Samen voor een schone Paul Krugerlaan

Een schone winkelstraat heeft een belangrijke voorbeeldfunctie voor alle ondernemers en bewoners van de wijk. Om de winkeliers te blijven betrekken bij het schoonhouden van de Paul Krugerlaan startte woensdag 23 februari de tweede opknap actie dit jaar. De gemeente, Staedion en Wijkz gaven hiervoor samen het startsein.

In gezamenlijke groepjes van ondernemers, bewoners, bewonersorganisatie BOT, Buurtpreventie, wijkambassadeurs, professionals en andere betrokkenen bezochten zij de ondernemers. Zij gingen in gesprek met elkaar over het schoonhouden van de stoep en straat en ontvingen een bezem, afvalknijper en een stoffer en blik. De ondernemers waren positief over deze actie en er was frisse energie bij iedereen die meedeed.

Iedereen zijn aandeel in het schoonhouden van de buurt

Actieve en betrokken winkeliers die de Paul Krugerlaan schoonhouden zijn nodig om de bewoners in de aangrenzende straten het goede voorbeeld te laten zien. Met een onlangs ingezette proef met afvalcamera's en strengere handhaving is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de wijk om straks prettiger in een schoon Transvaal te kunnen wonen. Op woensdag 30 maart wordt eenzelfde gezamenlijke actie in de Kempstraat, Schalkburgerstraat en Kaapseplein uitgevoerd.

Resultaten eerdere actie Paul Krugerlaan

De opknapactie die hieraan op 19 januari voorafging had als concreet resultaat dat:

-     de Paul Krugerlaan en alle zijstraten zijn schoongeveegd

-     vuil rondom de boomspiegels verwijderd

-     de ORAC's in de zijstraten van de Paul Krugerlaan e.o. zijn schoongespoten

-     de afvalbakken op de Paul Krugerlaan zijn schoongemaakt en enkele weer herstelt

-     de lichtbronnen van 40 hoge lichtmasten zijn vervangen

-     de kortere lantaarnpalen op de Paul Krugerplein zijn geschilderd

-     de HTM-haltes extra zijn schoon gemaakt

-     64 boomspiegels zijn opgeschoond

-     95 gelabelde wrakfietsen op de Paul Krugerlaan zijn verwijderd

De komende weken wordt gewerkt aan het herstel van de grondspotverlichting en de feestverlichting aan de bomen. De 68 stuks HTM masten worden opnieuw geschilderd en de weesfietsen worden verwijderd.

Meer informatie

Informatie over verdere ontwikkelingen in Transvaal rond Schoon, heel en veilig en de wijkagenda Transvaal kan men vinden op www.transvaaldenhaag.nl

Foto's: Hugo de Wol