Prikbord van Transvaal

Ontdek de 3 oproepen van je buren

Aangeboden
Idee

Den Haag deelt weer 1.000 bomen uit

Opnieuw delen gemeente Den Haag en Duurzaam Den Haag 1.000 bomen uit aan bewoners. Ook scholen, sportclubs, bedrijven en andere organisaties in de stad kunnen een gratis boom aanvragen. Meld je tussen 7 juni en 31 juli aan. Samen zorgen we voor meer blad voor de stad.

De belangstelling voor de actie Bomen voor Den Haag was vorig jaar heel groot. “We hebben toen bijna 1.400 bomen uitgedeeld aan bewoners”, zegt Hilbert Bredemeijer, wethouder Buitenruimte. “Nu ook scholen, sportclubs, bedrijven en andere organisaties zich mogen aanmelden voor een gratis boom, ga ik ervanuit dat deze 1.000 bomen ook snel een plek krijgen in de stad. Zo maken we Den Haag samen weer mooier en groener.”

Actie voor iedereen

Joris Wijsmuller, de nieuwe directeur van Duurzaam Den Haag: “Het is mooi om te zien dat zoveel mensen een bijdrage willen leveren aan een groenere stad. Ik ben blij dat we deze mensen daarbij kunnen helpen. Deze actie is er echt voor iedereen. Het is een goede manier om ook de versteende wijken van Den Haag te vergroenen. Juist daar valt heel veel te winnen.”

Bewoner Vidjay Bhagole vroeg in 2021 vier sierkersen aan voor de privé-binnentuin het Grote Koningshof in de Schilderswijk. “We zijn er nog steeds zo blij mee”, zegt Vidjay. “De bomen groeien goed en er zijn mooie knoppen aangekomen. De binnentuin is er echt van opgefleurd. De andere bewoners zijn ook enthousiast en zeiden: Kunnen we niet meer bomen aanvragen?”

Waarom delen we bomen uit?

De actie ‘Bomen voor Den Haag’ maakt deel uit van het beleid voor stadsbomen. Bomen in de stad worden steeds belangrijker. De openbare ruimte wordt schaarser, er komen steeds meer mensen bij en het klimaat verandert. Bomen geven schaduw, zuigen regenwater op, dragen bij aan de biodiversiteit en maken het leven in onze stad prettig. Daarom krijgen bomen ruimte om te groeien en planten we samen met bewoners, bedrijven en scholen de komende jaren extra bomen bij. Zo gaan we voor meer 'blad voor de stad’: hoe groter het bladerdak, des te groter de bijdrage van bomen aan de kwaliteit van leven in onze stad.

Hoe vraag ik een gratis boom aan?

Van 7 juni tot en met 31 juli kun je je aanmelden voor een boom via www.bomenvoordenhaag.nl. Duurzaam Den Haag verwerkt alle aanmeldingen. Je krijgt van Duurzaam Den Haag bericht of jouw aanvraag is goedgekeurd. In het najaar (november/ december) wordt de boom bij jou thuis of bij jouw organisatie of bedrijf bezorgd. Je plant de boom daarna zelf.

Welke spelregels zijn er?

Er zijn een paar spelregels waar je bij jouw aanvraag rekening mee moet houden:

  • De actie geldt voor bewoners, scholen, sportclubs, bedrijven en andere organisaties uit Den Haag.
  • De boom mag je, met uitzondering van scholen en sportclubs, alleen op privéterrein planten. Denk aan je eigen voor- of achtertuin, volkstuin of gezamenlijke buurt- of binnentuin.
  • De boom wordt in Den Haag geplant.
  • Je moet voldoende ruimte hebben om een boom te planten zodat hij goed kan groeien
  • Je kunt met meerdere bewoners een aanvraag doen. Tot maximaal 10 bomen per groep.
  • De boom, aarde en een ondersteuningspaal worden bij jou afgeleverd. Je moet de boom zelf planten (en verzorgen).
  • Alle spelregels zijn terug te lezen op www.bomenvoordenhaag.nlDaar kun je ook een aanvraag doen voor een gratis boom. 

Foto: Arnaud Roelofsz

Aangeboden
Idee

Blog 4 Bhagavad Gita

BRONNEN VAN GELUK

Mijn Naam is Devanand Rambharose ( Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga Docent ). De komende tijd schrijf ik een keer per maand een blog, waarin ik telkens een ander vers uit de Bhagavad Gita vertaal en toelicht. Zo probeer ik een brug te slaan tussen de kennis uit Het antieke India en onze moderne maatschappij.

Vandaag wil ik met u hebben over de bronnen van geluk zoals dat is beschreven in hoofdstuk 5 vers 24 van de Bhagavad Gita..

 Maar eerst wil ik u een verhaal over een zwarte Kraai vertellen.

Er was eens een zwarte kraai en die leefde een heel erg gelukkig leven in een bos. Maar op een dag zag de kraai een witte Zwaan en dacht in zichzelf “Deze Zwaan is zo wit en Ik ben zo zwart. Deze Zwaan moet wel de gelukkigste vogel van de hele wereld zijn.

