Opkoopbescherming in Den Haag

Vanaf 1 maart 2022 geldt in Den Haag opkoopbescherming voor woningen. Als u een woning koopt met een WOZ-waarde tot en met € 355.000 mag u deze niet verhuren. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vergunning krijgen om de woning toch te kunnen verhuren.

Het doel van de opkoopbescherming is om mensen die een betaalbare koopwoning zoeken om er zelf te gaan wonen meer kans te geven. Ze krijgen minder concurrentie van investeerders die woningen opkopen om ze te verhuren.

Er zijn uitzonderingen op de opkoopbescherming. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vergunning krijgen om uw woning toch te kunnen verhuren. Als u een woning verhuurt zonder vergunning, kunt u een boete krijgen van € 10.000 of meer. Boetes kunnen oplopen tot €40.000 per overtreding.

Hoe werkt het

Een woning valt onder de opkoopbescherming als:

 • de woning na 1 maart 2022 van eigenaar verandert. Let op, hier geldt de datum van inschrijving in de openbare registers (Kadaster).
 • Als de woning in de periode voor de inschrijving in de openbare registers korter dan 6 maanden verhuurd was.
 • Het gaat om woningen met een WOZ-waarde tot en met € 355.000. De meest recente WOZ-waarde is van toepassing. De WOZ-waarde vindt u op de website wozwaardeloket.nl

Voorwaarden vergunning

Voor een vergunning om uw woning te verhuren gelden de volgende voorwaarden:

 • U verhuurt een woning aan een familielid in de 1e of 2e graad. Dit zijn onder anderen ouders, kinderen, broers en zussen.
 • U woont na inschrijving van uw woning in de openbare registers minstens 1 jaar in uw nieuwe woning. Daarna mag u de woning voor maximaal 1 jaar verhuren.
 • De woning is een onlosmakelijk deel van een winkel, kantoor of bedrijfsruimte.

De vergunning geldt alleen voor u en alleen voor het adres waarvoor u de vergunning aanvraagt.

De persoon die de woning huurt moet in het bezit zijn van een huisvestingsvergunning.

Nodig bij aanvraag vergunning

 • Uw DigiD. Of, als u namens een bedrijf een vergunning aanvraagt: eHerkenning.
 • Als u de aanvraag voor iemand anders doet: een ondertekende volmacht.
 • Hierin moet in ieder geval staan:
 • naam van de gemachtigde
 • naam van de aanvrager (degene die de machtiging verleent)
 • akkoord voor het aanvragen van een vergunning door de gemachtigde, op naam van de aanvrager
 • ondertekening door gemachtigde en aanvrager.

Aanvragen

Vanaf 1 maart 2022 kunt u via deze pagina een vergunning aanvragen.

Kosten

€ 300. U krijgt geen geld terug als u de vergunning niet krijgt.

Hoelang duurt het?

De afhandeling van uw verzoek kan 8 weken duren. Dit kan 1 keer verlengd worden met 6 weken. De termijn gaat in op het moment dat de gemeente uw complete aanvraag heeft ontvangen. U mag de woning pas verhuren als u de vergunning heeft.

Goed om te weten

Is uw woning onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Ga dan eerst goed na of u uw woning wel mag verhuren. Soms moet de VvE daarvoor toestemming geven.

Zorg ervoor dat uw adres goed in Basisregistratie Personen (BRP) staat. U kunt dit zien in MijnDenHaag. Bent u verhuisd of is uw goede adres niet bij de gemeente bekend? Geef dit dan vóór de aanvraag door aan de gemeente via de pagina Verhuizing doorgeven.

Meer informatie

De opkoopbescherming is geregeld in de Huisvestingswet

Uitgebreide informatie leest u in de Nota voorraadbeleid Den Haag 2021. Deze vindt u in het Raads Informatie Systeem onder RIS-nummer 311091

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar huisvesting@denhaag.nl.

Bron: Denhaag.nl