Prikbord van Transvaal

Ontdek de 10 oproepen van je buren

Aangeboden
Idee

Blog 4 Bhagavad Gita

BRONNEN VAN GELUK

Mijn Naam is Devanand Rambharose ( Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga Docent ). De komende tijd schrijf ik een keer per maand een blog, waarin ik telkens een ander vers uit de Bhagavad Gita vertaal en toelicht. Zo probeer ik een brug te slaan tussen de kennis uit Het antieke India en onze moderne maatschappij.

Vandaag wil ik met u hebben over de bronnen van geluk zoals dat is beschreven in hoofdstuk 5 vers 24 van de Bhagavad Gita..

 Maar eerst wil ik u een verhaal over een zwarte Kraai vertellen.

Er was eens een zwarte kraai en die leefde een heel erg gelukkig leven in een bos. Maar op een dag zag de kraai een witte Zwaan en dacht in zichzelf “Deze Zwaan is zo wit en Ik ben zo zwart. Deze Zwaan moet wel de gelukkigste vogel van de hele wereld zijn.

De Kraai vertelde de Zwaan hoe hij over hem dacht, waarop de Zwaan antwoordde: Eigenlijk voelde ik mijzelf inderdaad de gelukkigste vogel van de wereld totdat ik een Papegaai zag. De Papegaai heeft twee kleuren terwijl ik slechts een witte kleur heb. Ik ben van mening dat de Papegaai de gelukkigste vogel van de wereld is en niet ik”.

Hierop benaderde de Kraai de Papegaai en vertelde hem dat hij en de zwaan dachten dat de Papegaai de gelukkigste vogel van de creatie was. Waarop de Papegaai antwoordde; “Ik leefde een heel erg gelukkig leven totdat ik de Pauw zag. Ik heb slechts twee kleuren, terwijl de Pauw zoveel mooie kleuren heeft. De Pauw is de kleurrijkste vogel die ik ooit heb gezien. Ik denk dat de Pauw de gelukkigste vogel van ons allemaal is”.

De Kraai vertrok en ging op bezoek bij de Pauw, die een gekooid leven in de dierentuin leidde. Eenmaal daar aangekomen zag hij dat honderden mensen de Pauw stonden te bewonderen. De Kraai wachtte geduldig af en na sluitingstijd benaderde hij de Pauw en zei “Mijn beste Pauw, Jij bent zo mooi, en elke dag komen honderden mensen jouw bewonderen. Terwijl mensen mij wegjagen zodra ze mij waarnemen.  Ik denk dat jij de gelukkigste vogel op deze planeet bent.

De Pauw antwoordde “Ik dacht altijd dat ik de mooiste en de gelukkigste vogel van alle vogels was. Maar vanwege mijn schoonheid, zit ik vandaag gevangen in deze dierentuin. Tijdens mijn lange verblijf in deze dierentuin heb ik om mij heen gekeken en de dierentuin heel goed bestudeerd. Ik ben tot conclusie gekomen dat de Kraai de enige vogels is dit hier niet in een kooi gevangen zit.

En in de afgelopen dagen ben ik gaan denken dat als ik een kraai was geweest, ik dan overal gelukkig zou kunnen rondvliegen”.

Beste vrienden: We maken onnodige vergelijkingen met anderen en worden daardoor erg verdrietig van. Wij waarderen niet wat god/de natuur ons geschonken heeft. Wij accepteren en waarderen ons zelf niet, zoals we zijn. En dit ( onze denkwijze ) lijdt tot een vicieuze cirkel van verdriet.

Mijn vraag aan een ieder is denk hierover na en probeer voor jezelf de volgende vraag te beantwoorden. Moeten we niet leren om te accepteren om wie we zijn, wat we hebben en er mee gelukkig te zijn? En niet ongelukkig zijn om wat we niet hebben?

Want besef wel dat er altijd iemand zal zijn die meer of minder heeft, sterker of zwakker is, rijker of armer is, meer of minder presteert, dan jou. En dat de aller gelukkigste mensen op deze aarde tevreden zijn met wat zij hebben.

Laten we nu eens lezen wat de Bhagavad Git ons hierover leert.

