Prikbord van Transvaal

Ontdek de 5 oproepen van je buren

Aangeboden
Idee

Win 1000 euro met jouw buurtidee

Wil jij ook graag een buurtmoestuin, speeltuin of een kunstproject in je wijk opzetten? Of heb je een ander goed idee voor je buurt? Kom dan nu in actie! 

Met een beetje hulp...

Kern met Pit daagt je uit om die droom binnen een

jaar te realiseren. En wij helpen je ook bij de uitdagingen: waar begin

je, hoe kom je aan geld, een vergunning of vrijwilligers? Ruim 200

KNHM-adviseurs door het hele land staan klaar om al deze vragen en meer te

beantwoorden. 

De voordelen

Handig om te weten: je krijgt dus een eigen adviseur die

je bijstaat met raad en daad, je kunt gratis workshops volgen,

je (online) netwerk wordt een stuk groter én je kunt de expertise van

ingenieursbureau Arcadis gratis inzetten. 

Duizend euro 

En lukt het je om samen met je buurtgenoten het

project binnen één jaar uit te voeren? Dan krijgen jullie 1.000 euro

en het predicaat Kern met Pit. Waar wacht je nog op, doe mee! 

Klik hier om je in te schrijven! 

Aangeboden

Bekijken werkzaamheden Kaapseplein

Wil je zelf van dichtbij zien hoe het gaat met de herinrichting van het Kaapseplein? Tijdens de uitvoering van het werk op woensdag kun je langskomen op het bouwterrein. Tussen 15u- en 16u ben je van harte welkom. De omgevingsmanager van de bouwer GKB is dan aanwezig. Vraag naar Arne van 't Geloof.

Aangeboden
Helpen

Blog 5 Bhagavad Gita

De Vrome en de Demonische eigenschappen van de mens.

Mijn Naam is Devanand Rambharose ( Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga Docent ). De komende tijd schrijf ik een keer per maand een blog, waarin ik telkens een ander vers uit de Bhagavad Gita vertaal en toelicht. Zo probeer ik een brug te slaan tussen de kennis uit Het antieke India en onze moderne maatschappij.

Vandaag wil ik met u hebben over de vrome en demonische eigenschappen van de mens (Positief- Constructief gedrag VS Negatief-Destructief gedrag).

Hiervoor wil ik u meenemen naar hoofdstuk 16 vers 21 van de Bhagavad Gita.

त्रिविधंनरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन: |

काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत ||्

tri-vidhaṁ narakasyedaṁ, dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ

kāmaḥ krodhas tathā lobhas, tasmād etat trayaṁ tyajet

In de Bhagavad Gita zijn drie poorten, die de Ziel tot de hel van zelf-destructie leiden, beschreven. Deze zijn Lust, Woede en Hebzucht. Daarom doet moet ieder verstandig mens deze drie opgeven. Shri Krishna omschrijft in dit vers de bron van de demonische aard van de mens en noemt Lust, Woede en Hebzucht als de drie oorzaken voor het ontstaan ervan.

Eerder in Hoofdstuk 3 vers 36 had Arjun Shri krishna gevraagd waarom mensen als het ware door een sterke kracht gedwongen worden om te zondigen. ( Zie mijn blog van januari2016). Shri krishna had geantwoord dat het lust is, dat later tot woede transformeert, en dat woede, de alles verslindende vijand van de wereld is. Hebzucht is ook een transformatie van Lust ( zie 2.62 BG). Lust, Woede en Hebzucht samen vormen de basis voor de ontwikkeling van demonisch eigenschappen. Zij verzieken de geest en maken het een geschikte voedingsbodem, waaruit alle soorten van demonische eigenschappen kunnen ontspringen.

Daarom bestempelt Shri Krishna ze als de poorten tot de hel en adviseert iedereen met klem om ze te vermijden om zo zelfvernietiging te voorkomen. Zij, die verlangen naar welzijn zouden moeten leren om deze drie demonische eigenschappen te vrezen en moeten heel zorgvuldig de aanwezigheid ervan in hun eigen persoonlijkheid vermijden/verwijderen.