De Kraai vertelde de Zwaan hoe hij over hem dacht, waarop de Zwaan antwoordde: Eigenlijk voelde ik mijzelf inderdaad de gelukkigste vogel van de wereld totdat ik een Papegaai zag. De Papegaai heeft twee kleuren terwijl ik slechts een witte kleur heb. Ik ben van mening dat de Papegaai de gelukkigste vogel van de wereld is en niet ik”.

Hierop benaderde de Kraai de Papegaai en vertelde hem dat hij en de zwaan dachten dat de Papegaai de gelukkigste vogel van de creatie was. Waarop de Papegaai antwoordde; “Ik leefde een heel erg gelukkig leven totdat ik de Pauw zag. Ik heb slechts twee kleuren, terwijl de Pauw zoveel mooie kleuren heeft. De Pauw is de kleurrijkste vogel die ik ooit heb gezien. Ik denk dat de Pauw de gelukkigste vogel van ons allemaal is”.

De Kraai vertrok en ging op bezoek bij de Pauw, die een gekooid leven in de dierentuin leidde. Eenmaal daar aangekomen zag hij dat honderden mensen de Pauw stonden te bewonderen. De Kraai wachtte geduldig af en na sluitingstijd benaderde hij de Pauw en zei “Mijn beste Pauw, Jij bent zo mooi, en elke dag komen honderden mensen jouw bewonderen. Terwijl mensen mij wegjagen zodra ze mij waarnemen.  Ik denk dat jij de gelukkigste vogel op deze planeet bent.

De Pauw antwoordde “Ik dacht altijd dat ik de mooiste en de gelukkigste vogel van alle vogels was. Maar vanwege mijn schoonheid, zit ik vandaag gevangen in deze dierentuin. Tijdens mijn lange verblijf in deze dierentuin heb ik om mij heen gekeken en de dierentuin heel goed bestudeerd. Ik ben tot conclusie gekomen dat de Kraai de enige vogels is dit hier niet in een kooi gevangen zit.

En in de afgelopen dagen ben ik gaan denken dat als ik een kraai was geweest, ik dan overal gelukkig zou kunnen rondvliegen”.

Beste vrienden: We maken onnodige vergelijkingen met anderen en worden daardoor erg verdrietig van. Wij waarderen niet wat god/de natuur ons geschonken heeft. Wij accepteren en waarderen ons zelf niet, zoals we zijn. En dit ( onze denkwijze ) lijdt tot een vicieuze cirkel van verdriet.

Mijn vraag aan een ieder is denk hierover na en probeer voor jezelf de volgende vraag te beantwoorden. Moeten we niet leren om te accepteren om wie we zijn, wat we hebben en er mee gelukkig te zijn? En niet ongelukkig zijn om wat we niet hebben?

Want besef wel dat er altijd iemand zal zijn die meer of minder heeft, sterker of zwakker is, rijker of armer is, meer of minder presteert, dan jou. En dat de aller gelukkigste mensen op deze aarde tevreden zijn met wat zij hebben.

Laten we nu eens lezen wat de Bhagavad Git ons hierover leert.

योऽन्त:सुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्र्योतिरेव य: ।

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ।। 24

yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas, tathāntar-jyotir eva yaḥ

sa yogī brahma-nirvāṇaṁ, brahma-bhūto ’dhigacchati

Wie innerlijk gelukkig en actief is, wie vreugde ervaart in zichzelf en een innerlijk doel heeft, is werkelijk de volmaakte mysticus. Hij vindt bevrijding in de Allerhoogste en uiteindelijk bereikt hij de Allerhoogste.

Na Arjun te hebben geïnstrueerd over de noodzaak om de impulsen van verlangen en woede te weerstaan, onthult Shri Krishna de geheim om dit te beoefenen. De woorden Yo’ntah Sukho betekenen “iemand die innerlijk gelukkig is”. Er is een soort van tijdelijke geluk dat we krijgen van externe objecten en een ander permanente soort geluk dat we van binnen ervaren wanneer we de geest in god/ spiritualiteit onderdompelen. Zolang we geen geluk van binnen ervaren, zullen we nooit in staat zijn om de externe verleidingen definitief te weerstaan.

Maar wanneer de gelukzaligheid van god/ spiritualiteit in het hart begint te stromen, dan lijken de vluchtige uiterlijke genoegens in vergelijking daarmee triviaal en zijn ze gemakkelijk te verbannen/ te beheersen.

Met mijn blog wil ik u vragen om over het advies van Shri Krishna na te denken en voor uzelf te bepalen wat uw bron van uw geluk is. Is uw bron van geluk Extern of Intern?

Stichting YogaShishya

Aangeboden
Idee

Blog 2 Bhagavad Gita

Mijn naam is Devanand Rambharose (Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga docent). De komende tijd schrijf ik één keer per maand een blog waarin ik telkens een ander vers uit de Bhagavad Gita vertaal en toelicht. Op die manier probeer ik een brug te slaan tussen de kennis uit het antieke India en onze moderne maatschappij.

