Aangeboden

Bekijken werkzaamheden Kaapseplein

Wil je zelf van dichtbij zien hoe het gaat met de herinrichting van het Kaapseplein? Tijdens de uitvoering van het werk op woensdag kun je langskomen op het bouwterrein. Tussen 15u- en 16u ben je van harte welkom. De omgevingsmanager van de bouwer GKB is dan aanwezig. Vraag naar Arne van 't Geloof.

Aangeboden
Idee

Den Haag deelt weer 1.000 bomen uit

Opnieuw delen gemeente Den Haag en Duurzaam Den Haag 1.000 bomen uit aan bewoners. Ook scholen, sportclubs, bedrijven en andere organisaties in de stad kunnen een gratis boom aanvragen. Meld je tussen 7 juni en 31 juli aan. Samen zorgen we voor meer blad voor de stad.

De belangstelling voor de actie Bomen voor Den Haag was vorig jaar heel groot. “We hebben toen bijna 1.400 bomen uitgedeeld aan bewoners”, zegt Hilbert Bredemeijer, wethouder Buitenruimte. “Nu ook scholen, sportclubs, bedrijven en andere organisaties zich mogen aanmelden voor een gratis boom, ga ik ervanuit dat deze 1.000 bomen ook snel een plek krijgen in de stad. Zo maken we Den Haag samen weer mooier en groener.”

Actie voor iedereen

Joris Wijsmuller, de nieuwe directeur van Duurzaam Den Haag: “Het is mooi om te zien dat zoveel mensen een bijdrage willen leveren aan een groenere stad. Ik ben blij dat we deze mensen daarbij kunnen helpen. Deze actie is er echt voor iedereen. Het is een goede manier om ook de versteende wijken van Den Haag te vergroenen. Juist daar valt heel veel te winnen.”

Bewoner Vidjay Bhagole vroeg in 2021 vier sierkersen aan voor de privé-binnentuin het Grote Koningshof in de Schilderswijk. “We zijn er nog steeds zo blij mee”, zegt Vidjay. “De bomen groeien goed en er zijn mooie knoppen aangekomen. De binnentuin is er echt van opgefleurd. De andere bewoners zijn ook enthousiast en zeiden: Kunnen we niet meer bomen aanvragen?”

Waarom delen we bomen uit?

De actie ‘Bomen voor Den Haag’ maakt deel uit van het beleid voor stadsbomen. Bomen in de stad worden steeds belangrijker. De openbare ruimte wordt schaarser, er komen steeds meer mensen bij en het klimaat verandert. Bomen geven schaduw, zuigen regenwater op, dragen bij aan de biodiversiteit en maken het leven in onze stad prettig. Daarom krijgen bomen ruimte om te groeien en planten we samen met bewoners, bedrijven en scholen de komende jaren extra bomen bij. Zo gaan we voor meer 'blad voor de stad’: hoe groter het bladerdak, des te groter de bijdrage van bomen aan de kwaliteit van leven in onze stad.

Hoe vraag ik een gratis boom aan?

Van 7 juni tot en met 31 juli kun je je aanmelden voor een boom via www.bomenvoordenhaag.nl. Duurzaam Den Haag verwerkt alle aanmeldingen. Je krijgt van Duurzaam Den Haag bericht of jouw aanvraag is goedgekeurd. In het najaar (november/ december) wordt de boom bij jou thuis of bij jouw organisatie of bedrijf bezorgd. Je plant de boom daarna zelf.

Welke spelregels zijn er?

Er zijn een paar spelregels waar je bij jouw aanvraag rekening mee moet houden:

  • De actie geldt voor bewoners, scholen, sportclubs, bedrijven en andere organisaties uit Den Haag.
  • De boom mag je, met uitzondering van scholen en sportclubs, alleen op privéterrein planten. Denk aan je eigen voor- of achtertuin, volkstuin of gezamenlijke buurt- of binnentuin.
  • De boom wordt in Den Haag geplant.
  • Je moet voldoende ruimte hebben om een boom te planten zodat hij goed kan groeien
  • Je kunt met meerdere bewoners een aanvraag doen. Tot maximaal 10 bomen per groep.
  • De boom, aarde en een ondersteuningspaal worden bij jou afgeleverd. Je moet de boom zelf planten (en verzorgen).
  • Alle spelregels zijn terug te lezen op www.bomenvoordenhaag.nlDaar kun je ook een aanvraag doen voor een gratis boom. 

