Haagse Beppies actieve bewoners groep

Wij zijn een bewoners groep

door bewoners voor bewoners

actief in de wijk Transvaal

Aanmelden

Haagse Beppies - haagsebeppies@gmail.com

Schroeder Buurthuis van de Toekomst

Het Schroeder Buurthuis van de Toekomst zit gevestigd in de Schroeder Kringloopwinkel aan de Loosduinsekade. Het buurthuis fungeert als ontmoetingsplek en vraagloket voor alle mensen uit de wijk. We zijn gespecialiseerd in het bieden van dagbesteding en sociaal en persoonlijk functioneren; zelfzorg en gezondheid. Voor een volledig aanbod van Schroeder verwijs ik u naar www.schroeder.nl of www.facebook.com/KringloopHolland/.

Waar

Loosduinsekade 156 Den Haag

Aanmelden

Max Waaldijk - mwaaldijk@schroeder.nl

Stek - Voor stad en kerk

Waar

Paardenbergstraat 1 Den Haag

Aanmelden

Wil van Ulft - wvanulft@stekdenhaag.nl

Buurthuis Bario, kinderwerk

Dinsdag van 15.15 - 16.45 uur:

Wijktijgers, kinderpersbureau voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.

Zie: http://wpb-bario-denhaag.blogspot.com/

Woensdag van 15.15 - 16.45 uur:

Instuif voor kinderen van 4 t/m 10 jaar.Kosten: 1 euro.

Zie agenda voor het programma.

Woensdag:

TKD Tigers (Dino sport) voor kinderen van 3 t/m 6 jaar van 16.00 - 17.00 uur.

6 t/m 10 jaar van 17.00 - 18.00 uur.

Vanaf 10 jaar van 18.00 - 19.00 uur.

Kosten: 6 euro per maand.

Dagelijks kun je gratis zwerfboeken meenemen uit de zwerfboekenkast.

Voor iedere schoolvakantie ligt twee ervoor een programma voor je klaar.

Zie agenda voor meer informatie.

Waar

Kockstraat 175 Den Haag

Aanmelden

Josee Mulder - j.mulder@xtra.nl

De Parels van Transvaal

De Parels van Transvaal zet zich in voor een schonere, veiligere en gezelligere buurt.

De Parels van Transvaal bestaat uit betrokken en gemotiveerde bewoners die zich actief inzetten voor het verbeteren van de buurt, met als doel Transvaal-Zuid weer te laten schitteren. Wij willen dit bereiken door ons te richten op de volgende thema's: Leefbaarheid, Veiligheid, Gezelligheid en Ouderen.

Enerzijds willen wij structurele en langdurige verbeteringen in de wijk realiseren door samen te werken met partners als Gemeente Den Haag en andere bewonersinitiatieven in Den Haag Centrum. Anderzijds willen wij de bewoners van Transvaal-Zuid met elkaar in verbinding brengen door evenementen te organiseren voor jong en oud!

Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen! Heb jij een leuk idee, of wil jij, net als wij, de handen uit de mouwen steken? Neem dan contact met ons op!

Wij zijn een initiatief door de bewoners, voor de bewoners, want samen staan we sterk!

Aanmelden

De Parels van Transvaal - deparelsvantransvaal@gmail.com

Mehr onderwijs sport en spel

Mehr Onderwijs Sport en Spel organiseert activiteiten voor onderwijs en welzijn.

De doelgroep waar Mehr voornamelijk mee werkt zijn kinderen, jongeren en jong volwassenen.

Aanmelden

Sehzad Mehr - Mehr@live.nl

Juliana Plaza

Juliana plaza is gevestigd in een gerestaureerd monumentale kerk, genaamd de Julianakerk. Het Atrium van deze historische kerkzaal is omgetoverd tot een uniek café – restaurant met mystiek oriëntaalse sfeerelementen. Onder een koepel van 27 meter hoog ervaart u het ultieme Zen gevoel. De ambiance is een combinatie van klassiek en moderne sfeer elementen. De avondbeleving tijdens het dineren is adembenemend vanwege een volle ambiance met gekleurde lichtstralen naar de prachtige koepel van de Julianakerk. Juliana Plaza heeft zitgelegenheid voor ruim 200 personen.

Waar

Schalk Burgerstraat 217 Den Haag

Aanmelden

Atalay Celenk - info@julianaplaza.nl

Buurt-en Kerkhuis De Paardenberg

De Paardenberg is al 25 jaar het buurt-en-kerkhuis in de wijk Tansvaal: een wijk waar heel de wereld woont. Je vindt er allerlei soorten activiteiten, waarbij mensen met elkaar in contact komen.

De Paardenberg is gevestigd in de Julianakerk in Transvaal. Er wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd, zoals de creamiddag, yoga, schilderles, fietsles, maaltijden, naailes en brei- en borduurles. Elke eerste zondag van de maand wordt in de Paardenberg een viering gehouden. De complete agenda staat hieronder.

In De Paardenberg zorgen medewerkers van Stek er samen met meer dan 70 vrijwilligers voor dat iedereen die behoefte heeft aan een van de activiteiten, er ook daadwerkelijk terecht kan. Wil jij op deze mooie plek vrijwilligerswerk doen? Je bent van harte welkom!

