Cameratoezicht ondergrondse containers

Afval naast de containers of op straat zorgt voor een vieze buurt en overlast. Daarom plaatst de gemeente camera’s op een aantal plekken waar mensen vaak hun afval naast de container dumpen.

De meeste mensen gooien hun afval netjes in de container. Maar op sommige plekken houdt niet iedereen zich aan de afvalregels. Om dit te verbeteren heeft de gemeenteraad gevraagd om een proef met cameratoezicht. Het doel is om te kijken of cameratoezicht helpt tegen de overlast.

Een half jaar camera’s op wisselende plekken

Voor de proef heeft de gemeente 5 camera’s: 3 echte en 2 dummies die niet filmen. De camera’s worden steeds op een andere plek gezet. De proef duurt een half jaar. De resultaten van de proef zijn eind 2022 bekend. Daarna bepaalt de gemeente of er vaker cameratoezicht komt.

20 containers in Laak en Transvaal

Voor de proef heeft de gemeente 20 containers waar veel afvaloverlast is uitgekozen in Laak en Transvaal. Van december 2021 tot juli 2022 filmen de camera’s 24 uur per dag. Iedereen die in de buurt komt van de container komt in beeld. Alleen de beelden van mensen die afval naast de container zetten worden bewaard. Iedereen die afval naast de container zet kan een hoge boete krijgen.

De camera’s worden op verschillende plekken in Laak en Transvaal geplaatst. Ze komen bij containers waar de afgelopen 6 maanden veel afval naast de containers is gedumpt. Omdat het een proef is, staan de camera’s op wisselende locaties. Zo kan de gemeente zien of de camera’s in de ene buurt misschien beter werken dan in een andere. De gemeente informeert de mensen die in de buurt van de gekozen containers wonen.

Dit zijn de plekken waar camera’s in Transvaal kunnen komen:

Cilliersstraat

Kaapstraat

Kaapseplein

Saenredamstraat

Springfonteinstraat

Marktweg

Groenteweg

Honthorststraat

Steijnlaan

Herman Costerstraat

Privacy

De camera’s filmen alleen de containers en de directe omgeving. Als er woningen, tuinen of ramen in de buurt van de container zijn, worden die digitaal afgeschermd zodat niemand naar binnen kan kijken.

De camera’s nemen 24 uur per dag op. Daarna bepaalt slimme software of er afval naast de container is neergezet. Als dat is gebeurd, worden die beelden bewaard. De software verwijdert alle andere beelden automatisch.

De gemeente houdt zich in de proef met cameratoezicht aan de regels voor de bescherming van politiegegevens. Lees meer over de privacybescherming en uw inzagerecht op de pagina Verklaring inzake Gegevensbescherming.

Extra middel tegen afvaloverlast

Elke dag werken 1.000 medewerkers van de gemeente om de stad schoon te maken en te houden. Ieder jaar wordt er ruim 60.000 keer zwerfafval of afval naast de bak gemeld. Om het afvalprobleem tegen te gaan, neemt de gemeente extra maatregelen. De proef met cameratoezicht is er 1 van. Andere maatregelen zijn:

- Het uitbrengen van de MyCleanCity app waarmee iedereen makkelijker afval naast containers kan melden.

- Een nieuw meldformulier om makkelijk en snel zwerfafval en afval naast de containers te melden.

In Transvaal en Laak denken bewoners en ondernemers mee over wat er nog meer kan gebeuren voor een schonere wijk. Dat staat in de Wijkagenda Transvaal. Die is samen met bewoners en ondernemers opgesteld.

Meer informatie

Misschien heeft u vragen over de camera’s. Stuur dan een e-mail naar afvalcamera@denhaag.nl.