Foto: Arnaud Roelofsz

Aangeboden
Meedoen

Zomerschool Transvaal 2022

www.mandelaplein.nl/zomerschool

Zit je op de basisschool en wil je volgend jaar succesvol starten? Meld je dan aan voor zomerschool Transvaal.

 De zomerschool bestaat uit een ochtend- en middagprogramma. In de ochtend gaan we op niveau van de kinderen aan de slag met taal aan de hand van het programma van de Taalfabriek en de boeken van Vos & Haas. Dit is een lesprogramma waarbij we de leerlingen helpen met schooltaal en werken aan hun mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid en algemene kennis. In de pauze lunchen we samen en doen we ook aan sport en bewegen.

Dit jaar is ‘bouwen’ het thema van de zomerschool. In de middag bieden we verschillende activiteiten aan op het gebied van cultuur, natuur, creativiteit, bewegen waarbij het thema bouwen steeds terug zal komen. We eindigen de zomerschool met een leuke excursie.

Wanneer?

week 1 (dinsdag 12 juli t/m vrijdag 15 juli)

week 2 (maandag 18 juli t/m donderdag 21 juli)

vrijdag 22 juli, afsluitend uitje met ouders en kinderen (

iedere dag van 9.30 uur – 15.30 uur

 Waar?

Buurthuis Mandelaplein,  OBS Het Galjoen, OBS De Springbok

 Voor wie?

Groep 1 t/m groep 8. Kinderen die op school zitten in Transvaal hebben voorrang.

 Hoe meld ik mijn kind aan?

Aanmelden kan via deze link. www.mandelaplein.nl/zomerschool/

Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag kunnen wij u helpen met het invullen van het formulier en het beantwoorden van vragen over de zomerschool.

De inschrijving is definitief als u een bevestiging per mail ontvangt.

 

 

Aangeboden
Helpen

Blog 5 Bhagavad Gita

De Vrome en de Demonische eigenschappen van de mens.

Mijn Naam is Devanand Rambharose ( Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga Docent ). De komende tijd schrijf ik een keer per maand een blog, waarin ik telkens een ander vers uit de Bhagavad Gita vertaal en toelicht. Zo probeer ik een brug te slaan tussen de kennis uit Het antieke India en onze moderne maatschappij.

Vandaag wil ik met u hebben over de vrome en demonische eigenschappen van de mens (Positief- Constructief gedrag VS Negatief-Destructief gedrag).

Hiervoor wil ik u meenemen naar hoofdstuk 16 vers 21 van de Bhagavad Gita.

त्रिविधंनरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन: |

काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत ||्

tri-vidhaṁ narakasyedaṁ, dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ

kāmaḥ krodhas tathā lobhas, tasmād etat trayaṁ tyajet

In de Bhagavad Gita zijn drie poorten, die de Ziel tot de hel van zelf-destructie leiden, beschreven. Deze zijn Lust, Woede en Hebzucht. Daarom doet moet ieder verstandig mens deze drie opgeven. Shri Krishna omschrijft in dit vers de bron van de demonische aard van de mens en noemt Lust, Woede en Hebzucht als de drie oorzaken voor het ontstaan ervan.

Eerder in Hoofdstuk 3 vers 36 had Arjun Shri krishna gevraagd waarom mensen als het ware door een sterke kracht gedwongen worden om te zondigen. ( Zie mijn blog van januari2016). Shri krishna had geantwoord dat het lust is, dat later tot woede transformeert, en dat woede, de alles verslindende vijand van de wereld is. Hebzucht is ook een transformatie van Lust ( zie 2.62 BG). Lust, Woede en Hebzucht samen vormen de basis voor de ontwikkeling van demonisch eigenschappen. Zij verzieken de geest en maken het een geschikte voedingsbodem, waaruit alle soorten van demonische eigenschappen kunnen ontspringen.

