orde van sannyāsa aanvaarden. De moeilijkheden ontstaan meestal doordat men familiebanden moet verbreken, zoals de relatie met vrouw en kinderen. Maar wie in staat is zulke moeilijkheden te verdragen, maakt zijn pad naar spirituele bewustwording zeker vrij. Op dezelfde manier wordt Arjuna aangeraden om te volharden in het uitvoeren van zijn taak als kṣatriya, zelfs al is het moeilijk om met familieleden of andere geliefde personen te moeten vechten. Heer Caitanya nam sannyāsa toen Hij vierentwintig jaar oud was, waarna Zijn jonge vrouw en ook Zijn oude moeder niemand meer hadden om voor hen te zorgen. Maar Hij nam sannyāsa voor een hoger doel en was vastberaden in het vervullen van Zijn hogere plichten. Dat is de manier om bevrijd te worden van materiële gebondenheid.

Het belang van deze Slokha voor de moderne Mens.

Wat het belang van deze Slokha voor een ieder van ons (de moderne mens in deze materiële wereld) is, kunnen we heel gemakkelijk achterhalen en in ons leven toepassen.

Het enige dat wij moeten doen is, leren van de ontberingen die deze mensen hebben moeten verdragen, hoe ze hebben volhard in hun standvastigheid en het doel dat ze tijdens hun leven hebben nagestreefd.

Als we nu het voorbeeld van Nelson Mandela bestuderen, dan leren we dat ondanks jaren lange eenzame opsluiting( 27 jaren), martelingen, gescheiden van zijn familie, hij mocht niets naar de begrafenis van zijn eigen zoon, heeft hij zijn doel nooit opgegeven. Uiteindelijk heeft hij vanuit de gevangenis de apartheid weten te verslaan, is hij de president van Zuid-Afrika geworden en heeft hij de nobelprijs voor de vrede ontvangen.

(https://historianet.nl/maatschappij/politiek/politici/nelson-mandela-versloeg-apartheid-van-achter-de-tralies)

Een tweetal quotes van Nelson Mandela, waardoor hij nog steeds onder ons leeft zijn:

"For anybody changing his/her principles depending on whom he is dealing, that is not a man or women who can lead a nation".

"Ik heb het ideaal gekoesterd van een democratische, vrije samenleving waar iedereen in harmonie leeft en gelijke kansen heeft. Het is een ideaal waarvoor ik hoop te leven en dat ik verwezenlijkt wil zien. Maar als het moet, ben ik bereid ervoor te sterven".

Als we goed om ons heen letten dan kunnen we vaststellen dat mensen die niet standvastig zijn geen goede gezinshoofden zijn, slechte bestuurders zijn in politieke en bedrijfsmatige functies en zeer slechte (politieke) leiders zijn.

Door zijn standvastigheid in goede- en slechte tijden heeft hij (net als vele anderen) de verlossing verkregen en is hij ook in ons materiele leven onsterfelijk geworden.

Ik wil u vragen om hierover na te denken en te leren van uw eigen helden.

Een ieder die deze Slokha heeft begrepen en het ook kan toepassen in zijn of haar eigen leven, zal zeker zijn/haar doel bereiken/Succesvol zijn/verlost worden. 

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren