Samen voor een betere buurt

Bij het Kaapseplein ervaren veel bewoners overlast en hebben een gevoel van onveiligheid door onnodig geluidsoverlast, zwerfafval, hardrijdend verkeer en soms ook intimidatie.

Door bijvoorbeeld toeterende busjes, ronkende motoren en hard pratende mensen kunnen kinderen en ouders niet slapen. Door het vele afval en ook het ongewenste gedrag van sommige buurtgenoten voelen bewoners zich niet veilig.

Dit kunnen we samen oplossen: bewoners, ondernemers en bezoekers van Transvaal.

Houd rekening met elkaar en houd je aan de regels.

  • Niet onnodig toeteren, geen ronkende motoren
  • Geen harde muziek
  • Niet harder rijden dan 30km in de woonwijk
  • Geen afval op straat, gebruik de afvalbakken en afvalcontainers.
  • Bel 14070 om vuil GRATIS te laten ophalen

#gedraagje. Voorbeelden van gedrag waardoor mensen in jouw wijk zich geïntimideerd kunnen voelen: staren, sissen, naroepen, achterna lopen, ongewenst aanraken, bespugen, in het nauw drijven.

Melden

  • Zie je iets op straat wat niet klopt? Meld het via de gemeente: 14070 of www.denhaag.nl/meldingen
  • Contact met de politie: 0900-8844
  • Bij spoedeisende en levensbedreigende situaties: 112

Heb jij een idee hoe we beter samen kunnen leven in onze buurt? Kom langs bij het Kaapseplein 150!