Daarom bestempelt Shri Krishna ze als de poorten tot de hel en adviseert iedereen met klem om ze te vermijden om zo zelfvernietiging te voorkomen. Zij, die verlangen naar welzijn zouden moeten leren om deze drie demonische eigenschappen te vrezen en moeten heel zorgvuldig de aanwezigheid ervan in hun eigen persoonlijkheid vermijden/verwijderen.

In de Bhagavad Gita heeft Shri Krishna 5 oorzaken van demonische eigenschappen genoemd. Deze zijn Kama (Lust), Krodha (Woede), Lobha (Hebzucht), Moh (Gehechtheid) en Ahankar ( Ego). Van deze 5 zijn drie ervan de poorten van hel/zefvernietiging. Als we in staat zijn om deze drie te vermijden dan verkrijgen we automatisch controle over de overige twee.

Laten we eens kijken hoe wij onbewust door ons eigen zintuigen worden beïnvloed. Uit gehechtheid ontstaat begeerte, uit niet vervulde begeerte ontstaat woede en uit woede ontstaat waanzin. En wanneer dit gebeurt dan faalt het geheugen, vergaat de intelligentie en regeert de vernietiging.

We moeten niet vergeten dat elke keer dat we worden afgeleid, er gehechtheid wordt ontwikkeld. Zelfs al is het maar voor een fractie van een seconde, de geest zal zich altijd aan iets hechten. Meestal gebeurt dit onopgemerkt. Uit gehechtheid ontwikkelt een verlangen en uit dit verlangen ontstaat de drang om het opnieuw te willen ervaren. De drang om genot wordt steeds groter. En als je het niet krijgt, dan ervaar je woede en toorn. De gemoedstoestand van woede en toorn leidt tot een volledige blokkade van de intellect. Door deze blokkade zul je lijden omdat je het contact met jou bewustzijn hebt verloren. Is dit herkenbaar voor u?

Dit is waarom Shri Krishna heeft gezegd; “Als je de wereld benadert met de zintuigen die vrij zijn van gehechtheid en afkeer, zul je sereniteit winnen”. Wanneer sereniteit het lijden heeft overwonnen dan wordt de redenatie standvastig. Maar de niet onderscheidende en geestige zonder verlangen naar de ziel is nooit tevreden. Hij kent geen vrede en zal nooit gelukkig zijn.

Mijn beste lezers benader de wereld via jouw bewustzijn en niet via jouw geest. Laat de geest jouw bewustzijn volgen. Leef bewust.

In mijn blog van April 2022 heb ik over een zwarte kraai geschreven. Ik wil u vragen om het verhaal nog een keer te lezen en voor u zelf de vraag te beantwoorden of de Kraai een van deze poorten van hel is binnen gewandeld. Waar kwam zijn verdriet vandaan?

Ook wil ik u vragen om voor uzelf na te gaan welke uw demonen zijn en hoe u ze kunt overwinnen.

Stichting YogaShishya

Aangeboden
Idee

Blog 4 Bhagavad Gita

BRONNEN VAN GELUK

Mijn Naam is Devanand Rambharose ( Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga Docent ). De komende tijd schrijf ik een keer per maand een blog, waarin ik telkens een ander vers uit de Bhagavad Gita vertaal en toelicht. Zo probeer ik een brug te slaan tussen de kennis uit Het antieke India en onze moderne maatschappij.

Vandaag wil ik met u hebben over de bronnen van geluk zoals dat is beschreven in hoofdstuk 5 vers 24 van de Bhagavad Gita..

 Maar eerst wil ik u een verhaal over een zwarte Kraai vertellen.

Er was eens een zwarte kraai en die leefde een heel erg gelukkig leven in een bos. Maar op een dag zag de kraai een witte Zwaan en dacht in zichzelf “Deze Zwaan is zo wit en Ik ben zo zwart. Deze Zwaan moet wel de gelukkigste vogel van de hele wereld zijn.