In de Bhagavad Gita heeft Shri Krishna 5 oorzaken van demonische eigenschappen genoemd. Deze zijn Kama (Lust), Krodha (Woede), Lobha (Hebzucht), Moh (Gehechtheid) en Ahankar ( Ego). Van deze 5 zijn drie ervan de poorten van hel/zefvernietiging. Als we in staat zijn om deze drie te vermijden dan verkrijgen we automatisch controle over de overige twee.

Laten we eens kijken hoe wij onbewust door ons eigen zintuigen worden beïnvloed. Uit gehechtheid ontstaat begeerte, uit niet vervulde begeerte ontstaat woede en uit woede ontstaat waanzin. En wanneer dit gebeurt dan faalt het geheugen, vergaat de intelligentie en regeert de vernietiging.

We moeten niet vergeten dat elke keer dat we worden afgeleid, er gehechtheid wordt ontwikkeld. Zelfs al is het maar voor een fractie van een seconde, de geest zal zich altijd aan iets hechten. Meestal gebeurt dit onopgemerkt. Uit gehechtheid ontwikkelt een verlangen en uit dit verlangen ontstaat de drang om het opnieuw te willen ervaren. De drang om genot wordt steeds groter. En als je het niet krijgt, dan ervaar je woede en toorn. De gemoedstoestand van woede en toorn leidt tot een volledige blokkade van de intellect. Door deze blokkade zul je lijden omdat je het contact met jou bewustzijn hebt verloren. Is dit herkenbaar voor u?

Dit is waarom Shri Krishna heeft gezegd; “Als je de wereld benadert met de zintuigen die vrij zijn van gehechtheid en afkeer, zul je sereniteit winnen”. Wanneer sereniteit het lijden heeft overwonnen dan wordt de redenatie standvastig. Maar de niet onderscheidende en geestige zonder verlangen naar de ziel is nooit tevreden. Hij kent geen vrede en zal nooit gelukkig zijn.

Mijn beste lezers benader de wereld via jouw bewustzijn en niet via jouw geest. Laat de geest jouw bewustzijn volgen. Leef bewust.

In mijn blog van April 2022 heb ik over een zwarte kraai geschreven. Ik wil u vragen om het verhaal nog een keer te lezen en voor u zelf de vraag te beantwoorden of de Kraai een van deze poorten van hel is binnen gewandeld. Waar kwam zijn verdriet vandaan?

Ook wil ik u vragen om voor uzelf na te gaan welke uw demonen zijn en hoe u ze kunt overwinnen.

Stichting YogaShishya

Aangeboden
Idee

Blog 4 Bhagavad Gita

BRONNEN VAN GELUK

Mijn Naam is Devanand Rambharose ( Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga Docent ). De komende tijd schrijf ik een keer per maand een blog, waarin ik telkens een ander vers uit de Bhagavad Gita vertaal en toelicht. Zo probeer ik een brug te slaan tussen de kennis uit Het antieke India en onze moderne maatschappij.

Vandaag wil ik met u hebben over de bronnen van geluk zoals dat is beschreven in hoofdstuk 5 vers 24 van de Bhagavad Gita..

 Maar eerst wil ik u een verhaal over een zwarte Kraai vertellen.

Er was eens een zwarte kraai en die leefde een heel erg gelukkig leven in een bos. Maar op een dag zag de kraai een witte Zwaan en dacht in zichzelf “Deze Zwaan is zo wit en Ik ben zo zwart. Deze Zwaan moet wel de gelukkigste vogel van de hele wereld zijn.

De Kraai vertelde de Zwaan hoe hij over hem dacht, waarop de Zwaan antwoordde: Eigenlijk voelde ik mijzelf inderdaad de gelukkigste vogel van de wereld totdat ik een Papegaai zag. De Papegaai heeft twee kleuren terwijl ik slechts een witte kleur heb. Ik ben van mening dat de Papegaai de gelukkigste vogel van de wereld is en niet ik”.

Hierop benaderde de Kraai de Papegaai en vertelde hem dat hij en de zwaan dachten dat de Papegaai de gelukkigste vogel van de creatie was. Waarop de Papegaai antwoordde; “Ik leefde een heel erg gelukkig leven totdat ik de Pauw zag. Ik heb slechts twee kleuren, terwijl de Pauw zoveel mooie kleuren heeft. De Pauw is de kleurrijkste vogel die ik ooit heb gezien. Ik denk dat de Pauw de gelukkigste vogel van ons allemaal is”.