योऽन्त:सुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्र्योतिरेव य: ।

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ।। 24

yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas, tathāntar-jyotir eva yaḥ

sa yogī brahma-nirvāṇaṁ, brahma-bhūto ’dhigacchati

Wie innerlijk gelukkig en actief is, wie vreugde ervaart in zichzelf en een innerlijk doel heeft, is werkelijk de volmaakte mysticus. Hij vindt bevrijding in de Allerhoogste en uiteindelijk bereikt hij de Allerhoogste.

Na Arjun te hebben geïnstrueerd over de noodzaak om de impulsen van verlangen en woede te weerstaan, onthult Shri Krishna de geheim om dit te beoefenen. De woorden Yo’ntah Sukho betekenen “iemand die innerlijk gelukkig is”. Er is een soort van tijdelijke geluk dat we krijgen van externe objecten en een ander permanente soort geluk dat we van binnen ervaren wanneer we de geest in god/ spiritualiteit onderdompelen. Zolang we geen geluk van binnen ervaren, zullen we nooit in staat zijn om de externe verleidingen definitief te weerstaan.

Maar wanneer de gelukzaligheid van god/ spiritualiteit in het hart begint te stromen, dan lijken de vluchtige uiterlijke genoegens in vergelijking daarmee triviaal en zijn ze gemakkelijk te verbannen/ te beheersen.

Met mijn blog wil ik u vragen om over het advies van Shri Krishna na te denken en voor uzelf te bepalen wat uw bron van uw geluk is. Is uw bron van geluk Extern of Intern?

Stichting YogaShishya

Aangeboden
Meedoen

Kom in beweging met Go Go Den Haag

Met de nieuwe Go Go Den Haag strippenkaart kun je gratis beweegactiviteiten uitproberen in je eigen buurt. Zo kun je ontdekken wat goed bij je past. Meedoen? Meld je aan bij een van de buurtsportcoaches. Zij vertellen hoe alles werkt en helpen bij het uitkiezen van activiteiten.

Meer informatie?

Kijk op gogo.denhaag.nl.

Aangeboden
Helpen

Klusjes oplossen met hulp van buren

Heb jij ook wel eens kleine klusjes waar je nooit aan toe komt, maar is een klusjesman inhuren wat teveel van het goede? Plaats je klus eens op www.huurbuur.nl zodat handige buurtgenoten je uit de brand kunnen helpen! Je klus komt op het klassenoverzicht te staan zodat buurtgenoten je kunnen contacten en je daarna kunnen helpen.

Heb jij geen klusjes liggen, maar vind je het leuk om anderen te helpen? Reageer op een advertentie, kom ik contact met je buur en kijk eens of je hem/ haar kunt helpen!

Aangeboden
Helpen

Blog 3 Bhagavad Gita

Mijn naam is Devanand Rambharose (Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga docent). De komende tijd schrijf ik één keer per maand een blog waarin ik telkens een ander vers uit de Bhagavad Gita vertaal en toelicht. Op die manier probeer ik een brug te slaan tussen de kennis uit het antieke India en onze moderne maatschappij.

Vandaag wil ik het belang van het nemen van een zuiver besluit onder de aandacht brengen. Ik heb besloten om dit onderwerp bespreekbaar te maken omdat ik denk dat met name leerkrachten, leerlingen en ouders hiermee geholpen zijn.

Laten we beginnen met het bestuderen van vers 35 van hoofdstuk 3 van de Bhagavad Gita.

 

BG 3.35:         श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात् |

स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावह: ||

śreyān sva-dharmo viguṇaḥ para-dharmāt svanuṣṭhitāt

sva-dharme nidhanaḿ śreyaḥ para-dharmo bhayāvahaḥ

Het is veel beter om je eigen plicht te vervullen, hoe gebrekkig ook, dan de plicht van een ander foutloos te doen. Wanneer je tijdens het vervullen van je eigen plicht ten onder gaat, is dat beter dan de plicht van iemand anders te vervullen, want het pad van een ander volgen is gevaarlijk.

Om dit vers beter te kunnen begrijpen moeten we teruggaan naar vers 5 en proberen te begrijpen hoe iemand door zijn/haar Gunas ( karakteristieke natuurlijke eigenschappen) dwangmatig handelt.

BG 3.5:

हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्

|                                                                                      कार्यते ह्यवश: कर्म सर्व: प्रकृतिजैर्गुणै: ||                                                                                                       Iedereen wordt machteloos gedwongen te handelen volgens de eigenschappen die hij gekregen heeft van de hoedanigheden van de materiële natuur; daarom kan niemand zelfs maar voor een moment ophouden iets te doen.