Waar

Paardenbergstraat 1 Den Haag

Aanmelden

Jeannet Bierman - jbierman@stekdenhaag.nl

Buurthuis Mandelaplein

Buurthuis Mandelaplein bevindt zich in het hart van de wijk Transvaal in Den Haag en heeft een centrale rol als het gaat om de verbinding en participatie van bewoners in de wijk. In brede buurtzones versterken we de samenwerking met (zelf)organisaties, de buurtbewoners en de gemeente. De nadruk van onze activiteiten ligt hierbij op Transvaal-Zuid.

Onze missie is het versterken van de zelfredzaamheid, participatie en ontwikkeling van de wijkbewoners, en ook het bevorderen van sociale cohesie en veiligheid in de wijk Transvaal. Wij faciliteren en stimuleren activiteiten die met en door de bewoners worden uitgevoerd. Daarnaast bieden wij, vraaggestuurd, een uitgebreid activiteitenaanbod aan op het gebied van (taal)educatie, sport en ontspanning.

Waar

Mandelaplein 1 Den Haag

Aanmelden

Nina Tromp - n.tromp@mandelaplein.nl

Bibliotheek Transvaalkwartier

Tijdschriften en kranten in verschillende talen, makkelijk lezen en leren boeken voor kinderen, op een levendige locatie tegenover de ‘Haagse Markt’, cursussen en workshops voor computer en internet, Nederlandse taal oefenen, uitgebreide collectie om Nederlands te leren, huiswerkondersteuning op de computer, draadloos internet (WiFi), veel persoonlijke aandacht en personeel met feeling voor de verschillende doelgroepen, kranten uit de hele wereld online te raadplegen, activiteiten en programma’s voor kinderen en volwassenen en natuurlijk heel veel boeken.

Bereikbaarheid:Lijn: 6, 11, 12, 25 (Hobbemaplein)

Waar

Hobbemaplein 30 Den Haag

Aanmelden

Mohammad Behshti - mohammad.behshti@denhaag.nl

Transvaal Vooruit

Beste lezer,

wij zijn Transvaal Vooruit. Wij als kernteam
wonen bij elkaar 65 jaar in Transvaal-Noord en Transvaal-Midden. Onze kinderen
zijn hier geboren, we leven hier met ons gezin en we wonen met plezier in de
wijk.

Juni 2018 hebben we elkaar ontmoet bij een buurtbrunch en
inmiddels vormen we samen met andere actieve bewoners Transvaal Vooruit!

Wij willen bewoners en ondernemers van
Transvaal bij elkaar brengen om samen de wijk Transvaal te verbeteren. Onze
missie: Transvaal heeft een goede naam en krijgt van de gemeente voldoende geld
en de aandacht. Zodat we met z’n allen veilig en met plezier de wijk kunnen wonen
en werken!

Wij werken hard aan gezelligheid
en dat iedereen mee kan doen. Onze slogan is Met elkaar en voor elkaar! Samen
aan de slag, met bewoners, ondernemers, professionals en bestuurders.

Wij werken in werkgroepen aan gezelligheid,
schone straten, goede woningen, groen in de buurt, veiligheid en goede plannen
voor de buurt.

We werken aan het opzetten van een wijkkrant,
verkeersveiligheid in de Paul Krugerlaan, meer en beter groen in de buurt en
betere handhaving in de wijk. We organiseren ook leuke activiteiten om bewoners
samen te brengen.

Wilt u ook wonen in een fijne buurt, help dan mee! Samen staan we sterk om al onze doelen te halen. Meldt u
aan voor onze mailinglijst waar we uitnodigingen heen sturen voor bijeenkomsten
in Buurtcentrum Bario of om ook actief te worden bij Transvaal Vooruit via transvaalvooruit@gmail.com.

Tot ziens in de buurt!

Team Transvaal Vooruit

Aanmelden

Transvaal Vooruit - transvaalvooruit@gmail.com

Zebra Welzijn Transvaal

Welzijnsorganisatie Zebra is actief is in de Haagse wijken Centrum, Schilderswijk en Transvaal. Wij staan klaar voor bewoners van jong tot oud. Daarbij worden de talenten en mogelijkheden van mensen benut en geven wij hen de kans om problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk. Onze integrale dienstverlening is gebaseerd op de vraag van bewoners. Daar waar nodig gaan wij er actief op af.

Wij zoeken naar langdurige en vaak collectieve oplossingen die mensen bij elkaar brengen in onze buurten en wijken. Naast professionele inzet beschikt Zebra over een groot aantal vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden van bewoners. Als maatschappelijk ondernemer werken wij daarnaast nauw samen met andere dienstverleners zoals scholen, de politie, Jeugd(gezondheid)zorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, bewonersorganisaties en ouderenzorg. Samen met hen geven wij inhoud aan modern welzijnswerk.

Zebra welzijn wordt ondersteund door Xtra.

Waar

Kockstraat 175 Den Haag

Aanmelden

Zebra Welzijn - info@zebrawelzijn.nl
Zoom