De Kraai vertelde de Zwaan hoe hij over hem dacht, waarop de Zwaan antwoordde: Eigenlijk voelde ik mijzelf inderdaad de gelukkigste vogel van de wereld totdat ik een Papegaai zag. De Papegaai heeft twee kleuren terwijl ik slechts een witte kleur heb. Ik ben van mening dat de Papegaai de gelukkigste vogel van de wereld is en niet ik”.

Hierop benaderde de Kraai de Papegaai en vertelde hem dat hij en de zwaan dachten dat de Papegaai de gelukkigste vogel van de creatie was. Waarop de Papegaai antwoordde; “Ik leefde een heel erg gelukkig leven totdat ik de Pauw zag. Ik heb slechts twee kleuren, terwijl de Pauw zoveel mooie kleuren heeft. De Pauw is de kleurrijkste vogel die ik ooit heb gezien. Ik denk dat de Pauw de gelukkigste vogel van ons allemaal is”.

De Kraai vertrok en ging op bezoek bij de Pauw, die een gekooid leven in de dierentuin leidde. Eenmaal daar aangekomen zag hij dat honderden mensen de Pauw stonden te bewonderen. De Kraai wachtte geduldig af en na sluitingstijd benaderde hij de Pauw en zei “Mijn beste Pauw, Jij bent zo mooi, en elke dag komen honderden mensen jouw bewonderen. Terwijl mensen mij wegjagen zodra ze mij waarnemen.  Ik denk dat jij de gelukkigste vogel op deze planeet bent.

De Pauw antwoordde “Ik dacht altijd dat ik de mooiste en de gelukkigste vogel van alle vogels was. Maar vanwege mijn schoonheid, zit ik vandaag gevangen in deze dierentuin. Tijdens mijn lange verblijf in deze dierentuin heb ik om mij heen gekeken en de dierentuin heel goed bestudeerd. Ik ben tot conclusie gekomen dat de Kraai de enige vogels is dit hier niet in een kooi gevangen zit.

En in de afgelopen dagen ben ik gaan denken dat als ik een kraai was geweest, ik dan overal gelukkig zou kunnen rondvliegen”.

Beste vrienden: We maken onnodige vergelijkingen met anderen en worden daardoor erg verdrietig van. Wij waarderen niet wat god/de natuur ons geschonken heeft. Wij accepteren en waarderen ons zelf niet, zoals we zijn. En dit ( onze denkwijze ) lijdt tot een vicieuze cirkel van verdriet.

Mijn vraag aan een ieder is denk hierover na en probeer voor jezelf de volgende vraag te beantwoorden. Moeten we niet leren om te accepteren om wie we zijn, wat we hebben en er mee gelukkig te zijn? En niet ongelukkig zijn om wat we niet hebben?

Want besef wel dat er altijd iemand zal zijn die meer of minder heeft, sterker of zwakker is, rijker of armer is, meer of minder presteert, dan jou. En dat de aller gelukkigste mensen op deze aarde tevreden zijn met wat zij hebben.

Laten we nu eens lezen wat de Bhagavad Git ons hierover leert.

योऽन्त:सुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्र्योतिरेव य: ।

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ।। 24

yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas, tathāntar-jyotir eva yaḥ

sa yogī brahma-nirvāṇaṁ, brahma-bhūto ’dhigacchati

Wie innerlijk gelukkig en actief is, wie vreugde ervaart in zichzelf en een innerlijk doel heeft, is werkelijk de volmaakte mysticus. Hij vindt bevrijding in de Allerhoogste en uiteindelijk bereikt hij de Allerhoogste.

Na Arjun te hebben geïnstrueerd over de noodzaak om de impulsen van verlangen en woede te weerstaan, onthult Shri Krishna de geheim om dit te beoefenen. De woorden Yo’ntah Sukho betekenen “iemand die innerlijk gelukkig is”. Er is een soort van tijdelijke geluk dat we krijgen van externe objecten en een ander permanente soort geluk dat we van binnen ervaren wanneer we de geest in god/ spiritualiteit onderdompelen. Zolang we geen geluk van binnen ervaren, zullen we nooit in staat zijn om de externe verleidingen definitief te weerstaan.