Ik zal vers 35 met een verhaal proberen uit te leggen. Er was eens een zeer tallentvolle jonge dame die alles kon bereiken wat ze maar wenste. Het enige wat ze hoefde te doen was een doel uit te zoeken en zich erop te concenteren. Zo besloot ze op een dag om te gaan schilderen. Ze ging voor een witte canvasdoek staan en begon met schilderen. Elke slag met haar penseel was perfecter dan de vorige, langzaam en gracieus schilderde ze een vlekkeloos meesterwerk. Toen ze uiteindelijk klaar was met het schilderen, keek ze trots naar haar werk en glimlachte. Haar innerlijke zei tegen haar dat ze een gave had, een begaafde artiest was en dit besefte ze ook. Dit besef voelde ze in elk vezel van haar lichaam. Maar binnen zeer korte tijd nadat ze klaar was met schilderen, werd ze heel erg zenuwachtig. Ze begon zich af te vragen of zij niet haar tijd verkwiste met het heen en weer bewegen van een schilderspenceel op een stuk canvas. Het besef dat ze de gave had om alles te bereiken wat ze maar wilde, liet haar niet meer los en zij raakte in paniek en in de war. Ze dacht bij zichzelf “Oh mijn god”. Er is nog zoveel in de wereld te zien en te doen- Zoveel mogelijkheden! Zo veel mensen doen zoveel dingen. Iedereen boekt vooruitgang in hun leven en zijn extreem succesvol. Ik ben de enige die achterblijft, Iedereen zal veel verder komen dan ik. Ik doe niets waardevols zoals zij het doen. Ik zal in het leven achterblijven als ik ook niet doe wat zij allemaal doen. Ik zal een outcast worden, de boot missen. Zo creerde zij haar eigen spook.

 

Door de angstige gedachte om de boot te missen, schrok ze zodanig dat haar hele lichaam oncontroleerbaar begon te beven. Bevangen en beneveld door vrees nam ze een besluit om iets van haar leven te maken. Ze was zodanig in de war dat ze haar schilderkunst als verkwisting van haar leven zag. Ze keek nog een laatste keer naar haar meesterwerk, trok de deur achter zich dicht en verdween in de schemering. Ze luisterde niet naar haar innerlijke stem, die haar iets probeerde duidelijk te maken. Dit kon ze niet meer omdat ze bezig was met het nemen van een belanrijke beslissing in haar leven. Van de ontelbare mogelijkheden in de wereld moest ze een doel voor haar zelf uitkiezen. Ze begon zich af te vragen: Zal ik medicijnen of architecteur gaan studeren? Les geven aan kinderen of een baan zoeken? Zij was in een verschrikkelijke dilemma en kon geen enkele besluit meer nemen.

Zo verstreken 25 jaren en de jongedame, die nu veel ouder was, realiseerde zich dat ze 25 jaren van haar leven had vergooit, zonder iets te bereiken, iets nuttigs te doen. Ze stortte in en begon nu onophoudelijk te huilen. Ze bestefte dat ze in de loop der jaren zo gecharmeerd was geraakt door van alles wat ze kon doen- de eindeloze reeks van mogelijkheden-, en desondanks had ze niks meningsvol kunnen doen.                                                                                                                                                                     

Eindelijk was het tot haar doorgedrongen dat het leven draait om het nemen van een bewuste beslissing- een beslissing om iets te doen, iets wat energie geeft. En niet om de eindeloze mogelijkheden in het leven. In het leven is immers van alles mogelijk.

Beste mensen, we moeten beseffen dat de vrees om de boot te missen de kop opsteekt wanneer we onszelf met anderen beginnen te vergelijken. En als we overmand worden door vrees dan beginnen we ons onzeker, onbekwaam en ontevreden te voelen. In deze toestand zijn we niet meer in staat om onze dankbaarheid te tonen, hebben we een valse perceptie dat we in het leven achtergeraken. Uit vrees om de boot te missen, beginnen we met alles in te stemmen ongeacht of we in staat zijn om het te doen of niet. De enige reden dat we dit doen is om bij de groep te horen. We worden gedreven door de vrees om uit de groep te geraken en al onze besluiten dienen maar een doel en dat is “ in de groep te blijven”. We zijn dan ook bereid om alles wat we zien te doen zonder onszelf de volgende 2 belangrijke vragen te stellen: Is dit mijn pad of doel? Is dit wat ik met hart en ziel wil doen? In ons drang om bij de groep te horen vergeten we dat in het midden van een menigte, het ons eigen uniekheid, vaardigheden, kennis en talent is, die ons van de massa onderscheidt en ervoor zorgt dat iedereen aandacht voor ons heeft. Erkenning en waardering van onze eigen vaardigheden, talent en kennis zal een keer komen.

