Enquête Transvaal en Schilderswijk-West

Aan alle betrokken buurtbewoners,

Wilt u meedoen aan een enquête van de Werk Klank Groep (WKG) verkenning Transvaal/Schilderswijk- West. Wij kunnen onze meningen geven over hoe we in onze wijk met de ruimte om kunnen en willen gaan. Door hieronder op 'meer informatie' te klikken komt u in een korte en simpele enquête en kunt u uw mening geven over
- bereikbaarheid van voorzieningen
- duurzaamheid, hittestress verminderen
- verbeteren verkeersveiligheid
- meer ruimte voor OV, voetgangers en fietsers
- verbeteren leefkwaliteit
- parkeren

De getoonde plaatjes van de Hoefkade in de presentatie laat zien ‘wat mogelijk is’, hierover is nog niet besproken dan wel besloten! ...