Maar wanneer de gelukzaligheid van god/ spiritualiteit in het hart begint te stromen, dan lijken de vluchtige uiterlijke genoegens in vergelijking daarmee triviaal en zijn ze gemakkelijk te verbannen/ te beheersen.

Met mijn blog wil ik u vragen om over het advies van Shri Krishna na te denken en voor uzelf te bepalen wat uw bron van uw geluk is. Is uw bron van geluk Extern of Intern?

Stichting YogaShishya

Aangeboden
Meedoen

Kom in beweging met Go Go Den Haag

Met de nieuwe Go Go Den Haag strippenkaart kun je gratis beweegactiviteiten uitproberen in je eigen buurt. Zo kun je ontdekken wat goed bij je past. Meedoen? Meld je aan bij een van de buurtsportcoaches. Zij vertellen hoe alles werkt en helpen bij het uitkiezen van activiteiten.

Meer informatie?

Kijk op gogo.denhaag.nl.

Aangeboden
Helpen

Klusjes oplossen met hulp van buren

Heb jij ook wel eens kleine klusjes waar je nooit aan toe komt, maar is een klusjesman inhuren wat teveel van het goede? Plaats je klus eens op www.huurbuur.nl zodat handige buurtgenoten je uit de brand kunnen helpen! Je klus komt op het klassenoverzicht te staan zodat buurtgenoten je kunnen contacten en je daarna kunnen helpen.

Heb jij geen klusjes liggen, maar vind je het leuk om anderen te helpen? Reageer op een advertentie, kom ik contact met je buur en kijk eens of je hem/ haar kunt helpen!

Aangeboden
Helpen

Blog 3 Bhagavad Gita

Mijn naam is Devanand Rambharose (Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga docent). De komende tijd schrijf ik één keer per maand een blog waarin ik telkens een ander vers uit de Bhagavad Gita vertaal en toelicht. Op die manier probeer ik een brug te slaan tussen de kennis uit het antieke India en onze moderne maatschappij.

Vandaag wil ik het belang van het nemen van een zuiver besluit onder de aandacht brengen. Ik heb besloten om dit onderwerp bespreekbaar te maken omdat ik denk dat met name leerkrachten, leerlingen en ouders hiermee geholpen zijn.

Laten we beginnen met het bestuderen van vers 35 van hoofdstuk 3 van de Bhagavad Gita.

 

BG 3.35:         श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात् |

स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावह: ||

śreyān sva-dharmo viguṇaḥ para-dharmāt svanuṣṭhitāt

sva-dharme nidhanaḿ śreyaḥ para-dharmo bhayāvahaḥ

Het is veel beter om je eigen plicht te vervullen, hoe gebrekkig ook, dan de plicht van een ander foutloos te doen. Wanneer je tijdens het vervullen van je eigen plicht ten onder gaat, is dat beter dan de plicht van iemand anders te vervullen, want het pad van een ander volgen is gevaarlijk.

Om dit vers beter te kunnen begrijpen moeten we teruggaan naar vers 5 en proberen te begrijpen hoe iemand door zijn/haar Gunas ( karakteristieke natuurlijke eigenschappen) dwangmatig handelt.

BG 3.5:

हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्

|                                                                                      कार्यते ह्यवश: कर्म सर्व: प्रकृतिजैर्गुणै: ||                                                                                                       Iedereen wordt machteloos gedwongen te handelen volgens de eigenschappen die hij gekregen heeft van de hoedanigheden van de materiële natuur; daarom kan niemand zelfs maar voor een moment ophouden iets te doen.