Ik deel deze kennis met u in de hoop dat het u tot nadenken aanspoort en dat deze kennis u zal helpen bij het bewust nemen van zuivere besluiten.

 BG 7.13:         tribhir guṇa-mayair bhāvair ebhiḥ sarvam idaḿ jagat

Misleid door de drie hoedanigheden [goedheid, hartstocht en onwetendheid], is de hele wereld onbekend met Mij, die verheven ben boven deze hoedanigheden en onuitputtelijk.

Toelichting:

 Elke activiteit is van nature Sattvic, Rajasic 0f Tamasic. Met ander woorden elke activiteit is het gevolg van een van de drie hoedanigheden. De totale materiele wereld is in de ban van deze drie hoedanigheiden. Alleen Shri Krishna staat boven deze hoedanigheden en is vrij van deze hoedanigheden. Zolang er maar een miniscuul deel van deze hoedanigheden in ons, in onze activiteiten aanwezig is, zullen we niet in staat zijn om deze Vorm van Shri Krishna te begrijpen. Daar waar deze drie hoedanigheden stoppen, daar begint Shri Krishna. Door deze drie hoedanigheden raken wij, bij gebrek aan kennis, gehecht en ontwikkelen we verlangens. Hoe kunnen we dan Shri Krishna bereiken als wij onder invloed van deze hoedanigheden verkeren?

Laten we nu eens kijken hoe wij een antwoord op deze vraag kunnen vinden en deze wijsheid in ons moderne dagelijkse leven kunnen toepassen. We weten dus dat de hele wereld onder de betovering is van de drie hoedanigheden van de materiële natuur. Ook weten wij dat zij die verward zijn door deze drie hoedanigheden niet kunnen begrijpen dat de Allerhoogste Heer, Kṛiṣhṇa, boven deze materiële natuur verheven is.

Shri Krishna is ook synoniem voor de zuivere waarheid. Als we nu in plaats van Shri Krishna - de pure waarheid- lezen, dan kunnen we deze vers in ons moderne leven toepassen.

Elk levend wezen dat onder de invloed staat van de materiële natuur, heeft een bepaald type lichaam en ook bepaalde psychologische en biologische activiteiten die daarmee samengaan. Op grond van deze hoedanigheden was de samenleving in de oude India in de volgende 4 groepen ingedeeld.

De vier klassen van mensen die binnen de drie hoedanigheden van de materiële natuur functioneren zijn:

1* Zij die zich zuiver in de hoedanigheid goedheid bevinden worden brāhmaṇa’s                                  ( Intellectuelen) genoemd.

2* Zij die zich zuiver in de hoedanigheid hartstocht bevinden worden kṣatriya’s ( De Politieke-, Wetgevende-, Rechterlijke macht, Defensie, Justitie en Politie) genoemd.

3* Zij die zich in de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid bevinden worden vaiśya’s                   ( Ondernemers ) genoemd.

4* En zij die compleet in onwetendheid zijn worden śūdra’s ( Werknemers in loondienst, Ongeschoolden ) genoemd.

En lager dan deze vier onderverdelingen vinden we de dieren uit het dierenrijk.

Maar deze indeling is niet rigide, integendeel het is erg flexibel en daarom ook niet blijvend. Afhankelijk van zijn activiteiten kan men individueel of als groep een ander groep ingaan. Als een brāhmaṇa, een kṣatriya, een vaiśya zich bezig houdt met criminaliteit dan zakt hij terug naar de groep van de onwetenden. Andersom is het ook zo dat als een onwetende gaat studeren en een intellectueel wordt dan stijgt hij naar de groep van de Brahmana.

In ons tijdelijke leven en zonder enig besef van wat we in een volgend leven zullen worden,

en dat we in de ban van de illusionerende energie zijn, identificeren we onszelf vanuit een lichamelijke levensopvatting met een bepaalde identiteit. Bijvoorbeeld wanneer we denken dat we Amerikaans, Indiaas,Russisch, Surinamers of Nederlanders zijn.

Het moet gezegd worden dat zij die zich in de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid bevinden, en zelfs ook degenen in goedheid, kunnen nooit achter de waarheid komen. Want meestal zijn ze verward door alle schoonheid, rijkdom, kennis, kracht en roem van de materiele wereld..

En als zelfs degenen die zich in goedheid bevinden dit niet kunnen begrijpen, hoeveel hoop is er dan voor degenen in hartstocht en onwetendheid? Het antwoord is dat alleen zij die deze drie hoedanigheden van de materiële natuur zijn ontstegen en werkelijk bewust zijn, in staat zijn om een juiste oordeel te vormen-de waarheid te kennen.

De boodschap in dit vers voor de moderne mens is dat men vrij van emoties een activiteit moet beoordelen, om zo een zuiver conclusie te kunnen trekken. En om iets te bereiken moet men open minded zijn, met een puur hart de waarheid van het doel proberen te begrijpen. Want een doel kan alleen worden bereikt als de zuiverheid van het doel bekend is.

Stichting YogaShishya

 

 

Zoom