De Kraai vertrok en ging op bezoek bij de Pauw, die een gekooid leven in de dierentuin leidde. Eenmaal daar aangekomen zag hij dat honderden mensen de Pauw stonden te bewonderen. De Kraai wachtte geduldig af en na sluitingstijd benaderde hij de Pauw en zei “Mijn beste Pauw, Jij bent zo mooi, en elke dag komen honderden mensen jouw bewonderen. Terwijl mensen mij wegjagen zodra ze mij waarnemen.  Ik denk dat jij de gelukkigste vogel op deze planeet bent.

De Pauw antwoordde “Ik dacht altijd dat ik de mooiste en de gelukkigste vogel van alle vogels was. Maar vanwege mijn schoonheid, zit ik vandaag gevangen in deze dierentuin. Tijdens mijn lange verblijf in deze dierentuin heb ik om mij heen gekeken en de dierentuin heel goed bestudeerd. Ik ben tot conclusie gekomen dat de Kraai de enige vogels is dit hier niet in een kooi gevangen zit.

En in de afgelopen dagen ben ik gaan denken dat als ik een kraai was geweest, ik dan overal gelukkig zou kunnen rondvliegen”.

Beste vrienden: We maken onnodige vergelijkingen met anderen en worden daardoor erg verdrietig van. Wij waarderen niet wat god/de natuur ons geschonken heeft. Wij accepteren en waarderen ons zelf niet, zoals we zijn. En dit ( onze denkwijze ) lijdt tot een vicieuze cirkel van verdriet.

Mijn vraag aan een ieder is denk hierover na en probeer voor jezelf de volgende vraag te beantwoorden. Moeten we niet leren om te accepteren om wie we zijn, wat we hebben en er mee gelukkig te zijn? En niet ongelukkig zijn om wat we niet hebben?

Want besef wel dat er altijd iemand zal zijn die meer of minder heeft, sterker of zwakker is, rijker of armer is, meer of minder presteert, dan jou. En dat de aller gelukkigste mensen op deze aarde tevreden zijn met wat zij hebben.

Laten we nu eens lezen wat de Bhagavad Git ons hierover leert.

योऽन्त:सुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्र्योतिरेव य: ।

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ।। 24

yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas, tathāntar-jyotir eva yaḥ

sa yogī brahma-nirvāṇaṁ, brahma-bhūto ’dhigacchati

Wie innerlijk gelukkig en actief is, wie vreugde ervaart in zichzelf en een innerlijk doel heeft, is werkelijk de volmaakte mysticus. Hij vindt bevrijding in de Allerhoogste en uiteindelijk bereikt hij de Allerhoogste.

Na Arjun te hebben geïnstrueerd over de noodzaak om de impulsen van verlangen en woede te weerstaan, onthult Shri Krishna de geheim om dit te beoefenen. De woorden Yo’ntah Sukho betekenen “iemand die innerlijk gelukkig is”. Er is een soort van tijdelijke geluk dat we krijgen van externe objecten en een ander permanente soort geluk dat we van binnen ervaren wanneer we de geest in god/ spiritualiteit onderdompelen. Zolang we geen geluk van binnen ervaren, zullen we nooit in staat zijn om de externe verleidingen definitief te weerstaan.

Maar wanneer de gelukzaligheid van god/ spiritualiteit in het hart begint te stromen, dan lijken de vluchtige uiterlijke genoegens in vergelijking daarmee triviaal en zijn ze gemakkelijk te verbannen/ te beheersen.

Met mijn blog wil ik u vragen om over het advies van Shri Krishna na te denken en voor uzelf te bepalen wat uw bron van uw geluk is. Is uw bron van geluk Extern of Intern?

Stichting YogaShishya

Aangeboden
Meedoen

Kom in beweging met Go Go Den Haag

Met de nieuwe Go Go Den Haag strippenkaart kun je gratis beweegactiviteiten uitproberen in je eigen buurt. Zo kun je ontdekken wat goed bij je past. Meedoen? Meld je aan bij een van de buurtsportcoaches. Zij vertellen hoe alles werkt en helpen bij het uitkiezen van activiteiten.

Meer informatie?

Kijk op gogo.denhaag.nl.

Zoom