Ik zal vers 35 met een verhaal proberen uit te leggen. Er was eens een zeer tallentvolle jonge dame die alles kon bereiken wat ze maar wenste. Het enige wat ze hoefde te doen was een doel uit te zoeken en zich erop te concenteren. Zo besloot ze op een dag om te gaan schilderen. Ze ging voor een witte canvasdoek staan en begon met schilderen. Elke slag met haar penseel was perfecter dan de vorige, langzaam en gracieus schilderde ze een vlekkeloos meesterwerk. Toen ze uiteindelijk klaar was met het schilderen, keek ze trots naar haar werk en glimlachte. Haar innerlijke zei tegen haar dat ze een gave had, een begaafde artiest was en dit besefte ze ook. Dit besef voelde ze in elk vezel van haar lichaam. Maar binnen zeer korte tijd nadat ze klaar was met schilderen, werd ze heel erg zenuwachtig. Ze begon zich af te vragen of zij niet haar tijd verkwiste met het heen en weer bewegen van een schilderspenceel op een stuk canvas. Het besef dat ze de gave had om alles te bereiken wat ze maar wilde, liet haar niet meer los en zij raakte in paniek en in de war. Ze dacht bij zichzelf “Oh mijn god”. Er is nog zoveel in de wereld te zien en te doen- Zoveel mogelijkheden! Zo veel mensen doen zoveel dingen. Iedereen boekt vooruitgang in hun leven en zijn extreem succesvol. Ik ben de enige die achterblijft, Iedereen zal veel verder komen dan ik. Ik doe niets waardevols zoals zij het doen. Ik zal in het leven achterblijven als ik ook niet doe wat zij allemaal doen. Ik zal een outcast worden, de boot missen. Zo creerde zij haar eigen spook.

 

Door de angstige gedachte om de boot te missen, schrok ze zodanig dat haar hele lichaam oncontroleerbaar begon te beven. Bevangen en beneveld door vrees nam ze een besluit om iets van haar leven te maken. Ze was zodanig in de war dat ze haar schilderkunst als verkwisting van haar leven zag. Ze keek nog een laatste keer naar haar meesterwerk, trok de deur achter zich dicht en verdween in de schemering. Ze luisterde niet naar haar innerlijke stem, die haar iets probeerde duidelijk te maken. Dit kon ze niet meer omdat ze bezig was met het nemen van een belanrijke beslissing in haar leven. Van de ontelbare mogelijkheden in de wereld moest ze een doel voor haar zelf uitkiezen. Ze begon zich af te vragen: Zal ik medicijnen of architecteur gaan studeren? Les geven aan kinderen of een baan zoeken? Zij was in een verschrikkelijke dilemma en kon geen enkele besluit meer nemen.

Zo verstreken 25 jaren en de jongedame, die nu veel ouder was, realiseerde zich dat ze 25 jaren van haar leven had vergooit, zonder iets te bereiken, iets nuttigs te doen. Ze stortte in en begon nu onophoudelijk te huilen. Ze bestefte dat ze in de loop der jaren zo gecharmeerd was geraakt door van alles wat ze kon doen- de eindeloze reeks van mogelijkheden-, en desondanks had ze niks meningsvol kunnen doen.                                                                                                                                                                     

Eindelijk was het tot haar doorgedrongen dat het leven draait om het nemen van een bewuste beslissing- een beslissing om iets te doen, iets wat energie geeft. En niet om de eindeloze mogelijkheden in het leven. In het leven is immers van alles mogelijk.

Beste mensen, we moeten beseffen dat de vrees om de boot te missen de kop opsteekt wanneer we onszelf met anderen beginnen te vergelijken. En als we overmand worden door vrees dan beginnen we ons onzeker, onbekwaam en ontevreden te voelen. In deze toestand zijn we niet meer in staat om onze dankbaarheid te tonen, hebben we een valse perceptie dat we in het leven achtergeraken. Uit vrees om de boot te missen, beginnen we met alles in te stemmen ongeacht of we in staat zijn om het te doen of niet. De enige reden dat we dit doen is om bij de groep te horen. We worden gedreven door de vrees om uit de groep te geraken en al onze besluiten dienen maar een doel en dat is “ in de groep te blijven”. We zijn dan ook bereid om alles wat we zien te doen zonder onszelf de volgende 2 belangrijke vragen te stellen: Is dit mijn pad of doel? Is dit wat ik met hart en ziel wil doen? In ons drang om bij de groep te horen vergeten we dat in het midden van een menigte, het ons eigen uniekheid, vaardigheden, kennis en talent is, die ons van de massa onderscheidt en ervoor zorgt dat iedereen aandacht voor ons heeft. Erkenning en waardering van onze eigen vaardigheden, talent en kennis zal een keer komen.