Ieder mens op aarde doet zijn eigen ding. En wanneer al deze mensen hun eigen dingen doen, moeten we dan niet ook onze eigen dingen doen? Is het niet onze taak, onze eigen verantwoordelijkheid om onze bewustwording te verhogen en meer vaardigheden, kennis te ontwikkelen en onze eigen natuurlijke talenten te ontdekken? Is het niet aan ons om onze eigen pad te kiezen en te volgen? Vergeet wat anderen doen en besef dat je uniek bent, bepaal jouw eigen uniekheid, stel jouw eigen unieke regels en zorg ervoor dat je opvalt tussen de mensen. Want dit is de enige manier om de ANGST de boot te missen te overwinnen.

Ik hoop dat mijn blog u zal helpen bij het nemen van een bewuste en weloverwogen besluit.

Stichting YogaShishya

 

Aangeboden
Idee

Blog 2 Bhagavad Gita

Mijn naam is Devanand Rambharose (Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga docent). De komende tijd schrijf ik één keer per maand een blog waarin ik telkens een ander vers uit de Bhagavad Gita vertaal en toelicht. Op die manier probeer ik een brug te slaan tussen de kennis uit het antieke India en onze moderne maatschappij.

Ik deel deze kennis met u in de hoop dat het u tot nadenken aanspoort en dat deze kennis u zal helpen bij het bewust nemen van zuivere besluiten.

 BG 7.13:         tribhir guṇa-mayair bhāvair ebhiḥ sarvam idaḿ jagat

Misleid door de drie hoedanigheden [goedheid, hartstocht en onwetendheid], is de hele wereld onbekend met Mij, die verheven ben boven deze hoedanigheden en onuitputtelijk.

Toelichting:

 Elke activiteit is van nature Sattvic, Rajasic 0f Tamasic. Met ander woorden elke activiteit is het gevolg van een van de drie hoedanigheden. De totale materiele wereld is in de ban van deze drie hoedanigheiden. Alleen Shri Krishna staat boven deze hoedanigheden en is vrij van deze hoedanigheden. Zolang er maar een miniscuul deel van deze hoedanigheden in ons, in onze activiteiten aanwezig is, zullen we niet in staat zijn om deze Vorm van Shri Krishna te begrijpen. Daar waar deze drie hoedanigheden stoppen, daar begint Shri Krishna. Door deze drie hoedanigheden raken wij, bij gebrek aan kennis, gehecht en ontwikkelen we verlangens. Hoe kunnen we dan Shri Krishna bereiken als wij onder invloed van deze hoedanigheden verkeren?

Laten we nu eens kijken hoe wij een antwoord op deze vraag kunnen vinden en deze wijsheid in ons moderne dagelijkse leven kunnen toepassen. We weten dus dat de hele wereld onder de betovering is van de drie hoedanigheden van de materiële natuur. Ook weten wij dat zij die verward zijn door deze drie hoedanigheden niet kunnen begrijpen dat de Allerhoogste Heer, Kṛiṣhṇa, boven deze materiële natuur verheven is.

Shri Krishna is ook synoniem voor de zuivere waarheid. Als we nu in plaats van Shri Krishna - de pure waarheid- lezen, dan kunnen we deze vers in ons moderne leven toepassen.

Elk levend wezen dat onder de invloed staat van de materiële natuur, heeft een bepaald type lichaam en ook bepaalde psychologische en biologische activiteiten die daarmee samengaan. Op grond van deze hoedanigheden was de samenleving in de oude India in de volgende 4 groepen ingedeeld.

De vier klassen van mensen die binnen de drie hoedanigheden van de materiële natuur functioneren zijn:

1* Zij die zich zuiver in de hoedanigheid goedheid bevinden worden brāhmaṇa’s                                  ( Intellectuelen) genoemd.

