Wijkagenda 2021 - 2025

Wat is jouw verhaal van Transvaal?

De gemeente Den Haag heeft samen met de bewoners van Transvaal het "Verhaal van Transvaal" gemaakt. Wat willen mensen aan de wijk verbeteren? Wat is mooi, wat kan worden verbeterd? Met al die verhalen is de Wijkagenda Transvaal 2021-2025 opgesteld. In deze agenda staan de belangrijkste verbeterpunten en kansen tot 2024 voor een mooier en socialer Transvaal.