Ieder mens op aarde doet zijn eigen ding. En wanneer al deze mensen hun eigen dingen doen, moeten we dan niet ook onze eigen dingen doen? Is het niet onze taak, onze eigen verantwoordelijkheid om onze bewustwording te verhogen en meer vaardigheden, kennis te ontwikkelen en onze eigen natuurlijke talenten te ontdekken? Is het niet aan ons om onze eigen pad te kiezen en te volgen? Vergeet wat anderen doen en besef dat je uniek bent, bepaal jouw eigen uniekheid, stel jouw eigen unieke regels en zorg ervoor dat je opvalt tussen de mensen. Want dit is de enige manier om de ANGST de boot te missen te overwinnen.

Ik hoop dat mijn blog u zal helpen bij het nemen van een bewuste en weloverwogen besluit.

Stichting YogaShishya

 

Aangeboden
Idee

Blog 2 Bhagavad Gita

Mijn naam is Devanand Rambharose (Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga docent). De komende tijd schrijf ik één keer per maand een blog waarin ik telkens een ander vers uit de Bhagavad Gita vertaal en toelicht. Op die manier probeer ik een brug te slaan tussen de kennis uit het antieke India en onze moderne maatschappij.

Ik deel deze kennis met u in de hoop dat het u tot nadenken aanspoort en dat deze kennis u zal helpen bij het bewust nemen van zuivere besluiten.

 BG 7.13:         tribhir guṇa-mayair bhāvair ebhiḥ sarvam idaḿ jagat

Misleid door de drie hoedanigheden [goedheid, hartstocht en onwetendheid], is de hele wereld onbekend met Mij, die verheven ben boven deze hoedanigheden en onuitputtelijk.

Toelichting:

 Elke activiteit is van nature Sattvic, Rajasic 0f Tamasic. Met ander woorden elke activiteit is het gevolg van een van de drie hoedanigheden. De totale materiele wereld is in de ban van deze drie hoedanigheiden. Alleen Shri Krishna staat boven deze hoedanigheden en is vrij van deze hoedanigheden. Zolang er maar een miniscuul deel van deze hoedanigheden in ons, in onze activiteiten aanwezig is, zullen we niet in staat zijn om deze Vorm van Shri Krishna te begrijpen. Daar waar deze drie hoedanigheden stoppen, daar begint Shri Krishna. Door deze drie hoedanigheden raken wij, bij gebrek aan kennis, gehecht en ontwikkelen we verlangens. Hoe kunnen we dan Shri Krishna bereiken als wij onder invloed van deze hoedanigheden verkeren?

Laten we nu eens kijken hoe wij een antwoord op deze vraag kunnen vinden en deze wijsheid in ons moderne dagelijkse leven kunnen toepassen. We weten dus dat de hele wereld onder de betovering is van de drie hoedanigheden van de materiële natuur. Ook weten wij dat zij die verward zijn door deze drie hoedanigheden niet kunnen begrijpen dat de Allerhoogste Heer, Kṛiṣhṇa, boven deze materiële natuur verheven is.

Shri Krishna is ook synoniem voor de zuivere waarheid. Als we nu in plaats van Shri Krishna - de pure waarheid- lezen, dan kunnen we deze vers in ons moderne leven toepassen.

Elk levend wezen dat onder de invloed staat van de materiële natuur, heeft een bepaald type lichaam en ook bepaalde psychologische en biologische activiteiten die daarmee samengaan. Op grond van deze hoedanigheden was de samenleving in de oude India in de volgende 4 groepen ingedeeld.

De vier klassen van mensen die binnen de drie hoedanigheden van de materiële natuur functioneren zijn:

1* Zij die zich zuiver in de hoedanigheid goedheid bevinden worden brāhmaṇa’s                                  ( Intellectuelen) genoemd.