2* Zij die zich zuiver in de hoedanigheid hartstocht bevinden worden kṣatriya’s ( De Politieke-, Wetgevende-, Rechterlijke macht, Defensie, Justitie en Politie) genoemd.

3* Zij die zich in de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid bevinden worden vaiśya’s                   ( Ondernemers ) genoemd.

4* En zij die compleet in onwetendheid zijn worden śūdra’s ( Werknemers in loondienst, Ongeschoolden ) genoemd.

En lager dan deze vier onderverdelingen vinden we de dieren uit het dierenrijk.

Maar deze indeling is niet rigide, integendeel het is erg flexibel en daarom ook niet blijvend. Afhankelijk van zijn activiteiten kan men individueel of als groep een ander groep ingaan. Als een brāhmaṇa, een kṣatriya, een vaiśya zich bezig houdt met criminaliteit dan zakt hij terug naar de groep van de onwetenden. Andersom is het ook zo dat als een onwetende gaat studeren en een intellectueel wordt dan stijgt hij naar de groep van de Brahmana.

In ons tijdelijke leven en zonder enig besef van wat we in een volgend leven zullen worden,

en dat we in de ban van de illusionerende energie zijn, identificeren we onszelf vanuit een lichamelijke levensopvatting met een bepaalde identiteit. Bijvoorbeeld wanneer we denken dat we Amerikaans, Indiaas,Russisch, Surinamers of Nederlanders zijn.

Het moet gezegd worden dat zij die zich in de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid bevinden, en zelfs ook degenen in goedheid, kunnen nooit achter de waarheid komen. Want meestal zijn ze verward door alle schoonheid, rijkdom, kennis, kracht en roem van de materiele wereld..

En als zelfs degenen die zich in goedheid bevinden dit niet kunnen begrijpen, hoeveel hoop is er dan voor degenen in hartstocht en onwetendheid? Het antwoord is dat alleen zij die deze drie hoedanigheden van de materiële natuur zijn ontstegen en werkelijk bewust zijn, in staat zijn om een juiste oordeel te vormen-de waarheid te kennen.

De boodschap in dit vers voor de moderne mens is dat men vrij van emoties een activiteit moet beoordelen, om zo een zuiver conclusie te kunnen trekken. En om iets te bereiken moet men open minded zijn, met een puur hart de waarheid van het doel proberen te begrijpen. Want een doel kan alleen worden bereikt als de zuiverheid van het doel bekend is.

Stichting YogaShishya

 

 

Aangeboden
Helpen

Korting energiezuinige koelkast

Bent u Ooievaarspashouder en heeft u een oude koelkast die veel energie verbruikt? Dan kunt korting krijgen bij de aanschaf van een nieuwe energiezuinige koelkast. De gemeente stelt in totaal 1000 cadeaukaarten van 250 euro beschikbaar. Al zo’n 800 bewoners hebben hier gebruik van gemaakt.

Anand Lachman (48) uit Loosduinen is een van hen: ‘Ik ben er hartstikke blij mee.’ Zijn 20 jaar oude energieslurpende koelkast was wel aan vervanging toe. ‘Je moet er wel geld voor over hebben. Het is toch een flink bedrag.’ Hij bedacht zich dan ook geen moment toen hij de cadeaukaart kreeg aangeboden via de Ooievaarspas. ‘Ik had helemaal mazzel, want de koelkast die ik mooi vond, was ook nog eens in de aanbieding.

Meer informatie?

denhaag.duurzamecadeaukaart.nl 

Aangeboden
Uitlenen

Sporthulpmiddelen uitproberen

Sporten en bewegen is belangrijk, ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Maar de aanschaf van hulpmiddelen kan duur zijn.

Bij de nieuwe Mobilitheek op sportcampus Zuiderpark kun je sporthulpmiddelen lenen en uitproberen. Zo kun je ervaren wat bij je past. De Mobilitheek was een van de winnende ideeën van de prijsvraag ‘Onbeperkt 070’. 

Aangeboden
Helpen

Blog 1 Bhagavad Gita

Mijn naam is Devanand Rambharose (Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga docent). De komende tijd schrijf ik één keer per maand een blog waarin ik telkens een ander vers uit de Bhagavad Gita vertaal en toelicht. Op die manier probeer ik een brug te slaan tussen de kennis uit het antieke India en onze moderne maatschappij.

Ik deel deze kennis met u in de hoop dat het u tot nadenken aanspoort en dat deze kennis u zal helpen bij het bewust nemen van een zuivere besluiten.

Hieronder mijn toelichting op het eerste vers:

Originele vers

yām imāḿ puṣpitāḿ vācaḿ pravadanty avipaścitaḥ

veda-vāda-ratāḥ pārtha nānyad astīti vādinaḥ

Vertaling

Mensen met weinig kennis zijn zeer gehecht aan de bloemrijke taal van de veda’s, die verschillende soorten resultaatgerichte activiteiten aanraden om bevorderd te worden naar de hemelse planeten voor een aanzienlijke geboorte, macht enzovoort. Omdat ze naar zinsbevrediging en een weelderig leven verlangen, beweren ze dat er daarbuiten niets anders bestaat.

O Arjun, mensen met onvolledige kennis zijn zeer gehecht aan het materiële aspect, gebruiken de bloemrijke taal van de veda’s en zijn ook erg doelgericht (meer gefocust) op de vruchten dan op de actie zelf. Zij zien het bereiken van het paradijs/genot als hun ultieme doel. Zulke mensen hebben hun geest, lichaam en zintuigen moeilijk onder controle.

Toelichting

Vrienden, hiermee wordt bedoeld dat veel mensen meer waarde hechten aan wat een actie of taak oplevert, dan aan de actie zelf. En wanneer een taak begint met de winst voor de uitvoerder, dan is dat geen taak meer, maar een actie gebaseerd op zintuiglijk genot. Want de taak dient geen enkel belang, alleen de winst/ het genot telt. Dit kan daarom geen karmyog worden genoemd. En degenen die dit wel doen, noemt shri Krishna Akarmis. 

(akarmis zijn liefhebbers van karmphalas = gevolgen van een actie, zij die alleen maar zintuiglijk genot willen ervaren). Het is raadzaam om er voor te waken dat u zelf een Akarmi wordt. Want zintuiglijk genot is heel erg sterk en is ook heel erg verslavend. Elke keer als u deze behoefte voedt, dan groeit het en blijft u naar meer verlangen. En zo kan men, onbewust, verslaafd raken aan allerlei zintuigelijk genot zoals alcohol, drugs, medicijnen, eten enzovoorts.

Ook in onze moderne samenleving zijn er mensen die een slachtoffer zijn geworden van hun geest (gedachten) en hun zintuigen. Heel vaak beseft men niet dat de zintuigen en onze geest zo krachtig zijn en zo subtiel werken, dat wij zonder het te beseffen ten prooi vallen aan ons zintuiglijk genot.

Bij gebrek aan de juiste kennis wordt men sterk aangetrokken tot de bloemen van giftige bomen zonder te weten wat het gevolg van die aantrekking is. En door de aantrekkingskracht van dit hemelse genot en zinsbevrediging die daarbij hoort, loopt men nietsvermoedend in de val. Een val waar niemand zonder schade uit kan komen. Het is dan alsof men wordt meegesleurd door het water in een snel stromende rivier.

Stichting YogaShishya

D.Rambharose Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga Docent.

Aangeboden
Helpen

BLOG: OUDERSCHAP

Ouderschap is een combinatie van Leiderschap- Mentoring & Coaching

Mijn naam is Devanand Rambharose (Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga docent). Vandaag wil ik met u hebben over ouderschap.

Als ouders hebben wij als taak om onze kinderen bepaalde vaardigheden te leren (ontwikkelen). Maar de vraag rijst hoe kunnen we dit het beste aanpakken. Hoewel het onmogelijk is om een handleiding voor het opvoeden van kinderen te schrijven, wil ik toch een paar onderwerpen benoemen. Bijna iedereen weet dat sporten heel goed is voor de ontwikkeling van een kind. Daarom zal ik vandaag niet ingaan op het aspect sporten.

Ik denk dat de onderstaande onderwerpen erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen en dat wij als ouder het goed doen als wij onze kinderen aanmoedigen tot:

 - Het lezen van boeken

- Het stellen en beantwoorden van wederzijdse vragen

- Het voeren van een Discussie: discussieer over (kleine) verhalen

- Stel vragen om hum verbeelding & creativiteit te stimuleren.