2* Zij die zich zuiver in de hoedanigheid hartstocht bevinden worden kṣatriya’s ( De Politieke-, Wetgevende-, Rechterlijke macht, Defensie, Justitie en Politie) genoemd.

3* Zij die zich in de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid bevinden worden vaiśya’s                   ( Ondernemers ) genoemd.

4* En zij die compleet in onwetendheid zijn worden śūdra’s ( Werknemers in loondienst, Ongeschoolden ) genoemd.

En lager dan deze vier onderverdelingen vinden we de dieren uit het dierenrijk.

Maar deze indeling is niet rigide, integendeel het is erg flexibel en daarom ook niet blijvend. Afhankelijk van zijn activiteiten kan men individueel of als groep een ander groep ingaan. Als een brāhmaṇa, een kṣatriya, een vaiśya zich bezig houdt met criminaliteit dan zakt hij terug naar de groep van de onwetenden. Andersom is het ook zo dat als een onwetende gaat studeren en een intellectueel wordt dan stijgt hij naar de groep van de Brahmana.

In ons tijdelijke leven en zonder enig besef van wat we in een volgend leven zullen worden,

en dat we in de ban van de illusionerende energie zijn, identificeren we onszelf vanuit een lichamelijke levensopvatting met een bepaalde identiteit. Bijvoorbeeld wanneer we denken dat we Amerikaans, Indiaas,Russisch, Surinamers of Nederlanders zijn.

Het moet gezegd worden dat zij die zich in de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid bevinden, en zelfs ook degenen in goedheid, kunnen nooit achter de waarheid komen. Want meestal zijn ze verward door alle schoonheid, rijkdom, kennis, kracht en roem van de materiele wereld..

En als zelfs degenen die zich in goedheid bevinden dit niet kunnen begrijpen, hoeveel hoop is er dan voor degenen in hartstocht en onwetendheid? Het antwoord is dat alleen zij die deze drie hoedanigheden van de materiële natuur zijn ontstegen en werkelijk bewust zijn, in staat zijn om een juiste oordeel te vormen-de waarheid te kennen.

De boodschap in dit vers voor de moderne mens is dat men vrij van emoties een activiteit moet beoordelen, om zo een zuiver conclusie te kunnen trekken. En om iets te bereiken moet men open minded zijn, met een puur hart de waarheid van het doel proberen te begrijpen. Want een doel kan alleen worden bereikt als de zuiverheid van het doel bekend is.

Stichting YogaShishya

 

 

Aangeboden
Helpen

Korting energiezuinige koelkast

Bent u Ooievaarspashouder en heeft u een oude koelkast die veel energie verbruikt? Dan kunt korting krijgen bij de aanschaf van een nieuwe energiezuinige koelkast. De gemeente stelt in totaal 1000 cadeaukaarten van 250 euro beschikbaar. Al zo’n 800 bewoners hebben hier gebruik van gemaakt.

Anand Lachman (48) uit Loosduinen is een van hen: ‘Ik ben er hartstikke blij mee.’ Zijn 20 jaar oude energieslurpende koelkast was wel aan vervanging toe. ‘Je moet er wel geld voor over hebben. Het is toch een flink bedrag.’ Hij bedacht zich dan ook geen moment toen hij de cadeaukaart kreeg aangeboden via de Ooievaarspas. ‘Ik had helemaal mazzel, want de koelkast die ik mooi vond, was ook nog eens in de aanbieding.

Meer informatie?

denhaag.duurzamecadeaukaart.nl 

Aangeboden
Uitlenen

Sporthulpmiddelen uitproberen

Sporten en bewegen is belangrijk, ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Maar de aanschaf van hulpmiddelen kan duur zijn.

Bij de nieuwe Mobilitheek op sportcampus Zuiderpark kun je sporthulpmiddelen lenen en uitproberen. Zo kun je ervaren wat bij je past. De Mobilitheek was een van de winnende ideeën van de prijsvraag ‘Onbeperkt 070’. 

Zoom