- Help hen met de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid in plaats van hen te veranderen

- Moedig ze aan om Motiverende stukken te lezen ( laat ze veel literatuur lezen, zodat ze leren op te staan na een val, doorzettingsvermogen ontwikkelen, zoiets als; _ Ik kan en Ik wil _ ). Leer ze het belang inzien van een georganiseerd leven, het belang van het opmaken van hun eigen bed, opruimen van hun eigen speelgoed, Schoenen in de schoenen rek te plaatsen, hun vuile kleren in de wasmand te zetten enzovoorts. Geef ze referenties. Leer ze de beide kanten van het leven in te zien.

Wat moeten we doen, zodat we onze kinderen kunnen leren om gaan met de beide kanten ( voorspoed-tegenspoed ) van het leven. Persoonlijk denk ik dat het goed is voor een kind, als wij als ouder ze leren omgaan met de diepte- en hoogtepunten in het leven.

 

Diepte punt / LOW FOR GRATITUDE:

Leer ze omgaan met dieptepunten (armoede/ tegenslagen) in hun leven. Leer ze te waarderen van wat ze hebben. Leer ze, Zichzelf, het leven en als eromheen te respecteren, zodat ze zich niet boven anderen voelen. Leer ze bijvoorbeeld een bedelaar te respecteren en compassie te tonen, hun in hun waarde te laten en niet op hen neer te kijken. Door de mindere kant van het leven te laten zien zullen kinderen leren waarderen van wat ze al hebben en ervoor dankbaar zijn. Ik wil hier als voorbeeld een Quote van Eckhart Tolle meegeven: “Acknowledge the good that you already have in your life is the foundation for all abundance”.

Hoogtepunt/ HIGH FOR ATTITUDE:

Hier wil ik beginnen met een Quote van Lou Holtz; “Ability is what you are capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it” Is het niet ons taak om onze kinderen te helpen zodat een positieve attitude kunnen ontwikkelen? Wat moeten we hiervoor doen? Waardeer hun juiste manier van denken en handelen. Toon waardering en moedig ze aan als iets positiefs doen. Laat ze weten dat ze het goed gedaan hebben en zeg dat ze het heel goed gedaan hebben.”Heel goed gedaan”, Ik ben trots op jou” Het is niet moeilijk om deze woorden te zeggen, het kost weinig tijd en weinig energie. Door uw motivatie zal hun prestaties verbeteren. Vertel of lees ze voor uit boeken met verhalen waarin thema's als: “ karakter, Moraliteit, eerlijkheid, hard werken en respect” leidend zijn.

GOLDEN STATEMENT/ GOUDEN UITSPRAAK.

De Gouden Regel is: Actions that are appreciated get Repeated.

Hoe vaker dat iemand voor iets gewaardeerd wordt des te meer zal hij het willen herhalen. Kijk maar naar voetballers: Ze proberen elke keer nog meer doelpunten te schieten. Waarom eigenlijk? Als je met 1-0 voorsprong een wedstrijd kan winnen, waarom proberen de voetballers nog meer doelpunten te maken? Staan we hierbij wel eens stil? Het antwoord is dat elke voetballer( elk mens ) wil elke keer de waardering van het publiek ontvangen. Daarom proberen ze steeds om nog een doelpunt te schieten.

Met dit stuk heb ik, als ouder geprobeerd om u aan het denken te zetten.

Afsluitend wil ik uit de Bhagavad Gita Hoofdstuk 2 vers 65 citeren. prasāde sarva-duḥkhānāḿ hānir asyopajāyate prasanna-cetaso hy āśu buddhiḥ paryavatiṣṭhate. Voor wie zo volkomen tevreden is, bestaat de drievoudige ellende van het materiele bestaan niet meer. Met zo’n tevreden bewustzijn zal iemands intelligentie snel doelgericht zijn.

Stichting YogaShishya

Aangeboden
Helpen

Informatiepunt digitale overheid

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van DigiD, het installen van de CoronaCheck-app of het aanvragen van de papieren QR-code? Dan kunt u sinds kort ook terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek.

Een afspraak maken is niet nodig en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. De openingstijden zijn:

■ Centrale bibliotheek (3e etage): maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur en woensdag van 17.00 tot 20.00 uur

■ Bibliotheek Transvaal: maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur 

Zoom